úterý 27. února 2024

Nový twiGIS 2024.1 ("Amethyst") s webovou administrací

Společnost ARKANCE vydává první letošní verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2024.1. Hlavní novinkou této verze (interně označované "Amethyst") je modul webové administrace - WATG. Ten významně zjednodušuje nastavení a správu twiGISu. Ostatní novinky jsou většinou zaměřeny na vylepšení uživatelského prostředí twiGISu a na implementaci změn vyžádaných stávajícími uživateli. Nasloucháme. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2024.1


Aplikace WATG (webová administrace twiGIS)

Aplikace WATG slouží k administraci a nastavení webové mapové aplikace twiGIS pomocí libovolného webového prohlížeče. Je určena pro administrátory a správce twiGIS, kteří zodpovídají za konfiguraci a údržbu aplikace. Uživatelé musí mít administrátorská práva pro přístup k funkcím aplikace. Pak mohou provádět různé úkony, jako například:

 • Správa uživatelů a jejich oprávnění
 • Správa map a vrstev
 • Nastavení mapových komponent
 • Konfigurace datových zdrojů
 • Publikování map a dat

Hlavní funkce WATG:

 • Správa uživatelů: Vytváření, editace a mazání uživatelů, nastavování jejich rolí a oprávnění.
 • Správa map: Vytváření, editace a mazání map, konfigurace jejich vzhledu a funkcí.
 • Správa vrstev: Přidávání, odebírání a konfigurace vrstev na mapě.
 • Nastavení mapových komponent: Konfigurace legendy, měřítka, mapových nástrojů a dalších komponent.
 • Konfigurace datových zdrojů: Nastavení připojení k databázím a webovým službám.
 • Publikování map a dat: Zpřístupňování map a dat pro webové prohlížeče a mobilní zařízení.

Kromě WATG je součástí verze 2024.1 i nová desktopová administrační aplikace.


Rozšíření funkce "Přidat hladinu" o připojení SHP do mapy a doplnění podpory pro ORACLE

Přidejte do mapy vlastní data s lehkostí!

Nové rozšíření funkce "Přidat hladinu" umožňuje přidání vlastních hladin ze SHP souborů do mapy. U vlastních hladin ze SHP je po kliknutí do mapy možné zobrazit mnohem více atributových informací, které převyšují možnosti DGN/DWG/DXF formátů.

Dalším vylepšením je podpora práce s dočasnými hladinami v ORACLE databázi.

Rozšíření přináší následující výhody:

 • Snadná integrace externích dat z SHP souborů.
 • Detailní zobrazení specifických informací po kliknutí na mapu.
 • Rozšířené možnosti práce s dočasnými hladinami v ORACLE.

MÉDIA - Hromadné akce se soubory na panelu

Novinka: Vyberte soubory na panelu MÉDIA a následně je hromadně stahujte nebo mažte.

Jak na to?

 • Klikněte na ikonu vedle názvu souboru.
 • Pro výběr více souborů:
  • Ctrl + kliknutí: Vyberte jednotlivé soubory.
  • Shift + kliknutí: Vyberte soubory v intervalu.
 • Tlačítko "Stáhnout": Stáhne vybrané soubory.
 • Tlačítko "Smazat": Smaže vybrané soubory.

Usnadněte si práci se soubory!


MÉDIA - Náhled obsahu TXT souboru

Byla doplněna možnost přímého náhledu TXT dokumentu v nové záložce prohlížeče bez potřeby stahování.


Úprava výchozího pojmenování generovaných souborů CSV/ZIP

Bylo upraveno původní pojmenování twigis.* pro všechny generované soubory.

Úprava se týká:

 • Modul Tabulka => Export csv => soubor se pojmenuje {dataentitycaption}_{created_on}.csv, např. Budovy-2024-02-20.csv
 • Panel Média = Stáhnout vše => soubor se pojmenuje {dataentitycaption}_{created_on}.zip, např. Budovy-2024-02-20.zip

Lepší podpora pro hromadné zavírání panelů

Pokud máte zobrazeno více panelů, tak nadpis panelu, např. "02 - Budova", je zobrazen jako odkaz a po kliknutí na tento text se stane panel aktivním a ostatní panely se zavřou.

A stále funguje hromadné zavíraní panelů pomocí oušek karet, když je několik panelů poskládáno za sebe.


Úprava stylu pro nedostupné hladiny

Nové zvýraznění pro snadnou viditelnost nedostupných hladin - v reakci na uživatelskou zpětnou vazbu jsme vylepšili styl zvýraznění nedostupných hladin.

Příklad: při prezentaci na projektoru s nízkým jasem budou popisy nedostupných hladin nyní jasně viditelné a snadněji čitelné.


PŘIHLAŠOVÁNÍ - Rozšíření funkcí KeyCloak

Podpora pro vynucení přihlášení přes "?login=keycloak". Podpora pro odhlášení z KeyCloak v rámci konfigurace klienta v configuration.json proti klíči "keycloakLogout".

Vedle uvedených novinek obsahuje verze 2024.1 i další změny, doplnění a opravy (speciální znaky ve vyhledávání, autorizační klíče, editace ve Firefoxu, ad.) - viz Changelog v dokumentaci.

Žádné komentáře:

Okomentovat