pondělí 31. října 2022

Novinky GIS aplikace twiGIS 2022.3

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.3. Třetí aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.3

Modul WVP: Byla doplněna podpora pro nový modul pro Vyjadřovací portál (WVP) založený na twiGISu (viz nedávná konference GISfórum).

Podpora nové datové akce, kdy se pro konkrétní prvek může zobrazit nový panel s vlastním obsahem z libovolné URL. Jedná se v podstatě o podporu IFRAME/EMBED v twiGIS, díky které je možné v panelu otevřít libovolnou web stránku. Její URL adresu je možné parametrizovat skrze proměnné z vlastních dat - je tak možné otevírat URL s konkrétními daty pro vybraný prvek!

Příklady použití:

 • Video z bezpečnostní kamery v GIS může být dostupné přímo v prostředí twiGIS (obdoba můžou být webové kamery)
 • Firmy a informace z ARESu, může být zobrazen rozcestník firmy s podrobnými informacemi přímo v prostředí twiGIS
 • a spousta dalších možností ...

POZOR: vložená stránka musí mít povolený obsah pro IFRAME, takže nelze použít např. pro BIM360 nebo nahlížení do KN od ČÚZK

Speciální MediaProvider "Cityscape", který umožňuje čtení souborů ze systému CityScape (HU - VARINEX řešení) a následně je zobrazit v twiGIS.

Tento provider podporuje POUZE čtení všech typů souborů. Mapování souborů na konkrétní třidu prvku/entitu a prvek je uloženo ve vlastní tabulce DOCUMENTMANAGER_SETTINGS v databázi a vlastní soubory se ukládají na určené místo na disku.

MÉDIA: Nové doplněné zástupné obrázky pro další typy souborů - s příponou:

 • .txt
 • .zip / .rar
 • .ppt / .pptx

MÉDIA: Zobrazení TAGů - doplněna podpora zobrazení tagů v galerii pro rychlejší zorientování se v souborech.

MÉDIA: Náhled obsahu PDF souboru - doplněna možnost přímého náhledu PDF v nové záložce prohlížeče bez potřeby stahování.

Datum/čas: Konfigurace pro výchozí formát pro zobrazení / editaci datumu a času. Při implementacích twiGIS v zahraničí jsou jiné zvyklosti pro zobrazení a práci s datumem, např. v HU.

Instalace: Nové zakládací skripty.

A na co se můžete těšit v další verzi? Na zajímavou funkci "twiGIS naruby" nebo na vylepšenou podporu WMTS. Nezahálíme!

středa 12. října 2022

GIS výprava na 'Safe software FME UC 2022' v kanadském Vancouveru

 


Ve dnech 24.-26.8.2022 se naši kolegové Lubomír Lazar a Jiří Carda zúčastnili mezinárodní konference FME User Conference, pořádané společností Safe Software v kanadském Vancouveru. Konference se koná běžně jednou za tři roky, nicméně nyní se konala poprvé za pět let v důsledku komplikací způsobených pandemií koronaviru. Společnost Arkance Systems CZ je Service Partnerem společnosti Safe software, taktéž se pravidelně účastní každoroční akce FME World Tour, kde jsou prezentované reálné případy využití technologie FME vyvíjené společností Safe.

Letošní konference byla pořádaná v samotném centru Vancouveru, konkrétně ve Vancouver Convention Centre. Během tří dnů na ní zaznělo celkem více než 100 přednášek, které byly rozdělené do následujících bloků:

 1. Datové operace v FME
 2. Digitální dvojčata & AR
 3. FME a prostorová data
 4. FME v celopodnikových řešeních
 5. Processing datových toků (tzv. data streams)

A součástí bloku „FME a prostorová data“ byla také naše přednáška s názvem „Extend the Life of a BIM Model in GIS/FM with Revit Reader“.


Naší přednášky se zúčastnilo cca 50 posluchačů, z nichž řada byla přímo zaměstnanci Safe software, se kterými spolupracujeme na projektech. Mezi nimi byl i spoluzakladatel společnosti Safe software, Dale Lutz, který ocenil náš významný přínos a spolupráci na vývoji podpory .rvt (Autodesk Revit) formátu v rámci platformy FME.

Dale doslova uvedl: "Kdokoliv se tu zajímá o Revit nebo používá čtení Revit formátu, zaplaťte těmhle klukům pivo, protože s námi tak úzce a intenzivně spolupracovali a to, co dnes Revit-reader umí, je právě díky jejich trpělivé spolupráci a vytrvalosti, jejich testovacím datům. A to už od začátku spolupráce v roce 2019. FME se od té doby hodně posunul, ale řekl bych, že čtení dat Revitu je asi nejsložitější věc, kterou jsme kdy dělali. A jsem velmi hrdý, čeho náš tým dosáhl, s vaší pomocí."

V rámci Q&A a také diskuze, už mimo přednáškový sál, jsme zjistili, že i uživatelé z úplně jiných regionů světa řeší podobné problémy jako my v našich luzích a hájích (mj. problémy s datovým standardem a jeho vyžadováním od projektantů). Celkově měla naše přednáška pozitivní ohlas. Záznam celé naší prezentace je k dispozici online na platformě YouTube zde:

Už mimo naši prezentaci jsme měli možnost navštívit i tzv. FME Basecamp. Jednalo se o technický koutek, kde jsme mohli diskutovat s vývojáři a konzultanty Safe software o možnostech dalšího vylepšení platformy FME. Z naší strany jsme předali taktéž řadu podnětů, které jsme zaznamenali nejen z našich řad, ale i z řad vás, zákazníků (např. podpora PDF/A formátu, dynamické načítání hodnot parametrů při spouštění FME workspace, podpora zápisu dat do .rvt formátu, vylepšení možností GUI pro aplikace FME Serveru).

Celkově konference rozhodně splnila naše očekávání, bylo příjemné navázat kontakty nejen s dalšími uživateli platformy FME, ale i s lidmi, kteří stojí za samotným vývojem FME.

Další ročník konference FME UC se bude výjimečně konat již příští rok, a to začátkem září 2023, blízko, v německém Bonnu ! Na konferenci jste všichni srdečně vítáni!

Mimo samotnou konferenci se nám podařilo na týden uvolnit a trochu poznat krásy Kanady. Zážitků je velké množství, zejména z nepopsatelně krásné kanadské přírody. Zde přinášíme aspoň malou ochutnávku z konference samotné a z cest po Kanadě.