neděle 14. srpna 2022

Aplikace twiGIS Výtahy již v pěti společnostech

Specializovanou aplikaci twiGIS Výtahy, která je určena primárně pro zaznamenávání všech servisních úkonů spojených s údržbou výtahů, využívá v České republice již pět společností. První verze aplikace byla vyvíjena ve spolupráci se společností Výtahy Line s.r.o. Ta byla spuštěna před rokem a půl. S rostoucím počtem zákazníků přibývaly požadavky na další digitalizaci procesů, které šetří čas především technikům v terénu a dále také v interní i externí komunikaci s klienty. Nyní jsou v aplikaci k dispozici moduly zaměřené na správu skladu, obchodních nabídek a pro servisní činnost byl doplněn formulář pro zaznamenávání odborných zkoušek.

Jaké jsou přínosy řešení twiGIS Výtahy?

Hlavními přínosy je především komplexní digitalizace činností spojených se správou a údržbou výtahů a centralizace dat a informací do jednoho systému. Z jednotlivých implementací vyplynulo, že právě tyto dva hlavní přínosy dokáží zefektivnit procesy uvnitř společnosti a tím ušetřit spoustu času všem zaměstnancům. Nemalou úsporou jsou pak náklady na odstranění všech papírů a nákladů na tiskárny. 

Stěžejní funkce aplikace:

 • Evidence všech zařízení, prohlídek, servisu, skladového materiálu, kontaktních osob, pracovníků, provozovatelů, majitelů…
 • Digitální zaznamenávání odborných prohlídek a servisních zásahů prostřednictvím mobilního telefonu/tabletu.
 • Automatické generování předávacích protokolů ze servisního zásahu a oborných prohlídek do PDF. Aplikace umožňuje podepsat dokument přímo na tabletu/mobilu.
 • Přehledná mapa všech spravovaných zařízení a možnost zobrazení dat podle různých kritérií (např. dle technika, stavu odborné prohlídky, nosnosti,...).
 • Automatické hlídání termínů provozních prohlídek. 
 • Zaznamenávání činností technika (kdy dorazil na místo, kdy dokončil činnost, …).
 • Plánování výjezdů a činností i s ohledem na lokalitu výtahů.
 • Dashboard pro přehled plánovaných činností.
 • Reportní nástroje pro:
  • Přehled činností technika za dané období.
  • Plánované odborné a inspekční prohlídky na dané období.
  • Přehled všech oprav na výtahu v jeho životním cyklu.
 • Evidence nabídkových příležitostí.
 • Evidence skladu pro zaznamenávání použitého materiálu a prací, které byly provedeny u servisního zásahu.
Přehled činností, které je možné zaznamenávat v aplikaci twiGIS.

Aplikace twiGIS Výtahy udělala za poslední rok výrazný posun a to především v rozšíření agend, které ještě více digitalizují vnitřní procesy v podniku. Nové funkce vychází z reálných potřeb společností, které aplikaci využívají. Napříč společnostmi jsou drobné rozdíly v řešení různých situací či v procesech. Ty řešíme vždy individuálním nastavením aplikace. Každopádně všichni mají stejný cíl, kterým je zaznamenat celý životní cyklus výtahu a udržovat veškeré informace na jednom místě, dodává vedoucí obchodního oddělení GIS, Tomáš Šustek.

Více informací na Servisní moduly twiGIS a GIS aplikace twiGIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat