středa 3. května 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.1

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.1. První letošní velká aktualizace přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.1

Práce s BIM modely - tato nejdůležitější novinka integrující GIS funkce s projekčními daty v OpenBIM formátu otevírá široké možnosti využití twiGISu v oblasti správy budov.

Modul umožňuje:
 • Řez 3D modelu
 • Sehrávání 3D modelů
 • Zobrazit libovolný 3D model z IFC
 • Zobrazit 3D model pro vybrané prvky z GIS
 • Zvýraznit vybrané prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace pro prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace ze 3D modelu a zároveň zobrazit informace v GIS
Zobrazení 3D modelu pro vybrané prvky z GIS
Zvýraznění vybraného prvku z GIS ve 3D modelu
Zobrazení libovolného 3D modelu z IFC

Modul Tabulka - optimalizace pro práci s daty 
 • Podpora pro automatické načtení výchozí entity v modulu Tabulka na jeden pracovní prostor. Např. pokud se v pracovním prostoru PASPORT nejčastěji pracuje s entitou BUDOVA, tak při prvním spuštění modulu se tato entita automaticky načte.
 • Podpora pro výchozí chování pro klik na řádek v tabulce. Např. když se klikne na řádek, tak se zobrazí "detail prvku" nebo "zvýraznění prvku v mapě" podle toho jaké výchozí chování bude nastaveno v modulu u pracovního prostoru. Výchozí nastavení zůstává stejné, že po kliku na řádek se nic nestane.
 • Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce.
 • Podpora globálního filtru v tabulce. V současné době není možné filtrovat hodnotu z číselníku přes globální filtr! Bude dořešeno v dalších verzích s podporou na straně služeb.
 • Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení). Stále je možné přepnout zobrazení do klasického zobrazení.
Podpora globálního filtru v tabulce
Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce
Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení)

Modul Tabulka - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro každou entitu. Např. oblíbené filtry a řazení pro rychlý náhled na data, jako jsou revize za jednotlivé roky apod.

Nastavení pro entity je sdílené přes všechny pracovní prostory, výchozí zobrazení se nastavuje per pracovní prostor pro rychlejší přístup k datům dle jeho specifik a určení.

Ukládá se:
 • výchozí řazení
 • použité filtry
 • šířky sloupců
 • pořadí sloupců
 • výchozí zobrazení sloupců

Modul Hladiny - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro pracovní prostor. Např. naposledy zobrazené hladiny, místo na mapě apod. Nastavení hladin je specifické pro uživatele v každém pracovním prostoru. 

Ukládá se:
 • rozbalené/sbalené skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté hladiny
 • zapnuté/vypnuté režim hladiny "rastr online"
 • vybraný styl u vektorové hladiny
 • nastavená průhlednost hladiny
 • ohraničující okno mapy (místo a měřítko, kde bylo uloženo do oblíbených)
 • nastavená úroveň podlaží
 • vybraná základní mapa
 • vybraný režim výběru
 • rotace mapy
Mapové okno - Rozšířená konfigurace pro Clustery (shlukování bodů)
Nově je možné u vektorových hladin typu Cluster definovat v pravidlu stylu kdy a jak se mají zobrazovat Clustery (velikost / barva / text).
Práce s daty - Číselníky
Podpora provázání přes VARCHAR (vazba v datech nejen přes číslo, ale i text).
Modul Hledání - Rozšíření detailu Parcela o prokliky do VDP u hledání přes RÚIAN od ČÚZK
Rozšíření statického obsahu detailu Parcely o odkazy na VDP.
 • Text v aplikaci = VDP detail k.ú. https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/KÓDKÚ
 • Text v aplikaci = VDP detail parcely https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/IDPARCELY
 • Rozšíření je potřeba aktivovat v konfiguraci klienta.


Práce s daty - Vazby - editace vazby a nová akce "Odebrat vše"
Nová funkce pro hromadné odebrání všech záznamů z vazby.


Modul Měření - Podpora měření v námořních mílích (NM)
Podpora měření v námořních mílích (NM) primárně pro leteckou navigaci.


Mapové okno - Zpřístupněn režim výběru "Ohrada" na mobilních zařízeních

Zobrazení informace o verzi twiGIS v modulu Domů


Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme naživo v GIS sekci na zítřejší online konferenci LIVE 2024 vysílané na YouTube.

Žádné komentáře:

Okomentovat