pátek 27. listopadu 2020

Milujeme FME

Když někdo zmíní tento typ emocí u věci, nebo třeba dokonce nehmotné věci, tak to často vypadá poněkud podivně. Ten titulek je ale i s odstupem pro nás velmi výstižný. Pojďme se podívat proč.

Photo by Shaira Dela Peña on Unsplash

Seznamování

To, že technologie FME kanadské společnosti Safe Software dlouhodobě používáme na různých projektech, už musí být z různých informací, které publikujeme, docela patrné. Na našem webu toho sice nenajdete mnoho (on totiž už docela dlouhou dobu čeká na zásadní revizi, takže není velká motivace do starého něco přidávat), ale už několik let je FME přednáška pravidelnou součástí našich konferencí. Ať už jarní roadshow, kde jsme stagnující GISový rozvoj Autodesku nahradili nejen novinkami z vlastní kuchyně, ale právě i novinkami kolem FME. 

FME kdysi přitáhl David Pavlíček. Tou nejpalčivější potřebou tenkrát byly konverze rastrů do formátu ECW. Klasické geoTIFFy a podobná zvěrstva sice byly vhodné pro staré desktopové aplikace (uživatel si načte pár snímků do oblasti kde pracuje), ale pro webové mapy, kde uživatel snadno zoomuje ve velkých rozsazích měřítek a pracuje s mapou, to je velmi neefektivní formát. Pomocí FME jsme slepili všechny snímky do jednoho megarastru a ten pak zkomprimovali do hierarchické waveletové reprezentace v ECW. Trvalo to přes týden, byl na to vyhrazený počítač s velkými disky a pamětí.

Kromě toho jsme používali FME na menší či větší úlohy při implementacích GIS systémů, migracích dat, atd. Jednou z těch zajímavějších úloh bylo třeba vytvoření polygonů uliční sítě. Vodárny potřebují pro odhady cen majetku dle ministerské metodiky vědět, zda se daná síť nachází pod zpevněnou nebo nezpevněnou plochou. Tato data samozřejmě historicky málokdo sbíral, tak jsme hledali způsoby, jak tuto informaci co nejlépe aproximovat. A jedním ze způsobů je z definičních čar ulic (třeba z RUIAN) odvodit polygony (fixní šířka) a protnout linie potrubí s těmito plochami. Současně to bylo využito i pro přiřazování prvků sítě do ulic. Města totiž plánují rekonstrukce podle ulic a je velmi vhodné mít možnost reportovat nebo analyzovat data právě podle příslušnosti k ulicím. Kromě odvození těch ploch je v tomto případě potřeba řešit i křižovatky, kde ta situace není vůbec jasná.


Větší a velké

Prvním čistě FME projektem byl nástroj na automatizaci aktualizace geografické dokumentace pro Sev.en v roce 2015. Pracovníci dokumentace v dvouměsíčním cyklu ručně porovnávali aktuální databáze zájmového území a areálů společnosti s nově sebranými daty z terénního šetření a fotogrammetrie. Dodali jsme pracovní prostory FME pro detekci změn a harmonizaci vstupních dat s hlavní databází. Dopad na pracnost a kvalitu výstupu byl naprosto zásadní.

S koncem tohoto projektu se u nás hlavní iniciativy kolem FME chopil Luboš Lazar. Jako nováček přebral znalosti od Davida, který odcházel sloužit vlasti, a nejen že přebral, ale vyloženě znásobil. Ponořil se do FME naplno, udělal si certifikaci, a pro ostatní konzultanty v týmu byl od počátku FME guru a mentor na všech projektech.

Photo by Luke Ellis-Craven on Unsplash

Mezi migracemi dat do systémů GIS je třeba jasně vyzdvihnout BVS, kde Luboš mohl prokázat své čerstvé dovednosti. Podařilo se spojit data z několika různých zdrojů, které se více či méně překrývaly, měly jinou přesnost dat, jiné rozsahy atributů, nacházely se v několika tisícovkách výkresů. Výsledkem byla strukturovaná databáze nového GISu, topologicky čistá data a hlavně zdroje vytěžené skoro ze 100%. Daleko překročené očekávání zadavatele.

Základní schéma datové migrace BVS

Určitě nejde nezmínit i dvě velké integrační a automatizační implementace. První z nich je kontrola geodetických zaměření pro Innogy (dnes GasNet) pomocí FME Serveru. Uspěli jsme ve VŘ, protože jsme jako jediní dokázali dodat celé řešení na platformě FME, bez nutnosti dalšího vývoje. Zadavatel používá řešení pro automatické kontroly datových balíčků předávaných geodety. Provádí se komplexní kontrola DGN formátů a dalších přiložených souborů a metadat. Geodet má během pár vteřin odezvu na data která předal a zadavatel má jistotu čistoty dat bez nutnosti do toho ručně zasahovat.

Posledním větším dokončeným projektem byla automatizace vydávání dat z GISu do dalších systémů pro jaderné elektrárny společnosti ČEZ. Vydávají se výkresy plánů podlaží evidovaných v GIS, které tam podléhají změnovému řízení. Mají specifický standardizovaný grafický výstup do PDF, DWG a SVG a jsou opatřeny seznamy obsažených prvků a metadaty v přiložených XML souborech. 

Výčet zde uvedený samozřejmě není a nemůže být kompletní. Aktuálně probíhají dva další velké FME projekty a blýská se na další.

Proč láska?

Těch racionálních důvodů je celá řada, třeba:

  • fakt to výborně funguje
  • nestojí to přitom moc
  • je skvělá podpora od výrobce
  • který to navíc dělá se zjevnou láskou a zapálením
  • a velmi si váží těch, co produkty používají, nasazují, chtějí vylepšovat
  • (s těmi výrobci sw máme jistá srování)
  • to všechno vidíme nejen sami, ale dostáváme tyto reakce i tam, kam FME přineseme jako řešení konkrétního problému
... ale láska přeci nemusí být ani nijak zvlášť racionální, ne?

Photo by Nick Fewings on Unsplash
Žádné komentáře:

Okomentovat