úterý 19. ledna 2021

Zhodnocení investice do geodetických dat – Výstaviště České Budějovice a.s.

 Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. (dále VCB) patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic, jehož součástí je 27 pavilonů. 

V rámci přípravy realizace strategických změn v areálu VCB (demolice některých budov, přestavba pavilonu Z, vytvoření nových venkovních výstavních ploch), které začaly v loňském roce, si společnost nechala geodeticky zaměřit kompletně celý areál. Geodetická dokumentace byla předána ve formátu DWG. Z dlouhodobého pohledu na provoz areálu a sdílení informací mezi zaměstnanci společnosti, je údržba a aktualizace dat v DWG nevhodná! Ze zkušeností víme, že vzniká mnoho podsouborů, různých verzí u zaměstnanců a jde o nekomfortní sdílení informací. Po několika letech je soubor, který by disponoval aktuálními daty k celému areálu těžko dohledatelný. A hodnota investice do geodetických dat, která byla v tomto případě v řádu jednotek statisíců, během času významně klesá.

Společnost VCB se rozhodla tomuto scénáři předejít. Geodetická data z původního DWG souboru, byla migrována do databázového prostředí GIS, kde jsou na jednom místě uložena jak grafická tak popisná data. Bohužel velmi často se setkáváme s tím, že dokumentace pro pasportizaci areálu od geodetů není vždy v takové formě, jakou by si uživatel představoval. Před samotnou migrací dat, která byla prováděna automatizovaně prostřednictvím nástroje FME, muselo dojít k začištění zdrojového souboru.  

Díky implementaci dat do systému GIS se z relativně "hloupého" výkresu stal informační systém společnosti, který umožňuje zaměstnancům přistupovat vždy k aktuálnímu zdroji informací. Data pasportizace areálu udržuje administrátor systému v prostředí AutoCAD Map 3D, ve kterém zaznamenává aktuální stavební změny. Klient nepracuje se souborem DWG, ale přímo s daty v databázi GIS. Provedené změny v pasportu jsou tak okamžitě k dispozici všem uživatelům prostřednictvím webové mapové aplikace twiGIS L. Ta umožňuje nejen na data nahlížet, ale rovněž je editovat či doplňovat o další položky či fotografie.

Právě možnost editace dat byla efektivně využita pro aktualizaci pasportu zeleně v areálu, kterou zpracovávala externí společnost. Za tímto účelem byl v aplikaci twiGIS L vytvořen pracovní prostor, do kterého zaměstnanci externí společnosti zaznamenávali nové prvky (stromy, keře) a zadávali jim potřebné atributové hodnoty. Vše přes mobilní zařízení. Pracovní prostor pro zeleň bude i do budoucna používán externí společností pro následnou péči a údržbu zeleně.

Co je důležité? Informace jsou okamžitě dostupné v systému GIS. Administrátor má přehled o stavu pasportizace. Data se nemusí ručně migrovat, upravovat apod. Hlavní přínos vidíme v úspoře nákladů ne externí společnost a též v úspoře času zaměstnanců VCB na zpracování této agendy = efektivita práce. 


Jak tedy zhodnotíte investici do geodetických dat? Dejte je do informačního systému, který bude sdílet pouze jedna a vždy aktuální data. Postupně budou doplňována zaměstnanci společnosti, nebo vybraná data zpřístupníte externím společnostem. 

Pracujme s daty efektivně!

Žádné komentáře:

Okomentovat