pondělí 19. září 2022

GISfórum 2022 - 6.10.

Zveme vás na 14. ročník konference GISfórum. http://konference.gisforum.cz/gisforum-registrace.asp

Konference je zaměřena na ukázky řešení reálných projektů a implementací, které přednáší manažeři, správci a profesionální uživatelé GIS a FM systémů. Jedná se o ideální příležitost, jak získat praktické zkušenosti o využívání GIS produktů firmy Arkance Systems, Safe Software a Autodesk. Zákaznické prezentace jsou doplněny o ukázky nových řešení z dílny divize GIS Arkance Systems.

Speciální prostor dostala nová služba DTM konektor, která umožní napojení správců infrastruktury na DTM ČR a tím i splnění nové povinnosti od poloviny roku 2023.


Letošní setkání se uskuteční ve Dvoře Pecínov. program je rozdělen do čtyř ucelených tematických bloků:

CAFM řešení

V tomto bloku se můžete těšit na dvě zákaznické prezentace, které mají společné téma, kterým je správa areálu a dlouhodobá údržba dat a informací. 

 • Představení CAFM v prostředí Skupiny ČEZ - Ing. Jitka Havelková, Ing. Petr Militký, ČEZ a.s.
 • 8 let GISu na Výstavišti České Budějovice. Jak jsme daleko? - Jan Šesták, Petr Horký, Výstaviště České Budějovice, a.s.

Platforma twiGIS

Aplikace twiGIS již není jen jednoduchou mapovou aplikací. Umožňuje implementovat moduly, které slouží ke konkrétním účelům. Dokáže se integrovat na data jiných prostředí a vzájemně s nimi komunikovat. V tomto bloku se zaměříme na možnosti, které platforma twiGIS nabízí.  

 • BIM@CAFM - Tomáš Šustek, Arkance Systems
 • DTM konektor - Jakub Bican, Arkance Systems

Automatizace zpracování dat

Automatizace zpracování dat je jednou z nejvíce rostoucích oblastí divize GIS. Za poslední rok jsem zrealizovali několik projektů, které významně šetří čas uživatelům. Specialisté a zákazníci se podělí o reálné zkušenosti s automatizace rutinních agend i komplexních integrací pomocí FME. Prezentace doplní zkušení FME konzultanti, kteří v letošním roce prezentovali naše dovednosti na celosvětové konferenci v Kanadě.

 • Automatizace rutinní práce pomocí FME - Ondřej Žák, Zakra, s.r.o.
 • Využití FME serveru pro automatizaci zpracování dat - Stanislav Klimenta, ČEZ, a.s.
 • Postřehy z FME User Conference - Lubomír Lazar, Jiří Carda, Arkance Systems

Utility řešení

Aplikace twiGIS není již jen produkt pro český a slovenský trh. Novým působištěm aplikace je Maďarsko, kde má Arkance Systems také divizi GIS. Kolegové se s vámi podělí o zkušenosti z implementací a rozdílech v přístupu k informací či využití aplikace. 
Poslední prezentace bude zaměřena na nejnovější funkci aplikace twiGIS a s tím i spojenou zásadní změnu v používání aplikace Operátor pro Vyjadřovací portál. 

 • The present of GIS and the future of twiGIS in HungaryRóbert Cservenák a kolegové, Arkance Systems Hungary (přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny)
 • Novinka: kompletní správa vyjádření v twiGIS Tomáš Kroupa, Arkance Systems


neděle 14. srpna 2022

Aplikace twiGIS Výtahy již v pěti společnostech

Specializovanou aplikaci twiGIS Výtahy, která je určena primárně pro zaznamenávání všech servisních úkonů spojených s údržbou výtahů, využívá v České republice již pět společností. První verze aplikace byla vyvíjena ve spolupráci se společností Výtahy Line s.r.o. Ta byla spuštěna před rokem a půl. S rostoucím počtem zákazníků přibývaly požadavky na další digitalizaci procesů, které šetří čas především technikům v terénu a dále také v interní i externí komunikaci s klienty. Nyní jsou v aplikaci k dispozici moduly zaměřené na správu skladu, obchodních nabídek a pro servisní činnost byl doplněn formulář pro zaznamenávání odborných zkoušek.

