středa 14. června 2017

Nový Vyjadřovací portál V2

CAD Studio uvádí novou verzi své webové aplikace "Vyjadřovací portál" pro automatizaci zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítí. Aplikace určená pro provozovatele inženýrských sítí funguje jako průvodce, který uživatele vede jednotlivými kroky zadávání potřebných údajů. Umí využít GIS data většiny systémů. 

Hlavní funkce Vyjadřovacího portálu
  • Zadání strukturovaných informací o vyjádření ve webovém formuláři
  • Identifikace žadatele, stavebníka, důvodu stavby, atd
  • Mapové okno pro zákres zájmové oblasti na mapovém podkladu
  • Jednoduché kreslení polygonu na podkladové mapě (např. KN mapa a Ortofoto snímky)
  • Automatické vyhodnocení zakresleného zájmového území oproti systému GIS nebo DWG výkresům
  • Vytvoření vlastního vyjádření z připravených šablon ve formátu DOCX a PDF, vytvoření mapových (PNG, PDF) a výkresových (DWG, DGN) příloh se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.
  • Aplikace „Vyjadřovač VP“ pro zpracování, správu a archivaci elektronických žádostí o vyjádření a vlastních vyjádření.

Žádné komentáře:

Okomentovat