úterý 2. července 2019

Spuštění Vyjadřovacího portálu ve společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále také VAK) uspořádala v rámci spuštění Vyjadřovacího portálu setkání, kterého se zúčastnili zástupci projekčních společností. Setkáním provázel technický ředitel společnosti Robert Černý. Mimo představení vlastní aplikace byly prezentovány praktické informace pro vzájemnou komunikaci mezi provozovatelem VAK a projektanty.

Nejen projektanti, ale i řadoví občané mají nově možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz Prostřednictvím aplikace je možné zažádat o všechny typy žádostí, které společnost vyřizuje (viz obrázek níže). Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti v šesti krocích. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti (např. o existenci sítí) lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).
Spuštění Vyjadřovacího portálu je přínosem jak pro žadatele, tak  pro VAK. Díky elektronickému sběru žádostí se automatizuje celý proces vyřizování žádostí. Mezi nejdůležitější automatizované procesy, které zaměstnancům šetří čas, patří:

  • vyhodnocení, zdali došlo ke střetu zakresleného polygonu žadatele s provozovanými sítěmi
  • vygenerování šablony s vlastním textem vyjádření - zaměstnanec má možnost před odesláním vyhotovené žádosti text změnit
  • vygenerování mapové situace
  • vygenerování digitálních data (DWG/DGN), pokud o ně žadatel požádal
Pravidelní žadatelé si mohou v aplikaci vytvořit registraci, díky které ušetří čas při zadávání identifikačních údajů a především získají přehled o svých podaných žádostech s informací o aktuálním stavu vyřízení.
Společnost CAD Studio nasadila nejnovější verzi Vyjadřovacího portálu, která využívá funkce jako například automatickou detekci katastrálního území a parcel, registrace žadatelů či interní Vyjadřovací portál.

Právě interní Vyjadřovací portál je zjednodušená verze veřejného portálu, která je k dispozici pouze zaměstnancům společnosti. Využívá se v případech, kdy žadatelé přijdou na pobočku osobně nebo žádost dorazí poštou. Pracovníci v těchto případech vytvoří žádost přes interní Vyjadřovací portál, díky čemuž se udržuje jednotná evidence žádostí.

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. jsou příkladem toho, že nasazení vyjadřovacích portálů není záležitostí pouze "velkých" provozovatelů, ale dá se účelně nasadit i do "menších" společností. 

Žádné komentáře:

Okomentovat