Jaké jsou přínosy řešení twiGIS Výtahy?

Hlavními přínosy je především komplexní digitalizace činností spojených se správou a údržbou výtahů a centralizace dat a informací do jednoho systému. Z jednotlivých implementací vyplynulo, že právě tyto dva hlavní přínosy dokáží zefektivnit procesy uvnitř společnosti a tím ušetřit spoustu času všem zaměstnancům. Nemalou úsporou jsou pak náklady na odstranění všech papírů a nákladů na tiskárny. 

Stěžejní funkce aplikace:

 • Evidence všech zařízení, prohlídek, servisu, skladového materiálu, kontaktních osob, pracovníků, provozovatelů, majitelů…
 • Digitální zaznamenávání odborných prohlídek a servisních zásahů prostřednictvím mobilního telefonu/tabletu.
 • Automatické generování předávacích protokolů ze servisního zásahu a oborných prohlídek do PDF. Aplikace umožňuje podepsat dokument přímo na tabletu/mobilu.
 • Přehledná mapa všech spravovaných zařízení a možnost zobrazení dat podle různých kritérií (např. dle technika, stavu odborné prohlídky, nosnosti,...).
 • Automatické hlídání termínů provozních prohlídek. 
 • Zaznamenávání činností technika (kdy dorazil na místo, kdy dokončil činnost, …).
 • Plánování výjezdů a činností i s ohledem na lokalitu výtahů.
 • Dashboard pro přehled plánovaných činností.
 • Reportní nástroje pro:
  • Přehled činností technika za dané období.
  • Plánované odborné a inspekční prohlídky na dané období.
  • Přehled všech oprav na výtahu v jeho životním cyklu.
 • Evidence nabídkových příležitostí.
 • Evidence skladu pro zaznamenávání použitého materiálu a prací, které byly provedeny u servisního zásahu.
Přehled činností, které je možné zaznamenávat v aplikaci twiGIS.

Aplikace twiGIS Výtahy udělala za poslední rok výrazný posun a to především v rozšíření agend, které ještě více digitalizují vnitřní procesy v podniku. Nové funkce vychází z reálných potřeb společností, které aplikaci využívají. Napříč společnostmi jsou drobné rozdíly v řešení různých situací či v procesech. Ty řešíme vždy individuálním nastavením aplikace. Každopádně všichni mají stejný cíl, kterým je zaznamenat celý životní cyklus výtahu a udržovat veškeré informace na jednom místě, dodává vedoucí obchodního oddělení GIS, Tomáš Šustek.

Více informací na Servisní moduly twiGIS a GIS aplikace twiGIS.

neděle 31. července 2022

Novinky ve Vyjadřovacím portálu

Aplikace Vyjadřovací portál od společnosti Arkance Systems, kterou v současné době využívá 20 společností v České republice, přináší několik novinek. Ty ulehčují práci žadatelům i uživatelům aplikace a jsou vyvíjeny především na základě uživatelských požadavků jednotlivých společností. 

Volba zákresu zájmového území

Na základě požadavku provozovatelů jednotlivých Vyjadřovacích portálů měníme vzhled stránky pro zakreslení zájmového území žadatele. Po diskusi v rámci setkání uživatelů "Kulatý stůl s Vyjadřovacím portálem" jsme došli k závěru, že čtyři možnosti pro zakreslení zájmového území jsou dostačující, ale jsou nepřehledně uspořádány a pro uživatele mohou být matoucí. Především z tohoto důvodu měníme vzhled stránky tak, aby uživatele lépe provedl zakreslením polygonu. Každá společnost si také může určit, jaké možnosti zákresu svým uživatelům zpřístupní. 


Návaznost předchozích vyjádření

Funkce, která šetří čas žadatelům a usnadňuje práci správcům aplikace. "Navázání na předchozí žádost" se využívá ve chvíli, kdy má žadatel již jedno vyjádření od společnosti (např. k existenci sítí) a potřebuje změnit údaje o typu žádosti, případně jen prodloužit platnost vyjádření. Žadatel není povinen projít všemi kroky aplikace, což mu výrazně šetří čas. Na druhé straně  má správce vyjádření  lepší přehled o přijatých žádostech, protože tyto žádosti jsou mezi sebou provázané a lépe dohledatelné.


Vkládání dynamických textů do šablon

Tato novinka, která byla vyvíjena především se společností ČEPS, výrazně ulehčuje práci správcům vyjádření při editaci dokumentu vyjádření. Uživatel má nově při editaci textového dokumentu možnost vkládat předdefinovaná textová pole. Výhodou tohoto řešení je, že texty nemusí nikde dohledávat a především, že všichni správci pracují se stejnými texty. 


Generování dotčených dat

Díky přímému napojení aplikace Vyjadřovací portál na systém GIS provozovaný ve společnosti, je možné automaticky generovat popisná data do samostatných příloh. Těmito daty mohou být např. dotčené parcely či dotčená zařízení (technologie), které mají průnik se zakresleným zájmovým územím žadatele. Níže na obrázku vidíte dva případy použití. Tato funkcionalita je dostupná i v případě napojení aplikace na GIS externího dodavatele.

Příloha č. 2 - ukázka výstupu dotčených zařízení. Příloha č. 3 - ukázka výstupu dotčených parcel.

 Adresní místa mimo ČR

Tato "drobná" novinka umožňuje zadávat adresní místa žadatelů i mimo ČR. 


Tu nejzásadnější novinku pro rok 2022 si však necháváme na podzim letošního roku! 

pondělí 25. července 2022

GLP využívá BIM a CAFM řešení s využitím twiGIS

Společnost GLP je přední investor a developer logistických areálů. Pro plánování, výstavbu a následné provozování těchto staveb využívá GLP pokročilé BIM produkty Autodesk propojené se systémem pro facility management (CAFM) twiGIS od firmy Arkance Systems.

Jak pomáhá Autodesk BIM 360, cloudová platforma Forge nebo twiGIS například při developmentu a správě areálu společnosti Alza v Praze Chrášťanech, jednoho z nejmodernějších distribučních center v Evropě, a o dalších zkušenostech GLP s využitím tohoto softwaru se dozvíte v reportáži níže.
pátek 15. července 2022

Jak na automatizaci rutinní práce projektanta?

V červnu proběhl workshop, který byl zaměřen na ukázku řešení automatizovaných procesů rutinních činností projektanta. Workshopu se zúčastnilo celkem 30 společností. V tomto článku máte možnost shlédnout záznam z akce a dozvědět se tak, čeho se tato automatizace týká.

Automatizované procesy, které jsou níže a ve videu zmiňovány jsou realizovány prostřednictvím služby FME Cloud - velmi silného nástroje pro snad neomezené možnosti migrace a transformace dat. Náš tým konzultantů má v této oblasti několik certifikací a v srpnu jede prezentovat svoji činnost na FME User Conference do Kanady. Blíže se k této akci vrátíme v jiném článku.

A jaké procesy lze reálně automatizovat? V rámci workshopu jsme ukázali následující procesy:

 • stažení dat z katastru do DWG 
 • vyhledání konkrétní parcely a vložení do DWG 
 • vložení dalších zdrojových dat do DWG - podklady od provozovatelů technické infrastruktury 
 • následné přemapování názvů hladin a jejich obsahu 
 • změna velikosti textu 
 • nachystání tiskového rozvržení pro přípravu výstupů 
 • příprava mapové legendy 
 • konvertované výstupy do formátu PDF 

Už nyní pracujeme na dalších automatizačních procesech: 

 • zapracování výškopisu (analýza výškopisu ČUZK) a vložení do DWG 
 • exporty a importy dat z DTM 
 • automatizované tvoření i textové dokumentace 
 • prostorová analýza - linie vede přes 3 parcely, které to jsou a jací jsou jejich majitelé? 

Záznam webináře:Hlavními efekty automatizace jsou dva klíčové přínosy:

 1. Úspora času a kapacity projektanta - v uváděné reálné implementaci u zákazníka, je úspora času přibližně 30 min/projekt.
 2. Vystoupení z každodenní rutiny - projektant se může věnovat odbornější činnosti

Máte nápad či dotaz na další možnosti automatizace? Neváhejte nám je napsat do komentářů.

středa 29. června 2022

Novinky GIS aplikace twiGIS 2022.2

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.2. Tato druhá aktualizace k release 2022 přináší řadu zajímavých novinek a několik oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.


Přehled novinek verze 2022.2

V modulu Tabulka byla doplněna podpora o filtrovaní nad vazbami N:1 (Potomek -> Rodič).

V modulu Tabulka bylo změněno výchozí řazení záznamů. Byla doplněna podpora na datové entitě nastavit výchozí řazení záznamů pro tabulkové zobrazení.

Rovněž v modulu Tabulka je nyní možné zobrazení tooltipu nad dlouhými texty v tabulce. Po najetí kurzorem myši na text v tabulce se nově zobrazí tooltip s informacemi.

Mapové okno nabízí nový režim výběru v mapě "Výška bodu" nad službami ČÚZK. Výška bodu: Po kliknutí do mapového okna se zobrazí výška k vybranému bodu v mapovém okně. Vyhledávání se provádí nad službami ČÚZK nad datovou sadou DMR 5G. Je možno vybrat jeden i více bodů a k nim zkopírovat souřadnice do schránky.

V mapovém okně - režim výběru v mapě "Ohrada" podporuje dotazování nad rastrovými hladinami. Dosud tento režim podporoval jen dotazování nad vektorovými hladinami.

Rozšířená práce s daty - rozšíření externích odkazů ActionURL do aplikace, nyní nabízí podporu pro zobrazení více prvků, reportu, tisku, tabulka...

Příklady:

 • Akce pro zobrazení 1 prvku
  • zobrazí se modul Hledání
  • v panelu se zobrazí vybraný prvek a zároveň i jeho detail
  • v mapě se zvýrazní vybraný prvek
  • zoom mapy na vybraný prvek
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121
 • Akce pro zobrazení více prvků
  • zobrazí se modul Hledání
  • v panelu Hledání se zobrazí seznam vybraných prvků
  • v mapě se zvýrazní vybrané prvky
  • zoom mapy na vybrané prvky
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr>
 • Akce pro zobrazení dat v modulu Tisk
  • zobrazí se modul Tisk s vybranou šablonou
  • v mapě se zvýrazní vybrané prvky (výchozí chování může být ovlivněnou změnou v konfiguraci šablony)
  • zoom mapy na vybrané prvky (výchozí chování může být ovlivněnou změnou v konfiguraci šablony)
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=print & templateid=157
 • Akce pro zobrazení dat v Reportu
  • zobrazí se Report s vybranou šablonou
  • obsah reportu se přizpůsobí vybrané šabloně a zadaným prvkům
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=report & templateid=15701
 • Akce pro zobrazení dat v modulu Tabulka
  • zobrazí se modul Tabulka s vybranou entitou
  • pokud se použije navíc seznam id nebo filter, tak se v tabulkovém zobrazení zobrazí zafiltrovaná data
   action=showfeature & ds=GISTG & de=ZM_OBJEKT & id=2894121,2894065 | filter=<ODATA filtr> & context=grid

Práce s daty - detail prvku a modul Tabulka nabízí novou datovou akci "ShowReport", aby bylo možné vytvořit u prvku rychlý odklik na konkrétní report(y). Přibyla tedy podpora nové datové akce, kdy se pro konkrétní prvek vygeneruje předefinovaný report dle nastavené akce.

