středa 1. února 2023

Vodohospodářská společnost Olomouc spouští elektronické žádosti o vyjádření

Téma digitalizace již dlouho rezonuje společností a s rostoucí potřebou pohodlí v našem každodenním životě se objevují i pojmy jako "bezkontaktní/na dálku" nebo "rychlost". Vlastnosti, které jsou v dnešní době vnímány jako parametry pro kvalitní a dobrou službu, může díky Vyjadřovacímu portálu společnosti Arkance Systems poskytovat další, již čtyřiadvacátý provozovatel svým zákazníkům.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen VHS Olomouc), která spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů (obcí a měst) v rámci většiny olomouckého okresu, se v loňském roce pustila do digitalizace služeb spojených s bezkontaktní obsluhou zákazníka. Je nám ctí, že pro elektronizaci procesu sběru a výdeje žádostí o vyjádření, vybrala Vyjadřovací portál společnosti Arkance Systems, který teď uvedla pro své zákazníky společně s novým zákaznickým portálem. Žádost u VHS Olomouc si nově můžete podat na adrese: vyjadreni.vhs-ol.cz/WVP

Digitalizace procesů je krokem, který umožňuje a podporuje jejich možnou částečnou nebo úplnou automatizaci. Urychluje řešení situací a úkolů a umožňuje jejich převedení do bezkontaktní podoby, tak jako je v případě elektronické žádosti o vyjádření vyřízené na dálku přes internet. Zákazník vodohospodářské společnosti, projektant nebo stavebník, jednoduše vyplní žádost na webu a následně e-mailem obdrží informace o jejím stavu i její výsledek. Díky tomu, že celý proces podání žádosti probíhá bezkontaktně a přes internet, se žadatel nemusí omezovat pracovními hodinami zákaznického centra nebo cestovat za jejím vyřízením. Zákazníkům VHS Olomouc po zadání žádosti přes portál stačí počkat až se zpráva s výsledkem objeví v jejich e-mailové schránce. Do budoucna lze v některých případech (sdělení k existenci sítí a ochranných pásem vodních zdrojů) automatizovat proces vyjádření a tím výrazně urychlit vyjadřovací proces. Žadatel tak může očekávat vyjádření tohoto typu „téměř obratem“.

Dalšími přínosy zavedení elektronické vyjadřovací agendy jsou:

  • Integrita, zálohování a archivace dat
  • Role a zodpovědnosti pracovníků
  • Pracovní postupy včetně postupů pro práci vzdáleně
  • Možnost částečné automatizace
  • Přehled a kontrola procesu

Fungování Vyjadřovacího portálu by nebylo možné bez datové základny, například v podobě geografického informačního systému. V případě VHS Olomouc se jednalo o GIS na platformě ESRI, na který se automatizace vyjadřování pohodlně integruje pomocí standardních webových služeb – podobně, jako v již ve více než pěti dřívějších implementacích Vyjadřovacího portálu nad touto technologií.

„Realizace splnila naše očekávání zejména v rámci zefektivnění a automatizace celého procesu. Jsme přesvědčeni, že touto novou aplikací se více otevíráme potřebám zákazníků, nenutíme je k návštěvám zákaznických center, vytváření žádostí a dopisů, pro podání žádosti neplatí otevírací doba a očekáváme i mnohem rychlejší vybavení našich stanovisek a vyjádření. Těší nás i to, že se celý produkt dále vyvíjí a inovuje. Je to záruka toho, že „nezamrzl“ a budeme tak mít možnost zvážit, co nového a jinými kolegy odzkoušeného, nabídnout následně i našim zákazníkům,“ popisuje svoji zkušenost se zavedením elektronické žádosti o vyjádření Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc.

Vyjadřovací portál VHS Olomouc se řadí k více než dvacítce již implementovaných řešení této technologie. V tomto kontextu jde o nejúspěšnější aplikaci pro tento účel v ČR. A jsme rádi, že jejích služeb teď mohou využít klienti i v dalším regionu.

Více viz: www.arkance-systems.cz/reseni/gis-a-sprava-majetku

Žádné komentáře:

Okomentovat