čtvrtek 21. října 2021

Nové verze GIS aplikace twiGIS

Firma Arkance Systems uvádí novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2021.2. Ta navazuje na v září uvedenou verzi twiGIS 2021.1 a na jarní novinky twiGISu představené na online konferenci LIVE 2022. Nová verze přináší revoluci zejména do vlastní správy a prohlížení dat a výrazně tak pomáhá udržet kvalitu a strukturovanost spravovaných GIS dat. Zásadní evoluce proběhla ve správě vazeb mezi prvky (1:N i M:N) a v používání číselníků, včetně hierarchických číselníků. Vazby je možné zobrazovat a spravovat v detailu a editoru každého prvku, pomocí tabulky a samozřejmě s integrací na mapu. V souvislosti s těmito změnami došlo k výraznému vylepšení dalších částí twiGISu – např. editačních polí či tabulky.

Cena aplikace zůstává beze změn, uživatelé se subscription získávají novou verzi twiGISu automaticky.


Číslování verzí

S letos uvedenými novinkami se především mění způsob označování nových verzí. Nový formát číslování verzí twiGISu platí jak pro jeho hostované (cloudové) verze, tak pro lokální (on-premise) verze. Číslo verze je tvořeno principem rok.update.hotfix, tedy:

<rok verze>.<pořadové číslo verze s novými funkcemi>.<pořadové číslo verze s opravami stabilní verze>

Tedy např.:

 • 2021.1 = verze s novou funkčností (číselníky a vazby)
 • 2021.1.1 = verze s opravami
 • 2021.1.2 = verze s opravami
 • 2021.2 = verze s novou funkčností
 • 2021.3 = verze s novou funkčností
 • 2022.1 = verze s novou funkčností

V instalační složce twiGISu vždy najdou uživatelé dokument 00_INFO_RELEASE_VERSION.txt s podrobným popisem všech nových funkcí a oprav jednotlivých modulů - např. jeho poslední verze má 224 řádků.


Nová FI a HU lokalizace

Aplikace twiGIS je kromě češtiny, slovenštiny a angličtiny nyní nově dostupná i v maďarské a ve finské lokalizaci. Jsme totiž aktivní i na trzích našich sesterských firem skupiny Arkance Systems.


Našeptávače

Nyní je snazší vyhledávání z číselníků. Byla doplněna obsluha diakritiky v našeptávači.


Výběry

Nová je možnost přímého vyhledání parcely z mapy přes službu RÚIAN od ČÚZK.

Výběr v mapě (režim výběr) - vyhledá se prvek z té nejvyšší vrstvy bez ohledu zde se jedná o vektorovou nebo rastrovou vrstvu.

 • Automatické zobrazení detailu prvku ihned po kliknutí do mapy a jeho následná aktualizace při změně výběru v mapě.
 • Vícenásobný výběr zohledňuje kontext se zobrazeným prvkem z modulu "Hledání".

Vazby

Byla doplněna propracovaná podpora vazeb a jejich správy. Plus podpora procházení a editace dat vazeb typu:

 • 1:1 Potomek --> Rodič
 • 1:N Rodič --> Potomek
 • M:N Vazba přes vazební tabulku, vztah prvků mnoho na mnoho

K dispozici je navázaní vybraných prvků z mapy pro konkrétní prvek, např. výběr místností pro nájemní smlouvu. Plus vytvoření nového prvku ve vazbě vůči jinému prvku z jiné entity.

Byla provedena úprava původního ovládacího prvku (pouze rozbalovací seznam), který umožňuje vazbu na právě jeden nadřízený záznam. Byla doplněna podpora akcí:

 • Navázat nový prvek
 • Navázat z tabulky
 • Navázat z mapy

Barevné schéma

Bylo doplněno barevné schéma "Arkance" přizpůsobující prostředí aplikace firemním barvám Arkance Systems.Další informace

Brzy bude rovněž uveden modul WATG - webová administrace twiGISu, která zjednoduší nastavení této GIS aplikace pro místní nebo vzdálené administrátory.

Další informace o nových verzích a především o chystaných nových funkcích (včetně možnosti zaslat vlastní podnět pro vývoj) najdete ve veřejné roadmapě vývoje twiGISu na Trello.

Připravujeme rovněž tištěný uživatelský "tahák" k ovládání aplikace twiGIS:

Více najdete na twigis.cz. A o twiGISu a jeho novinkách bude samozřejmě řeč i na nadcházející listopadové konferenci GISfórum 2021.

pátek 8. října 2021

Termín a místo konference GISfórum 2021 - REGISTRUJTE SE!

Je to tu! Naplánovali jsme konečně místo a čas pro konání letošního GISfóra .... a finišujeme s programem. 

Tedy honem na http://konference.gisforum.cz/ a registrujte se.

Tradičně dostanou prostor dlouholetí i čerství uživatelé našich řešení a přidáme něco i z našeho rybníčku.  Dáme brzy vědět, jak to vše poskládáme. 

 A pro připomenutí něco z minule ...