pondělí 3. června 2019

Klíčový systém v twiGIS


Ukázka správy a evidence klíčového systému v twiGIS.

V tomto článku je popsána možnost integrace klíčového systému do twiGIS.
Jedná se o evidenci vyšších klíčů, klíčů, vložek s vazbou na stávající data pasportu a evidenci zaměstnanců v GIS.

Evidence vyšších klíčů
Seznam klíčů, které umožňují otevřít určitou oblast. Každý vyšší klíč k sobě eviduje seznam napojených vložek, potažmo množinu místností, do kterých je možné se s vybraným klíčem dostat.
Například:
  • „Generální klíč“ je schopen otevřít všechny vložky (dveře k místnosti) v daném objektu/areálu
  • „Nouzový klíč“  je schopen otevřít vložky k nouzovým dveřím v daném objektu/areálu.
 Vložky
Seznam vložek ve dveřích, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru vložky (Řádek / Pozice), technické informace a především vazbu na objekt s určením z jaké do jaké místnosti se dá projít. Dále je možné doplnit polohové umístění vložky pro její zpětnou lokalizaci v mapě.
Jedinečný identifikátor vložky (Řádek / Pozice), pak slouží při komunikaci s výrobcem (klíčů/vložek) při výměně, servisu nebo výrobě nových klíčů. „Pozice“ pak označuje skupinu vložek, které zpřístupňují stejné prostory a v „Řádku“ jsou hodnoty v posloupnosti, čímž vznikne jedinečný identifikátor, např. do jedné místnosti vedou z chodby dvoje dveře, tak tato vložka má stejné označení pozice a jiné označení řádku.
Také se k označení pozice váže část výrobního čísla klíče a je možno takto klíč spárovat s vybranou skupinou vložek.


Vazba vyšší klíč a vložka
Seznam vazeb pro evidenci a správu napojených vložek na vyšší klíč slouží zejména pro usnadnění práce při přidělování vyšších klíčů zaměstnancům.


Klíče (jinak Nižší klíče)
Seznam všech evidovaných klíčů, který obsahuje informace o výrobním čísle a vazbě na zaměstnance, kterému byl klíč přidělen. Výrobní číslo se skládá z hodnoty pozice vložky a pořadového čísla. Díky tomu je možné automaticky vytvořit vazbu mezi klíčem a vložkou.


Zaměstnanec
Seznam zaměstnanců, s informacemi o přidělených klíčích a vazbou na ostatní data klíčového systému.
Ukázka reportu
Protokol o přiděleném klíči

Díky takto evidovaným a spravovaným datům je možné projít např. tyto vazby:
-          Zaměstnanec x Klíče =  přehled přidělených klíčů.
-          Klíče x Zaměstnanec = informace o zaměstnanci, kterému byl klíč přidělen.
-          Klíče x Vložky = přehled vložek, které se vážou k danému klíči.
-          Vložky x Vyšší klíče = přehled vyšších klíčů, které mají k vybrané vložce přístup.
-          Vložky x Nižší klíče = přehled nižších klíčů, které mají k vybrané vložce přístup.
-          Vyšší klíče x Vložky = přehled vložek navázaných na vyšší klíč.
Videoukázka:

Žádné komentáře:

Okomentovat