pátek 27. listopadu 2020

Milujeme FME

Když někdo zmíní tento typ emocí u věci, nebo třeba dokonce nehmotné věci, tak to často vypadá poněkud podivně. Ten titulek je ale i s odstupem pro nás velmi výstižný. Pojďme se podívat proč.

Photo by Shaira Dela Peña on Unsplash

Seznamování

To, že technologie FME kanadské společnosti Safe Software dlouhodobě používáme na různých projektech, už musí být z různých informací, které publikujeme, docela patrné. Na našem webu toho sice nenajdete mnoho (on totiž už docela dlouhou dobu čeká na zásadní revizi, takže není velká motivace do starého něco přidávat), ale už několik let je FME přednáška pravidelnou součástí našich konferencí. Ať už jarní roadshow, kde jsme stagnující GISový rozvoj Autodesku nahradili nejen novinkami z vlastní kuchyně, ale právě i novinkami kolem FME. 

FME kdysi přitáhl David Pavlíček. Tou nejpalčivější potřebou tenkrát byly konverze rastrů do formátu ECW. Klasické geoTIFFy a podobná zvěrstva sice byly vhodné pro staré desktopové aplikace (uživatel si načte pár snímků do oblasti kde pracuje), ale pro webové mapy, kde uživatel snadno zoomuje ve velkých rozsazích měřítek a pracuje s mapou, to je velmi neefektivní formát. Pomocí FME jsme slepili všechny snímky do jednoho megarastru a ten pak zkomprimovali do hierarchické waveletové reprezentace v ECW. Trvalo to přes týden, byl na to vyhrazený počítač s velkými disky a pamětí.

Kromě toho jsme používali FME na menší či větší úlohy při implementacích GIS systémů, migracích dat, atd. Jednou z těch zajímavějších úloh bylo třeba vytvoření polygonů uliční sítě. Vodárny potřebují pro odhady cen majetku dle ministerské metodiky vědět, zda se daná síť nachází pod zpevněnou nebo nezpevněnou plochou. Tato data samozřejmě historicky málokdo sbíral, tak jsme hledali způsoby, jak tuto informaci co nejlépe aproximovat. A jedním ze způsobů je z definičních čar ulic (třeba z RUIAN) odvodit polygony (fixní šířka) a protnout linie potrubí s těmito plochami. Současně to bylo využito i pro přiřazování prvků sítě do ulic. Města totiž plánují rekonstrukce podle ulic a je velmi vhodné mít možnost reportovat nebo analyzovat data právě podle příslušnosti k ulicím. Kromě odvození těch ploch je v tomto případě potřeba řešit i křižovatky, kde ta situace není vůbec jasná.


Větší a velké

Prvním čistě FME projektem byl nástroj na automatizaci aktualizace geografické dokumentace pro Sev.en v roce 2015. Pracovníci dokumentace v dvouměsíčním cyklu ručně porovnávali aktuální databáze zájmového území a areálů společnosti s nově sebranými daty z terénního šetření a fotogrammetrie. Dodali jsme pracovní prostory FME pro detekci změn a harmonizaci vstupních dat s hlavní databází. Dopad na pracnost a kvalitu výstupu byl naprosto zásadní.

S koncem tohoto projektu se u nás hlavní iniciativy kolem FME chopil Luboš Lazar. Jako nováček přebral znalosti od Davida, který odcházel sloužit vlasti, a nejen že přebral, ale vyloženě znásobil. Ponořil se do FME naplno, udělal si certifikaci, a pro ostatní konzultanty v týmu byl od počátku FME guru a mentor na všech projektech.

Photo by Luke Ellis-Craven on Unsplash

Mezi migracemi dat do systémů GIS je třeba jasně vyzdvihnout BVS, kde Luboš mohl prokázat své čerstvé dovednosti. Podařilo se spojit data z několika různých zdrojů, které se více či méně překrývaly, měly jinou přesnost dat, jiné rozsahy atributů, nacházely se v několika tisícovkách výkresů. Výsledkem byla strukturovaná databáze nového GISu, topologicky čistá data a hlavně zdroje vytěžené skoro ze 100%. Daleko překročené očekávání zadavatele.

Základní schéma datové migrace BVS

Určitě nejde nezmínit i dvě velké integrační a automatizační implementace. První z nich je kontrola geodetických zaměření pro Innogy (dnes GasNet) pomocí FME Serveru. Uspěli jsme ve VŘ, protože jsme jako jediní dokázali dodat celé řešení na platformě FME, bez nutnosti dalšího vývoje. Zadavatel používá řešení pro automatické kontroly datových balíčků předávaných geodety. Provádí se komplexní kontrola DGN formátů a dalších přiložených souborů a metadat. Geodet má během pár vteřin odezvu na data která předal a zadavatel má jistotu čistoty dat bez nutnosti do toho ručně zasahovat.

Posledním větším dokončeným projektem byla automatizace vydávání dat z GISu do dalších systémů pro jaderné elektrárny společnosti ČEZ. Vydávají se výkresy plánů podlaží evidovaných v GIS, které tam podléhají změnovému řízení. Mají specifický standardizovaný grafický výstup do PDF, DWG a SVG a jsou opatřeny seznamy obsažených prvků a metadaty v přiložených XML souborech. 

Výčet zde uvedený samozřejmě není a nemůže být kompletní. Aktuálně probíhají dva další velké FME projekty a blýská se na další.

Proč láska?

Těch racionálních důvodů je celá řada, třeba:

  • fakt to výborně funguje
  • nestojí to přitom moc
  • je skvělá podpora od výrobce
  • který to navíc dělá se zjevnou láskou a zapálením
  • a velmi si váží těch, co produkty používají, nasazují, chtějí vylepšovat
  • (s těmi výrobci sw máme jistá srování)
  • to všechno vidíme nejen sami, ale dostáváme tyto reakce i tam, kam FME přineseme jako řešení konkrétního problému
... ale láska přeci nemusí být ani nijak zvlášť racionální, ne?

Photo by Nick Fewings on Unsplash
čtvrtek 19. listopadu 2020

Co tedy nové hladiny a jejich režimy dokáží nabídnout uživatelům?

Zhruba po měsíci se vracíme k sérii článků o novém systému hladin v twiGISu. V mezidobí jsme totiž měli pár neodkladných novinek k publikaci a blogové články přeci nejde psát každý den (kdo by to četl, že).

V seriálu jsme se zatím dozvěděli něco o režimech publikace hladin. Uvedli jsme si základní principy a technické možnosti. V tomto článku se podíváme na ten uživatelský konec: co se změnilo v aplikaci twiGIS pro uživatele, jak mohou nové hladiny používat.

Panel hladin - od jednoduchého ke složitějšímu

Jako vždy pro nás bylo důležité hlavně zachovat jednoduchost a intuitivní ovládání pro laické uživatele, kterých je nejvíc a potřebují mít cestu co nejhladší. V hlavním panelu hladin proto zůstává jednoúrovňová struktura skupin a hladin, což je velmi přehledné a dobře ovladatelné na různých typech zařízení:


Panel detailu či nastavení každé hladiny pak obsahuje velmi jednoduché nastavení a informace - tedy průhlednost, odklik na podrobnější nastavení, a zejména legendu dané hladiny:

Teprve tlačítkem "Hladiny a styly" se uživatel dostane k podrobnému a složitému nastavení dané hladiny (rozepíšeme dále v článku). Kdo to nepotřebuje, tomu nehrozí jednoduché ukliknutí, kdo to potřebuje, má to na dva kliky.


Responzivní chování, správa panelů a plochy aplikace

Někomu by se zdálo, že to najednou začíná zabírat moc místa nad mapou. To samozřejmě ano, ale jen v případě, že to místo je k dispozici - na dostatečně velkém displeji. Následující animace zobrazují standardní skládání panelů twiGISu podle velikosti okna či obrazovky, a chování na mobilu.Detailní možnosti nastavení hladiny

A jsme u té největší změny v aplikaci. Detailní panel nastavení umí docela pěkné kousky.

V horní části, v sekci Zobrazení aplikace indikuje, v jakém režimu (jsme u těch režimů z dřívějších článků) aktuálně hladina funguje. Kromě toho, že to uživatel vidí, tak samozřejmě může na nějaký režim kliknout a aplikace změní měřítko mapy tak, aby se hladina do daného režimu dostala (říkali jsme si totiž, že režimy jsou vázány na měřítko).

Speciálním případem je režim Keš. U něj může uživatel volbou Použít rastr místo keše vynutit změnu režimu z kešovaných dat na online aktuální rastrová i v měřítcích, kde je keš definovaná.

Proč by to dělal? Důvody může mít dva: chce vidět aktuální nekešovaná data, nebo chce změnit nastavení hladiny v spodní sekci panelu, v sekci Hladiny.

Ta umožňuje zapínat a vypínat vnitřní podhladiny v případě, že je daná hladina tvořena kompozicí rastrových hladin ze zdroje, nebo že je tvořena několika vektorovými podhladinami (vektorová kompozice). Kromě toho také umožňuje přepínat styly vektorových hladin, pokud je stylů pro některou vektorovou hladinu (entitu) definováno více. 


Pokud jste četli pozorně tak vám patrně došly ty největší pecky

  1. pokud potřebujete nějaká data nakešovat jako mapové kompozice, protože jejich online poskytování prostě není dost rychlé, tak uživatel přesto může vynutit online režim a dokonce si zapínat a vypínat vnitřní podhladiny.
  2. Můžete nakešovat hladiny jako kompozice v malých měřítcích, ale přitom zoomovat do libovolného detailu, protože po cestě se to přepne do online rastru nebo vektoru.

Na začátku animace je vidět přehledka vodovodní sítě - rychlá, kešovaná, dlaždicovaná, sdružující mnoho podhladin. Následuje přizoomování do detailu křižovatky. Po cestě se hladina automaticky přepne do Rastr online režimu (aktivují se podhladiny v panelu). Následuje zapínání/vypínání podhladin. Po odzoomování přepneme keš do online rastru i na úrovni té přehledky. Je znatelné pomalejší dotažení, ale je možné změnit nastavení kompozice (vypnout řady).


... a příště něco o vhodných strategiích nastavení režimů.

pondělí 2. listopadu 2020

twiGIS+QGIS+PostGIS ==> funguje!

V minulém příspěvku jsme naznačovali technickou novinku, tentokrát si ji o něco přiblížíme. 

Zjednodušeně: Dosáhli jsme toho, že dokážeme postavit podnikový informační systém GIS nad otevřenými produkty QGIS a PostGIS, samozřejmě s twiGISem vpředu. Se vším, co k firemnímu GISu patří!

Ta technologická cesta zahrnovala podporu databáze ze strany twiGISu, zvládnutí a metodické uchopení tvorby projektu QGIS a podnikové databáze a datové a aplikační logiky v PostGIS.

Výsledkem toho snažení však zdaleka není jen zjištění, že to jde, ale zejména zjištění, že to jde VELMI DOBŘE! A to ačkoliv je potřeba zmíněné produkty do té podnikovosti a inženýrské praxe občas trochu natlačit. To je naštěstí dobře možné díky té otevřenosti, flexibilitě, ale také naší pevné představě a vědomí, co takový systém musí umět. Výsledkem je opravdu funkční, výkonné a přitom svěží, lehké a flexibilní řešení. Jako důkaz chystáme případovou studii implementovaného řešení pro jednu významnou pražskou společnost. 

Velký dík patří týmu programátorů a konzultantů, zasáhla do toho skoro každá ruka nebo hlava z divize GIS. Největší břemeno však odtahal Petr Průša. Nelze nezmínit a nepoděkovat také partě GISMentors. Jejich školení, rady a konzultace mají kvalitu i vhled, který nás posunul kupředu mnohem rychleji, než bychom se (zvláště v některých okamžicích a tématech) potáceli sami.

Samozřejmě je na stole otázka, zda tím opouštíme řešení na platformě Autodesk (AutoCAD Map 3D, oborové modely). Odpověď je, že nikoliv! Je to velmi důležitá součást našeho portfolia, významná zejména ve správě majetku s kombinací s Revit a BIM modely. Pomocí QGIS jsme jen otevřeli další cestu k určitým typům projektů a zákazníkům.

Pokud jste si rovněž v minulém videu všimli vložené videoukázky, tak tady ji máte kompletní, v celé kráse:

... a těšte se na tu případovku!