úterý 12. prosince 2017

Nové funkce v aplikaci twiGIS

Do jednotlivých verzí aplikace twiGIS byly doplněny nové uživatelské funkce, které stojí za bližší představení.

twiGIS M
  • Gridy - nově je možné pracovat s daty v tabulkovém prostředí tzv. "Gridy". Po zvolení vybrané třídy prvků - budovy, místnosti, potrubí, atd.,  má uživatel možnost s daty pracovat  např.: vícenásobné filtrování, vyhledávání, zobrazení podrobných informací k prvku, apod. Uživatel má možnost tabulku přizpůsobit svým potřebám - zobrazení pouze vybraných sloupců a jejich seřazení dle potřeby. Výsledný výběr dat lze zobrazit v mapě, vyexportovat do formátu csv., nebo si nechat vygenerovat hromadný report (např. hromadný report plánovaných revizí pro vybrané místnost). 
twiGIS L
  • Právě Reportní nástroje jsou jednou z dalších novinek, která je součástí licence twiGIS ve verzi L. Díky tomuto nástroji lze doslova během pár vteřin získat přehledný dokument s vybranými daty ke konkrétnímu třídě prvků GIS. Navíc k jednomu typu třídy prvků lze definovat několik různých reportů. Pro budovy tedy mohu mít reporty typu: evidenční list budovy, pasport budovy, obsazenost budovy, stav revizí a zařízení v budově, apod. Obdobně lze připravit reporty pro jakoukoli třídu prvků. Report lze vytisknou přímo z webového prohlížeče nebo uložit do .pdf. 
Na závěr přidáváme přehlednou tabulku jednotlivých verzí a funkcí aplikace twiGIS.
Bližší informace najdete na www.twigis.cz