pondělí 3. prosince 2018

ČEZ Teplárenská, a.s. spouští Vyjadřovací portál

Po dokončené implementaci geografického informačního systému, o kterém jsme informovali začátkem tohoto roku, zprovozňuje ČEZ Teplárenská, a.s. také další aplikaci od CAD Studia, s.r.o., kterou je Vyjadřovací portál. Aplikace je přímo napojena na provozovaný systém GIS, do kterého byla v posledním půlroce doplněna potřebná data o průběhu provozovaných sítí a zařízení. Naplněná databáze GIS je zásadní pro automatické vyhodnocení střetu zájmového území žadatele s provozovanými sítěmi ČEZ Teplárenské, a.s. 
Vyjadřovací portál umožňuje projektantům, samosprávě i odběratelům tepla získat rychlou pohodlnou cestou nutná data a informace k vyjádření o existenci sítí, včetně dalších analytických podkladů a to především díky napojení aplikace na provozovaný systém GIS. 

ČEZ Teplárenská, a.s. provozuje své sítě hned v osmi lokalitách, ve kterých bude mít nyní občan možnost zadat elektronickou žádost o vyjádření. V současné době se roční příjem žádostí pohybuje okolo jednoho tisíce a předpokladem je, že do budoucna budou některé žádosti vyřizovány plně automaticky. Aktuálně je Vyjadřovací portál nastaven tak, že automaticky vygeneruje potřebné dokumenty (vyplnění šablony pro vyjádření, mapa situace, výkresy DWG - v případě, že žadatel požaduje digitální data), které operátor zkontroluje, doplní či přizpůsobí konkrétní situaci a následně potvrdí odeslání vyjádření. O vyřízení žádostí se bude starat více než 15 operátorů společnosti.
Hlavními přínosy nasazeného řešení jsou elektronizace žádostí, automatizace procesu vydávání vyjádření, zrychlení vyhotovení žádostí, úspora času zaměstnanců a asi tím nejdůležitějším je možnost občanů pohodlně vyřídit podání žádosti z jakéhokoli zařízení (počítač, tablet, mobil).

"Cílem naší nové služby na stránkách www.cezteplarenska.cz je nejen poskytovat, ale i zajistit data provozovaných teplárenských sítí ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí,“ říká Petr Hodek, generální ředitel společnosti.Chceme tak usnadnit práci a hlavně ušetřit čas žadatelů o vyjádření k existenci teplárenských sítí. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je přitom 30 dnů, elektronická cesta ovšem snižuje počet administrativních úkonů. Díky vyjadřovacímu portálu proto počítáme s tím, že dokážeme zpracovat a odeslat žádost o vyjádření zpět k žadateli mnohem dříve."
Více informací naleznete také v tiskové zprávě, viz též zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat