čtvrtek 5. prosince 2019

Automatizace procesů s využitím FME

Na letošním GISfóru přednášel mimo jiné náš certifikovaný specialista na produkty FME, Lubomír Lazar, s tématem "Možnosti automatizace pomocí FME". Po úvodní části, která se věnovala samotným produktům FME (Desktop, Server, Cloud) a jejich možnostem, došlo na ukázku tří modelových situací, které budeme postupně zveřejňovat zde na našem blogu.
Proč automatizace pomocí FME?
Hlavním cílem je nastavení samočinného řízení technologických procesů s minimální potřebou lidského zásahu. Výsledkem je úspora kapacit - pracovních/finančních.

Modelová situace:
Kolegové v rámci společnosti pravidelně editují seznamy zaměstnanců a nájemních jednotek, bohužel ne přímo v GIS, ale pouze skrze soubory (.xlsx, .mdb, ...) na sdíleném úložišti v interní síti.

Cíl automatizace:
Zapracovat aktualizovaná data ze souborů ihned automaticky do systému GIS pomocí FME Serveru – Automations s využitím funkce pravidelné kontroly adresáře. Žádný ze správců ani operátorů GIS tedy nebude nucen složitě rozplétat aktualizační klíč dokumentu a manuálně zapracovávat aktualizovaná data do GIS.Technické řešení:
FME Server od verze 2019 disponuje komponentou tzv. Automations - automatizací. Automatizace jsou typem operací, které na základě nějakého podnětu (tzv. triggeru - spouštěče) automaticky provedou administrátorem nakonfigurovanou operaci, jež má na konci nějaký výstup (např. zápis do databáze, export souborů, odeslání mailů, zveřejnění příspěvků na twitteru apod.).

V této modelové situaci je oním podnětem vložení nového, aktualizace stávajícího nebo smazaní existujícího dokumentu na sdíleném úložišti. FME Server v administrátorsky definovaném časovém intervalu (od vteřin až po týdny) kontroluje všechny operace, které byly na úložišti provedeny. Jakákoliv změna na úložišti automaticky spustí FME workspace, který:
- v případě vložení nového dokumentu naimportuje nová data do databáze,
- v případě aktualizace dokumentu provede změnovou analýzu dokumentu a stavu databáze GIS a dle jejího výsledku provede úpravu v databázi GIS,
- v případě smazání dokumentu provede smazání prvků ze smazaného souboru.

Každá z výše zmíněných operací je FME Serverem řádně zaznamenávána do logu celé operace. Jakmile operace skončí, jsou pověřené osoby informovány mailovou notifikací o úspěšnosti operace. K notifikacím je možné také přikládat soubory, např. log celé operace (administrátor z něj může jednoduše vyčíst v případě neúspěšné operace, kde nastala chyba) nebo třeba aktualizovaný soubor z úložiště.

Celý log z operace je také snáze dohledatelný skrze webové rozhraní FME Serveru.

Přínosy řešení: 
+ Značná úspora časových, tzn. i finančních kapacit
Potřeba minimálního nebo žádného zásahu ze strany operátorů či administrátorů GIS. Tím pádem se ušetří značné kapacity zaměstnancům, kteří se mohou věnovat dalším pracovním činnostem.

+ Stálá informovanost o stavu automatizace pověřeným osobám
FME Server dokáže mailovými notifikacemi informovat pověřené osoby o každém spuštění automatizačního procesu a jeho stavu. Pokud tedy FME Server detekuje nějakou změnu ve výchozím úložišti, automaticky spouští celý proces a o výsledku procesu informuje v mailu pověřeným osobám. K mailu lze samozřejmě připojit mj. i log z celé operace či zdrojový soubor z úložiště, na základě jehož změny byl spuštěn automatizační proces.

+ V provozu 24/7
Ať je den či noc, ať je všední den či víkend, FME Server pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu.

+ Jednoduchá konfigurace automatizačního procesu skrze webové rozhraní
Automatizační proces je volně konfigurovatelný pověřenými osobámi skrze webové rozhraní FME Serveru. Skrze něj lze konfigurovat mj. jaké osoby budou dostávat notifikace, jak často kontrolovat úložiště vůči změnám, typ automatizačního procesu (jaký je spouštěč automatizace) aj.Žádné komentáře:

Okomentovat