čtvrtek 31. srpna 2017

Arcibiskupství pražské využívá aplikaci twiGIS

Aplikace twiGIS uspěla ve výběrovém řízení na dodání software pro správu pozemkové evidence. Arcibiskupství pražské se tak stalo dalším zákazníkem, který se rozhodl implementovat moderní webovou mapovou aplikaci pro správu svého majetku.
V tomto případě využívá aplikace twiGIS především data RÚIAN, která se pravidelně aktualizují prostřednictvím aplikaci Import RÚIAN. Tato data jsou navázána na pozemkovou evidenci, která se uživateli zobrazuje dle potřebné tematizace. Aplikace dále využívá jak WMS služby tak vlastní podkladovou mapu Open Street Map.

středa 2. srpna 2017

Vyjadřovací portál v provozu v Teplárně České Budějovice

Českobudějovická teplárna je jedním z řady uživatelů webové aplikace Vyjadřovací portál. Ta řeší automatizaci zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítí v dotčeném území. Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny Č. Budějovice, oceňuje v reportáži Regionální televize především obrovské zrychlení v komunikaci se zákazníky a partnery společnosti. 


úterý 1. srpna 2017

Vyjadřovací portál - upload DWG podkladů

Jak by se vám líbilo zakreslit objekt (budovu, zájmové území) do podkladu Vyjadřovacího portálu prostým přetažením existujícího DWG, DGN nebo DXF souboru - např. projektu s georeferencovanými body? My už tuto funkci testujeme:
Nová funkce se může brzy zařadit mezi již fungující nástroje a služby, jejichž účelem je zejména:
  • Strukturované a fulltextové vyhledávání, zadávání a ověření adresy v databázi RÚIAN
  • Vyhodnocení střetu zájmového území s územní působností společnosti a vlastní geografickou dokumentací sítí a majetku
  • Vytvoření PNG a PDF mapové přílohy – zákresu zájmového území
  • Vygenerování dokumentů žádostí a odpovědí ze šablon dokumentů ve formátu DOCX a PDF.
  • Odeslání vyplněné žádosti do databáze GIS