pátek 29. června 2018

twiGIS s kompasem

Malý prázdninový dárek: do twiGISu jsme přidali druhý režim GPS. Kromě standardního zobrazení polohy zařízení v mapě je možné mapu zafixovat středem na získanou polohu a současně ji natáčet podle orientace zařízení. Může posloužit pro lepší lokalizaci hledaných objektů ve volném terénu.Přejeme hezké léto!

středa 27. června 2018

Upgrade GIS na Sokolovské uhelné


Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále SUAS) využívá systém Autodesk GIS již od roku 2013. V červnu letošního roku byl celý systém povýšen na nejnovější verze jednotlivých aplikací. 

Systém GIS je využíván především pro práci s katastrálními daty s integrací na vlastní evidenci majetku v systému CODA a správu pozemků v systému ALVA. Systém umožňuje opakovaný import katastrálních dat možností automatického porovnání změnových dat za vybrané období. Díky této analýze má SUAS dokonalý přehled o dění na vlastních a dalších zájmových parcelách. 
Příklad tematizace parcel dle vlastníka
Mimo standardní reporty dokáže systém GIS vygenerovat list vlastnictví, který odpovídá autentickým výstupům z ČÚZK. Kromě externích dat jsou evidována vlastní data – ať už autentická data systému GIS (budovy, plochy, sítě, ale i negrafická data jako nájmy či smlouvy), nebo data integrovaných systémů.

středa 13. června 2018

Výstaviště České Budějovice využívá GIS řešení CAD Studia pro plánování výstav

Výstaviště České Budějovice a. s. patří již řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 21 pavilonů a velká část volných výstavních ploch o rozloze téměř 35tis. m².
Organizace veletrhů a výstav je spojená nejen se samotnou správou areálu, ale především s vlastním pronájmem výstavních ploch na organizované akce. Oddělení Útvaru správy majetku a obchodu potřebovalo ke své činnosti systém, který by zajistil grafickou pasportizaci a základní evidenci všech informací týkajících se pronájmu výstavních ploch a zároveň řešení pro správu provozně-technické evidence areálu, která bude řešit základní mapu závodu, správu budov, inženýrských sítí, atd.

Implementovaný systém GIS vyřešil oba výše uvedené požadavky. Především u plánování výstav došlo k výraznému zjednodušení procesu pro obchodní referenty, kteří mají na starost přípravu velkých akcí typu Hobby nebo Země živitelka. Díky GIS řešení CAD Studia dokáží obchodní referenti zakreslit do mapy areálu konkrétní výstavní plochu. Přes integraci na systém Microsoft Dynamics Axapta jsou k dispozici požadavky vystavovatele na napojení na technickou infrastrukturu výstaviště s dalšími informacemi o vystavovateli. Zakreslování ploch a práce s daty je realizována výhradně ve webovém prohlížeči.
Areál Výstaviště České Budějovice
Díky dodanému řešení se předchází případným problémům, které mohou vznikat při samotné realizaci výstav. Dalším důležitým přínosem je zobrazování a vyhodnocování využití výstavních ploch na organizovaných akcích a porovnávání historie akcí. Nejdůležitějším výstupem z pohledu vedení společnosti je vyhodnocení obsazenosti ploch na proběhlých akcích.


středa 6. června 2018

Příspěvek na FME World Tour 2018

Byli jsme vyzváni k tomu, abychom přispěli do programu pražské zastávky letošního cyklu FME World Tour. A velmi rádi jsme pozvání přijali!

Na příspěvek jsme měli 45 inut. Nejprve Jakub Bican odprezentoval naše hlavní projekty, na kterých jsme doposud FME využili. A nebylo jich vůbec málo: od jednorázových transformačních či konverzních úloh, přes klasické migrace a čištění výkresových dat do prostorových databází (pro publikaci v twiGISu či jako datový podklad pro Vyjadřovací portál), až po velmi složité integrační procesy pro správu a publikaci schematických výkresových dokumentů ve skupině ČEZ. Třešničkou na dortu mezi různými způsoby použití byly transformace BIM dat, což neuteklo Daleu Lutzovi, zakladateli Safe Software, který se semináře účastnil:
Po tomto přehledu se slova chopil Luboš Lazar, certifikovaný FME specialista, který podrobněji představil jeden z našich rozsáhlejších projektů využívajících FME: kompletní migraci GIS dat Bratislavské vodárenské společnosti v rámci kompletní reimplementace GIS na platformu Autodesk a CAD Studio. Klíčové faktory úspěšného převodu byly zejména iterační postup založený na FME (bylo možné jej opakovaně spouštět a průběžně dolaďovat) a efektivní zapojení klíčových osob zákazníka. Ti byli schopni pomocí mapovacích excelových tabulek na základě výsledků předchozí iterace postupně zpřesňovat transformaci, strukturování a čištění dat ze zmatečné a neúplné výkresové a databázové změti do rozsáhlého a strukturovaného datového modelu. Výsledkem, kromě strukturovaných dat, byly i čisté a kompletně trasovatelné topologie vodovodu i kanalizace.

Po skončení přednášky padlo několik dotazů. A zeptali jsme se i my účastníků: jak odhadují dobu trvání popsané migrace dat BVS. Odpovědí bylo několik, typicky v rozsahu 1-2 roky. O to více šokující musela být naše informace, že kompletní migrace zabrala cca 3 měsíce.

Luboš v příspěvku hezky shrnul použité FME nástroje, což opět Daleu Lutzovi neuniklo:
Po skončení hlavní části konference jsme měli možnost hovořit přímo s kanadskými zástupci Safe Software. Rozvíjeli jsme zejména myšlenku transformací a integrací BIM dat. Zůstáváme v kontaktu a rozhodně je na co se těšit!!

Za výbornou organizaci a pozvání děkujeme společnosti CSMAP.

pondělí 4. června 2018

GIS roadshow 2019

V minulém týdnu proběhl seminář k uvádění nových produktů v oblasti GIS společností CAD Studio a Autodesk. Největší zájem a zároveň nejvíce času byl věnován novinkám v aplikacích twiGIS a Vyjadřovací portál, které jsou stěžejními produkty divize GIS v CAD Studiu.
Mimo novinek v uváděných produktech byly součástí semináře dvě prezentace věnované aktuálním tématům. První přednáška se zaměřila na informace ohledně zavádění GDPR ve vztahu k datům katastru nemovitostí. Ve druhé přednášce jsme představili řešení pro zákazníky, kteří mají potřebu integrovat systém GIS s daty BIM.
O účast na semináři byl velký zájem a kapacita sálu tak byla do posledního místa naplněna. Pro ty, kteří se neměli možnost akce se zúčastnit, připravujeme podrobné články k prezentovaným novinkám, které budeme postupně zveřejňovat zde na našem blogu.
Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na brzké shledání například na akci GISfórum 2018, které se uskuteční 10.10.2018 ve Znojmě.