neděle 31. července 2022

Novinky ve Vyjadřovacím portálu

Aplikace Vyjadřovací portál od společnosti Arkance Systems, kterou v současné době využívá 20 společností v České republice, přináší několik novinek. Ty ulehčují práci žadatelům i uživatelům aplikace a jsou vyvíjeny především na základě uživatelských požadavků jednotlivých společností. 

Volba zákresu zájmového území

Na základě požadavku provozovatelů jednotlivých Vyjadřovacích portálů měníme vzhled stránky pro zakreslení zájmového území žadatele. Po diskusi v rámci setkání uživatelů "Kulatý stůl s Vyjadřovacím portálem" jsme došli k závěru, že čtyři možnosti pro zakreslení zájmového území jsou dostačující, ale jsou nepřehledně uspořádány a pro uživatele mohou být matoucí. Především z tohoto důvodu měníme vzhled stránky tak, aby uživatele lépe provedl zakreslením polygonu. Každá společnost si také může určit, jaké možnosti zákresu svým uživatelům zpřístupní. 


Návaznost předchozích vyjádření

Funkce, která šetří čas žadatelům a usnadňuje práci správcům aplikace. "Navázání na předchozí žádost" se využívá ve chvíli, kdy má žadatel již jedno vyjádření od společnosti (např. k existenci sítí) a potřebuje změnit údaje o typu žádosti, případně jen prodloužit platnost vyjádření. Žadatel není povinen projít všemi kroky aplikace, což mu výrazně šetří čas. Na druhé straně  má správce vyjádření  lepší přehled o přijatých žádostech, protože tyto žádosti jsou mezi sebou provázané a lépe dohledatelné.


Vkládání dynamických textů do šablon

Tato novinka, která byla vyvíjena především se společností ČEPS, výrazně ulehčuje práci správcům vyjádření při editaci dokumentu vyjádření. Uživatel má nově při editaci textového dokumentu možnost vkládat předdefinovaná textová pole. Výhodou tohoto řešení je, že texty nemusí nikde dohledávat a především, že všichni správci pracují se stejnými texty. 


Generování dotčených dat

Díky přímému napojení aplikace Vyjadřovací portál na systém GIS provozovaný ve společnosti, je možné automaticky generovat popisná data do samostatných příloh. Těmito daty mohou být např. dotčené parcely či dotčená zařízení (technologie), které mají průnik se zakresleným zájmovým územím žadatele. Níže na obrázku vidíte dva případy použití. Tato funkcionalita je dostupná i v případě napojení aplikace na GIS externího dodavatele.

Příloha č. 2 - ukázka výstupu dotčených zařízení. Příloha č. 3 - ukázka výstupu dotčených parcel.

 Adresní místa mimo ČR

Tato "drobná" novinka umožňuje zadávat adresní místa žadatelů i mimo ČR. 


Tu nejzásadnější novinku pro rok 2022 si však necháváme na podzim letošního roku! 

Žádné komentáře:

Okomentovat