středa 13. června 2018

Výstaviště České Budějovice využívá GIS řešení CAD Studia pro plánování výstav

Výstaviště České Budějovice a. s. patří již řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 21 pavilonů a velká část volných výstavních ploch o rozloze téměř 35tis. m².
Organizace veletrhů a výstav je spojená nejen se samotnou správou areálu, ale především s vlastním pronájmem výstavních ploch na organizované akce. Oddělení Útvaru správy majetku a obchodu potřebovalo ke své činnosti systém, který by zajistil grafickou pasportizaci a základní evidenci všech informací týkajících se pronájmu výstavních ploch a zároveň řešení pro správu provozně-technické evidence areálu, která bude řešit základní mapu závodu, správu budov, inženýrských sítí, atd.

Implementovaný systém GIS vyřešil oba výše uvedené požadavky. Především u plánování výstav došlo k výraznému zjednodušení procesu pro obchodní referenty, kteří mají na starost přípravu velkých akcí typu Hobby nebo Země živitelka. Díky GIS řešení CAD Studia dokáží obchodní referenti zakreslit do mapy areálu konkrétní výstavní plochu. Přes integraci na systém Microsoft Dynamics Axapta jsou k dispozici požadavky vystavovatele na napojení na technickou infrastrukturu výstaviště s dalšími informacemi o vystavovateli. Zakreslování ploch a práce s daty je realizována výhradně ve webovém prohlížeči.
Areál Výstaviště České Budějovice
Díky dodanému řešení se předchází případným problémům, které mohou vznikat při samotné realizaci výstav. Dalším důležitým přínosem je zobrazování a vyhodnocování využití výstavních ploch na organizovaných akcích a porovnávání historie akcí. Nejdůležitějším výstupem z pohledu vedení společnosti je vyhodnocení obsazenosti ploch na proběhlých akcích.


Žádné komentáře:

Okomentovat