středa 29. června 2022

Novinky GIS aplikace twiGIS 2022.2

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.2. Tato druhá aktualizace k release 2022 přináší řadu zajímavých novinek a několik oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.


Přehled novinek verze 2022.2

V modulu Tabulka byla doplněna podpora o filtrovaní nad vazbami N:1 (Potomek -> Rodič).

V modulu Tabulka bylo změněno výchozí řazení záznamů. Byla doplněna podpora na datové entitě nastavit výchozí řazení záznamů pro tabulkové zobrazení.

Rovněž v modulu Tabulka je nyní možné zobrazení tooltipu nad dlouhými texty v tabulce. Po najetí kurzorem myši na text v tabulce se nově zobrazí tooltip s informacemi.

Mapové okno nabízí nový režim výběru v mapě "Výška bodu" nad službami ČÚZK. Výška bodu: Po kliknutí do mapového okna se zobrazí výška k vybranému bodu v mapovém okně. Vyhledávání se provádí nad službami ČÚZK nad datovou sadou DMR 5G. Je možno vybrat jeden i více bodů a k nim zkopírovat souřadnice do schránky.

V mapovém okně - režim výběru v mapě "Ohrada" podporuje dotazování nad rastrovými hladinami. Dosud tento režim podporoval jen dotazování nad vektorovými hladinami.

Rozšířená práce s daty - rozšíření externích odkazů ActionURL do aplikace, nyní nabízí podporu pro zobrazení více prvků, reportu, tisku, tabulka...

Příklady:

 • Akce pro zobrazení 1 prvku
  • zobrazí se modul Hledání
  • v panelu se zobrazí vybraný prvek a zároveň i jeho detail
  • v mapě se zvýrazní vybraný prvek
  • zoom mapy na vybraný prvek
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121
 • Akce pro zobrazení více prvků
  • zobrazí se modul Hledání
  • v panelu Hledání se zobrazí seznam vybraných prvků
  • v mapě se zvýrazní vybrané prvky
  • zoom mapy na vybrané prvky
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr>
 • Akce pro zobrazení dat v modulu Tisk
  • zobrazí se modul Tisk s vybranou šablonou
  • v mapě se zvýrazní vybrané prvky (výchozí chování může být ovlivněnou změnou v konfiguraci šablony)
  • zoom mapy na vybrané prvky (výchozí chování může být ovlivněnou změnou v konfiguraci šablony)
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=print & templateid=157
 • Akce pro zobrazení dat v Reportu
  • zobrazí se Report s vybranou šablonou
  • obsah reportu se přizpůsobí vybrané šabloně a zadaným prvkům
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=report & templateid=15701
 • Akce pro zobrazení dat v modulu Tabulka
  • zobrazí se modul Tabulka s vybranou entitou
  • pokud se použije navíc seznam id nebo filter, tak se v tabulkovém zobrazení zobrazí zafiltrovaná data
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=grid

Práce s daty - detail prvku a modul Tabulka nabízí novou datovou akci "ShowReport", aby bylo možné vytvořit u prvku rychlý odklik na konkrétní report(y). Přibyla tedy podpora nové datové akce, kdy se pro konkrétní prvek vygeneruje předefinovaný report dle nastavené akce.

Odkaz na konkrétní šablonu reportu, zobrazí náhled reportu s daty z jakékoliv entity. Filtrování se provádí na základě datových vlastností. Umožňuje spustit report z aktuální entity, nebo přes vazbu v datech spustit i report z jiné entity. Např. na ENT Budovy z 20 šablon reportů, se vybere jedna z nejčastěji používaných a ta se použije pro akci přímo v detailu nebo z ENT Budovy rovnou generovat report pro jednotlivé místnosti, které jsou ve vazbě, ale použije se report, který je definován na ENT Místnosti.

Při práci s daty byla doplněna podpora HTML formátování ve VAZBÁCH. Byla doplněna podpora HTML formátování v komponentě pro vazby, stejně jako je na jiných místech v twiGISu.

Byl doplněn notifikační systém (back-end). Vytvořen speciální JOB soubor, ve kterém lze použít HTML formátování ve spojení s SQL pro různá vyhodnocení a následné zaslaní emailu (stav dat, upomínka pro revizi, apod.).

Byly doplněny optimalizace UI - loga v aplikaci, mobilní zobrazení, apod. Lepší zobrazení výchozích LOG v aplikaci z PNG do SVG, záhlaví panelu na mob. zařízení, validace v číselníku na mobilním zařízení. V Administraci byla rozšířena nápověda pro nastavení služeb a modulů.

Pomocí workaroundu byl vyřešen problém s mobilními zařízeními Apple po aktualizaci na iOS 15.5. Projevoval se tak, že v twiGISu a dalších podobných aplikacích přestala korektně fungovat mapa. Jedná se o posun a zoomováním v mapě. Zpočátku funguje přiblížení v mapě v pořádku, ale při pokusu o oddálení (zmenšení měřítka) se zoomování zasekne a poté již nefunguje přiblížení ani oddálení a posun je buď značně omezen nebo naopak způsobuje neustále přibližování. Tento problém je nyní vyřešen, Apple ale chystá ještě vlastní opravu.

Kontaktujte nás pro pomoc s aktualizací aplikace.

Žádné komentáře:

Okomentovat