pondělí 29. března 2021

Frýdlantská vodárenská společnost využívá komplexní řešení twiGIS Pack L

Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. (dále FVS) je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

Pro efektivní správu svých dat spojených s provozní činností a lepší komunikaci s veřejností a obcemi ve Frýdlantském výběžku, se společnost rozhodla pro implementaci komplexního řešení twiGIS Pack L. Tedy řešení specializované pro správce a provozovatele technické infrastruktury, které svým moderním přístupem nabízí možnosti pro efektivní práci geoinformačními daty. Implementované produkty umožňují adekvátní přístup k datům pro techniky, IT, management společnosti a nabízí jednoduchou a rychlou komunikaci s veřejností.


twiGIS Pack L se skládá z produktů, které komplexně pokrývají činnost vodárenských společností v oblasti geoinformačních technologií. Jádrem řešení je databáze MS SQL a standardizovaný Datový model pro vodovody a kanalizace vyvíjený společností Arkance Systems (dříve CAD Studio). Zaměstnanci společnosti přistupují k datům prostřednictvím dvou klientů:

Uživatelská aplikace twiGIS M - moderní webová mapová aplikace od společnosti Arkance Systems, která slouží k rychlému přístupu ke geografickým a popisným datům. V případě FVS je aplikace využívána zejména techniky pro práci s daty v terénu a managementem společnosti. Uživatelé mají k dispozici jak grafická, tak popisná data. Mimo vlastní data společnosti jsou k dispozici také data spravovaná Libereckým krajem a to zejména mapa technické infrastruktury.

Ukázka z aplikace twiGIS M

Administrační klient AutoCAD Map 3D - disponuje nástroji určenými zejména pro správce dat. V případě FVS je využíván jeden administrační klient pro tvorbu nových grafických dat a komunikaci s projektanty. Uživatel má k dispozici také nástroje pro úpravu Datového modelu dle aktuálních potřeb společnosti. 

FVS se rozhodla využít možností, které jim nabízí implementovaná technologie twiGIS Pack L a zpřístupnila data široké veřejnosti prostřednictvím dvou aplikací.

Vyjadřovací portál - zjednodušuje komunikaci a předávání informací mezi občany a zaměstnanci FVS.  Díky elektronickému sběru žádostí se výrazně zrychlil celý proces vydání vyjádření. Zejména v době "covidové" je efektivita práce s žádostmi prostřednictvím nástrojů Vyjadřovacího portálu výrazně vyšší.

Mapa poruch, odstávek a investičních akcích na webu společnosti - FVS se rozhodla využít možnosti zveřejňovat část dat evidovaných v GIS prostřednictvím veřejného mapového okna. Vybrané informace zadávané do systému GIS, se prakticky obratem projeví ve veřejné mapě. Jedná se o automatizovaný proces, který zrychluje a uživatelsky zpříjemňuje agendu pro zveřejňování informací.

Žádné komentáře:

Okomentovat