úterý 31. prosince 2019

PF2020 od GIS týmu CAD Studia

Uklízíme stoly, odpočíváme s rodinami, a nebo už odpočatí přemýšlíme nad dalším rokem, do kterého se za pár hodin přehoupneme.

Uplynulý rok se nám moc líbil. Hlavně díky Vám, našim zákazníkům, partnerům, podporovatelům, to byl výtečný rok!

  • Podařilo se nám vydatně posunout kupředu naše hlavní produkty twiGIS a Vyjadřovací portál - jsou to už dospělé produkty, které mají tisíce uživatelů.
  • Dotáhli jsme mnoho implementací - velkých i malých - a máme s Vámi rozjednanou pěknou řádku dalších, do kterých se postupně pouštíme.
  • Uspořádali jsme několik akcí, kde jsme měli možnost se s Vámi setkat, bilancovat, hodnotit, plánovat, tvořit, a hlavně příjemně strávit společný čas.
  • Díky tomu všemu jsme vyšperkovali a doplnili naši kolekci nápadů, na kterých budeme s chutí pracovat. 
Tvorba a používání vlastních produktů má (samozřejmě kromě obrovské odpovědnosti vůči stávajícím zákazníkům a uživatelům) tu neuvěřitelnou sílu pozitivní motivace kupředu. Tím víc, že vývoj financujeme výhradně z naší obchodní činnosti, bez jakýchkoliv dotací a podobného "dopingu". Vaše peníze tak končí u těch úžasných lidí, kteří se na rozvoji podílejí, ať už tvořivě postupují kupředu, nasazují, nebo do úmoru řeší nějaký záhadný problém. Za reálné peníze vyrábíme a dodáváme reálné věci, které oceňujete Vaší přízní a dlouhodobým partnerstvím s námi.

Často pro vztah zákazníka a dodavatele v našem oboru používáme příměr k manželství, ve kterém oba partneři bezpodmínečně přináší i získávají. I v roce 2020 pro Vás budeme partnerem, přinášet hodnoty a energii, tak jako to děláte vy vůči nám.


pondělí 9. prosince 2019

Seminář BIM pro investory a realizační firmy

BIM je důležitý nejen pro projektanty a architekty, ale jeho přínosy oceňují i realizační firmy a investoři. Na námi pořádaném semináři vystoupí Jakub Bican právě s tématem efektivního využití BIM dat pro správu budov: https://www.cadstudio.cz/konference-bim-v-rukou-investora-a-realizacni-firmy-art3558


čtvrtek 5. prosince 2019

Automatizace procesů s využitím FME

Na letošním GISfóru přednášel mimo jiné náš certifikovaný specialista na produkty FME, Lubomír Lazar, s tématem "Možnosti automatizace pomocí FME". Po úvodní části, která se věnovala samotným produktům FME (Desktop, Server, Cloud) a jejich možnostem, došlo na ukázku tří modelových situací, které budeme postupně zveřejňovat zde na našem blogu.
Proč automatizace pomocí FME?
Hlavním cílem je nastavení samočinného řízení technologických procesů s minimální potřebou lidského zásahu. Výsledkem je úspora kapacit - pracovních/finančních.

Modelová situace:
Kolegové v rámci společnosti pravidelně editují seznamy zaměstnanců a nájemních jednotek, bohužel ne přímo v GIS, ale pouze skrze soubory (.xlsx, .mdb, ...) na sdíleném úložišti v interní síti.

Cíl automatizace:
Zapracovat aktualizovaná data ze souborů ihned automaticky do systému GIS pomocí FME Serveru – Automations s využitím funkce pravidelné kontroly adresáře. Žádný ze správců ani operátorů GIS tedy nebude nucen složitě rozplétat aktualizační klíč dokumentu a manuálně zapracovávat aktualizovaná data do GIS.Technické řešení:
FME Server od verze 2019 disponuje komponentou tzv. Automations - automatizací. Automatizace jsou typem operací, které na základě nějakého podnětu (tzv. triggeru - spouštěče) automaticky provedou administrátorem nakonfigurovanou operaci, jež má na konci nějaký výstup (např. zápis do databáze, export souborů, odeslání mailů, zveřejnění příspěvků na twitteru apod.).

V této modelové situaci je oním podnětem vložení nového, aktualizace stávajícího nebo smazaní existujícího dokumentu na sdíleném úložišti. FME Server v administrátorsky definovaném časovém intervalu (od vteřin až po týdny) kontroluje všechny operace, které byly na úložišti provedeny. Jakákoliv změna na úložišti automaticky spustí FME workspace, který:
- v případě vložení nového dokumentu naimportuje nová data do databáze,
- v případě aktualizace dokumentu provede změnovou analýzu dokumentu a stavu databáze GIS a dle jejího výsledku provede úpravu v databázi GIS,
- v případě smazání dokumentu provede smazání prvků ze smazaného souboru.

Každá z výše zmíněných operací je FME Serverem řádně zaznamenávána do logu celé operace. Jakmile operace skončí, jsou pověřené osoby informovány mailovou notifikací o úspěšnosti operace. K notifikacím je možné také přikládat soubory, např. log celé operace (administrátor z něj může jednoduše vyčíst v případě neúspěšné operace, kde nastala chyba) nebo třeba aktualizovaný soubor z úložiště.

Celý log z operace je také snáze dohledatelný skrze webové rozhraní FME Serveru.

Přínosy řešení: 
+ Značná úspora časových, tzn. i finančních kapacit
Potřeba minimálního nebo žádného zásahu ze strany operátorů či administrátorů GIS. Tím pádem se ušetří značné kapacity zaměstnancům, kteří se mohou věnovat dalším pracovním činnostem.

+ Stálá informovanost o stavu automatizace pověřeným osobám
FME Server dokáže mailovými notifikacemi informovat pověřené osoby o každém spuštění automatizačního procesu a jeho stavu. Pokud tedy FME Server detekuje nějakou změnu ve výchozím úložišti, automaticky spouští celý proces a o výsledku procesu informuje v mailu pověřeným osobám. K mailu lze samozřejmě připojit mj. i log z celé operace či zdrojový soubor z úložiště, na základě jehož změny byl spuštěn automatizační proces.

+ V provozu 24/7
Ať je den či noc, ať je všední den či víkend, FME Server pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu.

+ Jednoduchá konfigurace automatizačního procesu skrze webové rozhraní
Automatizační proces je volně konfigurovatelný pověřenými osobámi skrze webové rozhraní FME Serveru. Skrze něj lze konfigurovat mj. jaké osoby budou dostávat notifikace, jak často kontrolovat úložiště vůči změnám, typ automatizačního procesu (jaký je spouštěč automatizace) aj.