pondělí 15. července 2019

VFK2DB a deanonymizace dat

Nově aplikace VFK2DB pro import dat z VFK do databáze obsahuje možnost deanonymizaci osobních údajů z pseudonymizovaných kódů prostřednictvím ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).


Co to znamená?

Do naimportovaných dat z VFK v databázi je možné zpětně doplnit informace o vlastnících, které nejsou součástí VFK.

Trocha historie a teorie

Nový formát VFK verze 5.3 od 1.1.2019 doznal změny v pseudonymizaci osobních údajů vlastníků nemovitostí (ve formátu VFK byly upraveny skupiny OPSUB, VLA, JPV, RL a OBESMF) v podobě jednoznačného identifikátoru (pseudonymizovaného kódu). Tímto identifikátorem, který má platnost 3 roky, lze údaje o vlastnících získat prostřednictvím rozhraní ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).  Využití funkce ctiOS není zpoplatněno.

Důvod změny - Nařízení GDPR na služby a data poskytovaná ČÚZK
Protože úřad musí zaznamenávat, kdo data osobních údajů získal, byl koncept upraven tak, že úřad data nevydává, ale žadatel si je stáhne sám. Tím přenáší zodpovědnost z velké míry na osobu žadatele. 


Jak to všechno funguje?

Aby uživatel mohl získat údaje o vlastnících nemovitostí, musí mít zřízen účet u ČÚZK do WSDP. 
Účet v tomto případě představuje identitu, pro kterou je zaznamenáván jakýkoli dotaz na službu pro získání dat vlastníků. Zde je třeba si uvědomit, že kterákoli fyzická osoba se může ČÚZK dotázat, komu byly jeho osobní údaje vydány a z jakého důvodu. Každá organizace tak musí dobře zvážit, jaká osobní data a v jakém rozsahu nutně potřebuje. Získání dat vlastníků by proto prostřednictvím aplikace VFK2DB měla provádět osoba, která má potřebná oprávnění a je si vědoma legislativních pravidel, která je při zacházení s těmito daty nutné dodržovat. 

Aplikace VFK2DB poskytuje pouze způsob, jak data vlastníků získat. Je plně v kompetenci a na zodpovědnosti uživatele, jakým způsobem nástroj použije!

Po zadání přidělených přístupových údajů k účtu ČÚZK do WSDP, URL služby ctiOS a případného SQL filtru pro omezení skupiny dat v sekci Deanonymizace lze provést deanonymizaci vlastníků nemovitostí. Technicky se jedná o proces, který z naimportovaných dat a jednoznačného identifikátoru v databázi provede deanonymizaci dat za pomoci přístupu ke službě ctiOS WSDP, kdy do příslušných skupin doplní osobní údaje vlastníků nemovitostí a identifikátorů pro potřebné vazby. VFK2DB nabízí možnost deanonymizace všech dat z VFK nebo jen části dat za pomoci SQL filtru, např. IČO subjektu.

Žádné komentáře:

Okomentovat