středa 20. listopadu 2019

Ohlédnutí za GISfórem 2019

Před dvěma týdny proběhl 12. ročník konference GISfórum, který se tentokrát konal v Mikulově. Konference je již od počátku koncipována především na sdílení zkušeností, znalostí a informací GIS řešení mezi zákazníky CAD Studia a v tomto duchu se nesl i letošní ročník.

Konference byla rozdělena do čtyř tématických bloků, které kompletně pokrývají portfolio naší divize GIS (GIS, BIM a FM, Vyjadřovací portál, FME). Součástí každého bloku byla prezentace zkušeností ze zákaznického pohledu, která byla následně doplněna ukázkami novinek z dílny CAD Studia.
Jako první se slova ujal Jan Šmolík, ČEZ Teplárenská a.s. s tématem "Zavedení GIS ve velké teplárenské společnosti". Manažerský pohled na problematiku zavádění informačního systému do společnosti byl určitě přínosem pro všechny posluchače. Jako rozhodující schvalovací krok pro zavedení komplexního řešení GIS byla vyhodnocena implementace Vyjadřovacího portálu společně s GIS a to přesto, že ve společnosti nebyla dokončená kompletní digitalizace. I s tímto "handicapem" ušetřil Vyjadřovací portál spoustu času zaměstnancům, kteří se tak mohli věnovat digitalizaci dat. V druhé části bloku byly představeny vybrané novinky aplikace twiGIS, zejména další optimalizace uživatelského rozhraní nejen pro mobilní zařízení a podpora panoramatických a sférických fotek. Ty lze snadno pořídit na libovolném zařízení a doplnit tak běžnou dokumentaci o velmi dobře vypovídající a uživatelsky přívětivý "pseudo-3D" pohled.

Jak už se stává téměř zvykem, i letos se s námi podělil o nejnovější zkušenosti Roman Janeček z Letiště Praha s aktuálním tématem pro všechny správce budov "Praktické otázky propojení BIM a GIS." Právě na Letišti Praha jsme v nedávné době zahájili testování integrace BIM modelů do letištního informačního systému LetGIS pomocí nového nástroje BIM4GIS. Jak vyznělo i z prezentace, zásadním krokem pro propojení současného řešení GIS a nově vznikajících dat v BIM je specifikace, jaká data má nově vznikajícím BIM model obsahovat (tzv. EIR dokument). Jedním ze stěžejních podkladů byl právě současný datový model v GIS. Díky tomu bylo možné nově vzniklá BIM data celkem pohodlně integrovat do stávajícího řešení GIS.
Odpolední část zahájil Robert Černý z VaK Jesenicka. Sdílel své zkušenosti s implementací "Vyjadřovacího portálu v malé vodárně". Z přednášky vyplynulo, že ačkoli společnost nemá plnohodnotný systém GIS a jedná se o relativně malou společnost, nasazení Vyjadřovacího portálu je pro ně přínosem. A to nejen přínosem pro samotné zaměstnance, ale především pro veřejnost. Po této přednášce se již tradičně rozjela bujará diskuse k samotnému tématu elektronizace žádostí o vyjádření. To nás utvrdilo v tom, že uspořádat v březnu 2020 neformální diskusní akci „KULATÝ STŮL S VYJADŘOVACÍM PORTÁLEM“, je krok správným směrem.

Posledním řečníkem z řady zákazníků byl Pavel Pitsmaus ze společnosti GridServices s tématem "Kontroly geodetického zaměření pomocí FME ve skupině Innogy". Tato prezentace nabídla zkušenosti z výběrového řízení, kde byla porovnána jednotlivá řešení od různých společností až po důvody, proč bylo vybráno řešení od CAD Studia. Po přibližně desetiměsíčním provozu nasazeného řešení zazněly mezi hlavními přínosy např. transparentní prostředí pro všechny geodetické společnosti (cca 140), úspora nákladů na licencích Bentley Select (dodané řešení nahradilo 30 těchto licencí) a v neposlední řadě úspora času techniků na kontrolu dokumentace. Přednáška byla doplněna o možnosti automatizace nad technologií FME - a to jak pomocí FME Serveru či FME Cloudu, tak pomocí FME Desktopu.
Po odborném programu jsme vyrazili protáhnout těla na nedaleký Svatý kopeček. Na procházku jsme připravili tématický pracovní prostor twiGISu, do kterého bylo možné nahrávat panoramatické fotky. Vzniklo tak několik skutečně povedených panoramat i několik hříček. Program tradičně pokračoval neformálním večerem.

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům GISfóra 2019 za skvělou atmosféru!

Žádné komentáře:

Okomentovat