Odkaz na konkrétní šablonu reportu, zobrazí náhled reportu s daty z jakékoliv entity. Filtrování se provádí na základě datových vlastností. Umožňuje spustit report z aktuální entity, nebo přes vazbu v datech spustit i report z jiné entity. Např. na ENT Budovy z 20 šablon reportů, se vybere jedna z nejčastěji používaných a ta se použije pro akci přímo v detailu nebo z ENT Budovy rovnou generovat report pro jednotlivé místnosti, které jsou ve vazbě, ale použije se report, který je definován na ENT Místnosti.

Při práci s daty byla doplněna podpora HTML formátování ve VAZBÁCH. Byla doplněna podpora HTML formátování v komponentě pro vazby, stejně jako je na jiných místech v twiGISu.

Byl doplněn notifikační systém (back-end). Vytvořen speciální JOB soubor, ve kterém lze použít HTML formátování ve spojení s SQL pro různá vyhodnocení a následné zaslaní emailu (stav dat, upomínka pro revizi, apod.).

Byly doplněny optimalizace UI - loga v aplikaci, mobilní zobrazení, apod. Lepší zobrazení výchozích LOG v aplikaci z PNG do SVG, záhlaví panelu na mob. zařízení, validace v číselníku na mobilním zařízení. V Administraci byla rozšířena nápověda pro nastavení služeb a modulů.

Pomocí workaroundu byl vyřešen problém s mobilními zařízeními Apple po aktualizaci na iOS 15.5. Projevoval se tak, že v twiGISu a dalších podobných aplikacích přestala korektně fungovat mapa. Jedná se o posun a zoomováním v mapě. Zpočátku funguje přiblížení v mapě v pořádku, ale při pokusu o oddálení (zmenšení měřítka) se zoomování zasekne a poté již nefunguje přiblížení ani oddálení a posun je buď značně omezen nebo naopak způsobuje neustále přibližování. Tento problém je nyní vyřešen, Apple ale chystá ještě vlastní opravu.

Kontaktujte nás pro pomoc s aktualizací aplikace.

pondělí 23. května 2022

twiGIS 2022.1: Exporty dat

Modul Export v GIS aplikaci twiGIS umožňuje jednoduchým způsobem exportovat vlastní data do různých výstupních formátů pro další zpracovaní, např. jako podklad pro projektanty nebo vyjádření.

Export je možné zadat jednoduchým uživatelským postupem výřezem v mapě nad aktuálně zapnutými hladinami, z detailu prvku nebo ze seznamu prvků z tabulkového zobrazení. Výsledný export je možné ještě ovlivnit výběrem přednastavené šablony.

Pro vlastní výdej dat se využívá technologie FME (Desktop nebo Server) či vlastní komponenta Publisher. Možnosti výdejního formátu jsou díky tomu prakticky neomezené: od základních jako CSV, DGN, DWG, GEOJSON, SHP, až po propracované specifické formáty, včetně např. výdeje dat pro DTM ČR.


Videoukázka


Ve videu je ukázán názorně export dat z jednotlivých částí twiGIS se zobrazením dat v dalších aplikacích.

 • Export z modulu výběrem zájmové oblasti v mapě s ukázkou editačních nástrojů pro zákres => data (DWG) jsou následně zobrazena v AutoCADu 2022.
 • Export z modulu Tabulka nad zafiltrovanými daty => data (SHP) jsou následně zobrazena v QGIS.
 • Export konkrétního prvku z detailu => data (GEOJSON) jsou následně zobrazena v Geoportálu ČÚZK.

Další novinky twiGIS 2022.1

Viz záznam sekce twiGIS z konference LIVE 2023:

úterý 10. května 2022

Automatizace zpracování CAD dokumentace pomocí FME cloud, pozvánka na FME World Tour

Jedna z prezentací na nedávné konferenci LIVE 2023 byla věnována automatizačním a transformačním nástrojům FME od kanadské společnosti SAFE Software. Aplikace FME (feature manipulation engine) dokáže vzájemně převádět více cca 500 nejpoužívanějších datových formátů, včetně formátů z CAD, GIS a BIM odvětví. Od vektorových 2D formátů, přes rastrové formáty, databázové tabulky a metadata, mračna bodů až po 3D CAD a BIM formáty. Potřebujete-li převést některý grafický formát do- nebo z- dat uložených v Autodesk produktech, v otevřených formátech, v twiGISu a dalších GIS aplikacích, FME je pro to ten správný nástroj.

Díky hostování FME v cloudu (Amazon cloud) navíc můžete využít flexibilní licencování a přístup k objemným datům pro zpracování občasných a přitom datově a výpočetně náročných transformačních a automatizačních úloh.

Podívejte se na prezentaci možností FME - prezentaci "Automatizace zpracování CAD dokumentace pomocí FME cloud" od kolegy Lubomíra Lazara (mimochodem certifikovaného konzultanta FME) - ta obsahuje i ukázku praktického použití a přínosů nástrojů FME u reálného zákazníka, české společnosti Zakra (část videozáznamu z konference LIVE 2023):


Další infomace o tomto řešení najdete na stránce Aplikace FME.Přijměte pozvání na FME World Tour 2022

Zaujaly vás možnosti nástrojů FME? Podrobnější informace se dozvíte na každoroční konferenci "FME World Tour". Letošní World Tour 2022 se koná i v České republice, a to online, na platformě Zoom. Využijte příležitosti a staňte se i vy součástí této celosvětové události.

V jedné z prezentací této konference se kolegové budou věnovat tématu využití FME pro zpracování a publikaci leteckých informací.

Zaregistrovat se můžete zde:

FME World Tour 2022 - Registrace


středa 4. května 2022

twiGIS si poradí s adresami po celém světě - Geoapify, what3words

Geokódování a přehledné interaktivní vyhledání poštovní adresy (s pohodlným našeptávačem, autocomplete) je důležitou součástí každého GIS systému pokrývajícího městské nebo větší regiony. Jednou z novinek verze twiGIS 2022.1 představené na konferenci LIVE 2023 je nová podpora vyhledávání adres v modulu Hledání. Nyní lze v tomto modulu vyhledávat poštovní adresy po celém světě, a to díky integraci služby Geoapify. Další zajímavou novinkou v tomto modulu je integrace unikátního systému what3words založeného na trojslovním označení každého bodu na Zemi.


Poštovní adresy z Geoapify

Nejen české, ale libovolné celosvětové poštovní adresy nyní můžete vyhledávat v poli Adresa. Použitý našeptávač (autocomplete) využívá data online služby Geoapify a průběžně zpřesňuje zadávanou adresu během jejího zadávání.


Adresní systém what3words

Tento unikátní globální lokalizační systém je založen na přiřazení kombinace pouhých 3 slov k libovolnému čtverci o velikosti 3x3 m na povrchu Země (celkem 57 bilionů čtverců). Systém takto umožňuje jednoduše najít na mapě kterékoliv místo na světě. Slovník použitých slov přitom zahrnuje několik světových jazyků, včetně češtiny a slovenštiny. Takováto snadno zapamatovatelná a vyslovitelná "adresa" tak jednoznačně určuje relativně přesnou polohu v terénu a díky tomu pak v řadě míst ve světě slouží jako alternativa adres pro poštovní služby nebo pro záchranářské složky. Kód polohy ve what3words má následující formát - např. pražskou Petřínskou rozhlednu najdete pod kódem ///staring.indicate.fear (EN) nebo ///odkrýt.opravář.myslet (CZ).

Pro zajímavost, systém what3words jsme před časem integrovali i do AutoCADu (viz freeware aplikace GeoCode) a je k dispozici i v online převodníku mapových souřadnic na portálu CADforum.cz.


