úterý 10. října 2023

Volně dostupné zdroje GIS dat: příležitost pro každého

 GIS data jsou cenným zdrojem informací, které lze využít v řadě různých aplikací. Bohužel, tak jako v jiných oblastech, GIS data mohou být často nákladná, což může být překážkou pro jejich využívání.
Naštěstí existuje řada volně dostupných zdrojů GIS dat, které mohou být použity k uspokojení potřeb široké škály uživatelů.

Zde je několik příkladů volně dostupných zdrojů GIS dat, nejen v České republice:
  • Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): ČÚZK poskytuje přístup k řadě GIS dat o České republice, včetně mapy katastrálního území, mapy parcel, mapy silnic a dalších objektů.
  • OpenStreetMap: OpenStreetMap je celosvětová komunitní mapa, která je vytvářena a udržována dobrovolníky. Na mapě je k dispozici řada dat, včetně mapy silnic, budov, vodních toků a dalších objektů.
  • EU Open Data Portal: EU Open Data Portal poskytuje přístup k řadě GIS dat z Evropské unie, včetně mapy silnic, železnic, vodních toků a dalších objektů.
  • Data z dalších veřejných institucí: V České republice existuje řada dalších veřejných institucí, které poskytují přístup k volně dostupným GIS datům. Mezi ně patří například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, ČSÚ a další.
Volně dostupná GIS data lze využít k řadě účelů, včetně:
  • Plánování a projektování: GIS data lze využít k analýze okolního prostředí a k identifikaci optimálních míst pro umístění budov, infrastruktury a dalších objektů.
  • Správa majetku: GIS data lze využít k sledování a údržbě majetku, jako jsou budovy, vozidla a zařízení.
  • Analýza dat: GIS data lze využít k analýze dat a k získání nových poznatků o okolním světě.
Pokud hledáte GIS data, která jsou cenově dostupná nebo dokonce zdarma, stojí za to prozkoumat volně dostupné zdroje.

Na konferenci GISFórum ve Valči, která se koná 18. října 2023, se dozvíte více o volně dostupných zdrojích GIS dat. Na konferenci bude představena řada volně dostupných GIS datových sad a nástrojů. Budete mít také možnost se setkat s odborníky na GIS a dozvědět se více o jejich zkušenostech s používáním volně dostupných zdrojů GIS dat.
Registrace na konferenci GISFórum je již otevřena. Více informací najdete na webových stránkách www.gisforum.cz.Žádné komentáře:

Okomentovat