středa 31. března 2021

SLDB 2021: územní příprava pomocí otevřených nástrojů

Tento příspěvek původně začínal trochu obšírněji: vysvětlením, jak bude letošní census probíhat. Akce však už mezitím začala a získala publicitu i kvůli počátečním potížím s online sčítacím formulářem. To však nebyl skutečný počátek Sčítání lidu domů a bytů. Aby se vůbec mohlo začít sčítat, bylo potřeba učinit řadu přípravných kroků, do kterých jsme jako CAD Studio také přispěli svými službami a technologiemi.  

Poprvé je letošní sčítání alespoň částečně elektronické. Tuto fázi zajišťuje přímo ČSÚ. Po elektronické fázi proběhne klasická etapa sčítání, prostřednictvím formulářů a sčítacích komisařů. A tuto etapu zajišťuje pro ČSÚ společnost Česká Pošta. Práce sčítacích komisařů je podporována mobilními aplikacemi napojenými na centrální systém. Ten řeší i plánování tras pochůzek jednotlivých komisařů, a to především s ohledem na rovnoměrné rozdělení cílových adres do jednotlivých sčítacích obvodů. Každý komisař má přidělenu trasu, kterou je schopen zvládnout ve vymezené době.

Pro tento účel bylo nutné zajistit kvalitní přípravu dat na území celé ČR. Součástí této přípravy je nejen generování vlastních tras přes cílové body (tzv. úloha obchodního cestujícího - TSP), ale i ruční dočištění a úprava dat. Při tom je nutné řešit různé topologické úlohy nad uliční sítí a množinou cílových bodů.

Ve výběrovém řízení na dodávku systému pro tuto územní přípravu - tedy transformace a automatické i ruční čištění dat a výpočet tras pochůzek - jsme vloni uspěli s nabídkou řešení postaveného nad otevřeným software QGIS a našim oblíbeným ETL nástrojem FME Desktop.

 

QGIS hraje roli uživatelské aplikace pro manuální správu dat jednotlivými uživateli v centrální databázi. FME slouží pro hromadné datové transformace a řešení úlohy hledání trasy pochůzky. Tyto dvě hlavní komponenty jsou v rámci dodávky vhodným způsobem nakonfigurovány a doplněny o další spíše drobné prvky (pluginy, webové služby, datový model) vytvořené či vyvinuté na míru tak, aby celek dobře plnil zadanou úlohu. Je řešena i centrální správa a distribuce nastavení projektu, oprávnění prostřednictvím MS AD a další parametry podnikového informačního systému, které u otevřených technologií nebývají zvykem.


Na dodávku tohoto systému byly zákazníkem - Českou Poštou - kladeny vysoké nároky co se týče termínů pro vytvoření řešení a jeho dodání, a celý proces byl během realizace průběžně upravován, na což bylo nutné flexibilně reagovat. V protikladu k potížím online verze Sčítání jsme rádi, že tímto úspěšným projektem můžeme dokázat, že ani na státní úrovni nemusí být IT řešení komplexní, složité a drahé, a že lze rychle realizovat funkční řešení pomocí otevřených a dostupných softwarových technologií

Byl by zájem o techničtější popis?


Žádné komentáře:

Okomentovat