Videoukázka vyhledávání adresVíce o novinkách twiGISu 2022.1 se dozvíte ze záznamu prezentace na konferenci LIVE 2023.

středa 13. dubna 2022

Nový twiGIS v2022.1 představíme na letošní Live konferenci

Na konci března byla dotestována a uvolněna nová verze našeho klíčového produktu twiGIS. Novinkám se budeme detailně věnovat v rámci GIS sekce Live konference na konci dubna - rozhodně se tedy přihlašte!

V tomto článku stručně představíme hlavní novinky.

Uživatelský výdej (nejen) výkresových formátů

Klíčová funkce pro výstup dat ze systému. Nový modul Export umožňuje jednoduchým způsobem exportovat vlastní data do různých výstupních formátů pro další zpracovaní, např. jako podklad pro projektanty nebo vyjádření, či v blízké době výměnný formát DTM ČR. Spektrum formátů a možností je skutečně nepřeberné.

Export je možné zadat výřezem v mapě nad aktuálně zapnutými hladinami, z detailu prvku nebo ze seznamu prvků z modulu Tabulka. Výsledný export je možné ještě ovlivnit výběrem šablony.Automatická aktualizace mapových hladin

Nově je možné nastavit pro konkrétní hladiny frekvenci obnovení. A ty hladiny se pak průběžně pravidelně obnovují :) - čímž se zajistí zobrazení vždy aktuálních dat. Hodí se to u záznamů, které se často mění, či při použití mapového zobrazení na dashboardu ve výrobě, na recepcích, atp.Online dotazování katastru z mapy

Pod funkcí "Nové datové zdroje - REST API ČÚZK" se skrývá výborná vychytávka: na mapovou vrstvu (třeba WMS) napojíte speciální online zdroj (třeba REST API ČÚZK) a když pak klikáte do mapy, tak systém online dotazuje katastr a identifikuje parcely v mapě. Lze tedy uživatelům poskytnout katastrální data, aniž byste museli mít jedinou naimportovanou parcelu. Vše je přitom ve standardních panelech a formulářích katastru!


Vyhledávání adres po celém světě pomocí Geoapify a W3W

Byla doplněna podpora vyhledávání adres po celém světě 🌐 nad službami Geoapify a unikátním tříslovním systémem what3words.

Zmínili jsme zde jen ty největší změny a noviny. Kompletní seznam najdete na Roadmapě a v detailu se o nich doslechnete na zmíněné Live roadshow (online).

středa 23. března 2022

středa 5. ledna 2022

twiGIS umí servisovat výtahy

Na platformě GIS aplikace twiGIS cca před rokem vzniklo specifické řešení, které slouží k digitalizaci procesů servisu výtahů. Nyní, začátkem roku 2022, jsou na světě už tři implementace tohoto řešení u českých společností.

O přínosech twiGISu v první z nich, společnosti Výtahy Line, s.r.o., se dozvíte v následujícím videu (CZ/SK/EN/FR/HU/FI titulky):

Vlastní mapová složka aplikace je v tomto případě velmi jednoduchá: podkladová mapa a jednotlivé výtahy jako body. Využívá se zde ale zejména plné responzivity twiGISu pro pohodlné používání na mobilních zařízeních, flexibility konfigurace datového modelu a datové logiky, a zejména speciálního modulu (pluginu), který podporuje specifické postupy v digitalizovaných agendách.

Poprvé jsme rovněž implementovali podporu načítání QR kódů přímo v responzivní webové aplikaci a ještě více tak zjednodušili práci techniků v terénu.

Podobných modulů je možné pro různé účely vytvořit nepřeberné množství - přehlídku těch nejzajímavějších měli možnost vidět účastníci poslední konference GIS fórum. Nezahálí ani kmenový vývoj vlastního produktu, jádra twiGISu, viz Roadmapa Trello a podněty pro nové funkce.