úterý 30. května 2023

Jak přes DTM Konektor předávat 3D data když je nemáte?

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) už počítá s plnou podporou 3D dat. Vzhledem k tomu, že správa dat ve 3D není u správců a provozovatelů infrastruktury (tedy subjektů povinných k předávání dat do DTM ČR) vůbec běžná, je dobré popsat základní principy, jak se současnou situací naložit. 

Přenos 3D dat do DTM ČR

Na začátek je potřeba uvést, že naše řešení DTM Konektor přenos 3D dat plně podporuje. A to nejen v situaci, že originální data již jsou 3D, ale umí si poradit i se situacemi, kdy zdroj je pouze 2D, nebo je v nějakém hybridním modelu na cestě od 2D k 3D.

Jaké jsou tedy typické situace?

  1. Správce již má data plně ve 3D
  2. Správce je připraven na 3D evidenci, ale jeho data jsou 3D jen částečně
  3. Správce spravuje data ve 2D, ale pro některé prvky eviduje hodnotu výšky v atributu (např. "Z" atribut u uzlů sítě, apod.) a případně v samostatně vrstvě eviduje měřené body s precizně změřenou Z-hodnotou. 
  4. Správce má pouze 2D data.
Co tedy s tím? Předně bychom rádi zdůraznili, že současné nastavení povinností kolem DTM ČR NEnutí správce narychlo doměřovat existující data. Je možné data předat tak, jak jsou, jen je třeba správně uvést přesnost předaných dat - a to například přesnost uvedených výšek, která může být jednoduše neznámá nebo odhadnutá.

V prvním případě není nutné nic řešit - DTM Konektor předá 3D data tak, jak jsou, tedy ve 3D. V druhém případě se rovněž předají data tak jak jsou, přičemž u záznamů s chybějící nebo nepřesnou výškou může DTM Konektor doplnit - nebo z dat odvodit - přesnost. Podobně jednoduchý je vlastně čtvrtý případ, kde budou výšky všude neznámé. 

Technicky zajímavé je řešení třetí situace z našeho výčtu. Kdy data jsou 2D, ale jsou k dispozici nějakým způsobem evidované výšky. V takovém případě může DTM Konektor při zpracování dat například vztáhnout výšky měřených bodů na linie sítě a tím způsobem jim doplnit chybějící 3D souřadnici. Samozřejmě s určitou přesností a spolehlivostí. Stejně tak je možné 3D složku doplnit z externího zdroje, např. z digitálního modelu terénu (v kombinaci s evidovanou nebo implicitní hloubkou uložení).

DTM Konektor tedy 3D data předávat umí a v řadě případů umí v rámci transformace dat do DTM ČR onu 3D složku doplnit.

Nativní evidence 3D dat v GIS řešení Arkance Systems

Je pro vás zavádění DTM ČR zajímavým impulsem pro přechod z 2D evidence na 3D? I toto je v rámci řešení, která dodáváme, bez problému možné. Typické konfigurace správy dat u našich zákazníků jsou vlastně dvě hlavní:

V obou případech je možné změnit datový model a evidenci dat z 2D na 3D. Otevřená varianta QGIS+PostGIS umí nativní 3D data prostě bezvadně. Jedná se o moderní GIS technologii, která s tímto nemá problém, a informace lze dohledat na řadě míst. Možná překvapivým faktem (pro někoho) je skutečnost, že přejít plně na 3D je možné i u první uvedené "konvenční komerční" varianty AutoCAD Map 3D s databází MS SQL. 3D evidence funguje dobře, což dokládáme ilustracemi níže.

Pokud vás možnost správy dat ve 3D zaujala, kontaktujte naše specialisty. Rádi s vámi projdeme všechny možnosti.

A o tom, jak 3D data prezentovat a zpracovat v GIS aplikaci twiGIS, zase někdy příště...

Žádné komentáře:

Okomentovat