pondělí 27. února 2023

Import změnových dávek RUIAN přes FME


RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

ČÚZK vydává tato data ve výměnném formátu RÚIAN jak ve formě stavových dat jednou měsíčně, tak formou denních změnových dávek. Právě tento typ aktualizace byl nově začleněn do portfolia našich produktů, a to formou připraveného pracovního prostoru pro FME. Dosud jsme podporovali pouze stavový import do databází prostřednictvím nástroje ImportRUIAN.

Denní změnové soubory jsou k dispozici pro základní i kompletní datovou sadu, v rozsahu celé ČR (všechny prvky od státu až po adresní místo). Změnová data prvků mají shodnou strukturu jako stavová data. Pokud dojde ke změně (byť pouze jednoho atributu), do změnových dat se dostane celý prvek, resp. všechny jeho atributy. Vhodnou kombinací s historizační modulem nad databází PostgreSQL je možné snadno zobrazit mapovou informaci o nových a zrušených prvcích registru a v případě aktualizace prvku zobrazit pouze vlastnosti, kterých se změny dotkly.

Zobrazení změn RÚIAN pro definiční body parcel

Společně s produktem FME Desktop nebo FME Server je možné nastavit automatizaci tak, že se změny denně samy načítají z VDP ČÚZK a vkládají do databáze. Data lze také omezit pouze na oblast zájmu, tedy obce již nahrané v databázi. Značně se tak omezí rozsah importovaných dat v případě, že nemáme zájem o celostátní rozsah informace.

Oproti dosavadnímu nástroji ImportRUIAN lze zmínit zejména tyto výhody:

  •  Import změnových dat
  •  Flexibilita využití platformy FME s možností korekcí importovaných dat, jejich filtrování, nebo analýzy a akce prováděné na základě importovaných změn (např. promítnutí do vlastní pozemkové či smluvní evidence). To s využitím celého spektra FME nástrojů.

ImportRUIAN je oproti tomu nástroj jednodušší a nevyžaduje dodatečné licence (FME).

Společně s nasazenou REST službou RUIANService lze v obou případech přes GET či POST požadavky dotazovat fulltextové hledání adres a mnoho dalších typů vyhledávání v registru. A to nejen v systémech GIS, ale kdekoliv, kde je potřeba pracovat s aktuální sadou adres či parcel. 

 

  Náhled změn v parcelách za omezené období

Zajímají vás bližší informace o možnostech zpracování katastrálních dat nebo jiných GIS podkladů pomocí nástrojů FME? Konkatujte nás – viz www.arkance-systems.cz/kontakt 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat