pondělí 18. května 2020

RATE Štětí využívá GIS ke zveřejňování poruch a odstávek

Společnost R A T E s.r.o. zajišťuje distribuci tepla na území města Štětí, v části obce Dolní Beřkovice a dále výrobu a rozvod tepla v části obcí Hoštka - Kochovice a Mšené lázně. Pro efektivní správu evidence a pasportizace distribuční soustavy byl  v roce 2014 implementován a v roce 2017 upgradován systém GIS. Blíže jsme o tomto řešení psali v tomto článku.

V roce 2019 se Michal Štajnc - technický ředitel společnosti, rozhodl využít dalšího potenciálu, který mu provozovaný systém GIS poskytuje. Díky dobré naplněnosti dat systému GIS a jeho integračnímu rozhraní na zákaznický informační systém (ZIS), lze za pomocí funkce "trasování na síti" automaticky generovat odběrná místa dotčená poruchou či plánovanou odstávkou.
Příklad trasování na síti
Výsledná data se následně publikují do jednoduché webové mapové aplikace,  umístěné na webových stránkách společnosti R A T E s.r.o. Zákazníci společnosti zde naleznou informace o probíhajících mimořádných opravách (poruchy) a plánovaných odstávkách. Mapa poruch a odstávek obsahuje seznam dotčených míst, s popisem příčiny a termínem trvání přerušení dodávek tepla nebo teplé vody. Mapa je dostupná na adrese: https://www.rate-steti.cz/odstavky-a-poruchy.html
V průběhu roku 2020 společnost připravuje pro své zákazníky Klientský portál, tzv. virtuální kancelář, kde odběratel nalezne veškeré důležité informace týkající se uzavřeného odběrového vztahu. Právě informace o poruchách a odstávkách generované ze systému GIS by měly být součástí řešení.

Komentář:
"Věříme, že tato služba přinese našim zákazníkům vyšší komfort při rychlejší orientaci hledání příčiny omezení dodávek tepla či teplé vody ve svém odběrném místě, neboť ve většině případů se jedná o závady v odběrném místě, nikoliv na rozvodné síti."

úterý 5. května 2020

GIS od CAD Studia na Autodesk LIVE 2021

Součástí letošního uvádění novinek produktů Autodesk na online konferenci CAD Studia - "Autodesk LIVE 2021", byla i sekce GIS. Náš tým ve složení Jakub Bican - ředitel divize GIS, Tomáš Šustek - obchodní konzultant a Jiří Carda - technický konzultant postupně prezentovali aktuální témata vztahujících se k novinkám především v aplikaci twiGIS, oborových řešení produkovaných twiGIS Pack, novinek ve Vyjadřovacím portálu a v neposlední řadě stále více námi využívanému produktu FME.

Vysílání, které přilákalo přes 2 700 účastníků, bylo letos vysíláno pro Maďarsko i se simultánním překladem. Pokud tedy preferujete maďarskou verzi vysílání, její archiv najdete v nejbližších dnech na cads.hu.


Vybrané prezentace:

  • GIS z dílny CAD Studia - souhrn aktuálního dění v divizi GIS a vlastních produktech včetně nového směru řešení - QGIS a PostGIS.
  • Oborová řešení a reference GIS - především videoukázky aktuálních produktů na projektech zákazníků CAD Studia včetně nových referencí.
  • Novinky ve Vyjadřovacím portále - krátký přehled novinek webové části portálu a propojení s aplikací twiGIS.

Záznamy z vybraných prezentací jsou k dispozici veřejně v Archivu konference:

Autodesk LIVE 2021

pondělí 30. března 2020

Virtuální setkávání - online akce na jaře 2020

Z našich domácích pelechů zdravíme všechny spřízněné GISáky do těch jejich pelechů!

V době omezeného setkávání rozhodně nespíme: Intenzivně se věnujeme realizaci zákaznických projektů, které se nám daří doručovat i přes ztížené podmínky. A také masivně rozvíjíme vlastní produkty - aktuálně testujeme kompletně přepracovaný systém vrstev v twiGISu, který je skutečně unikátně zaměřený na efektivní poskytování a zpřístupnění dat koncovým uživatelům.

Na jaře jsme tradičně pořádali nebo jsme se účastnili několika akcí. Letos to bude mít trochu jinou podobu: aktuálně bychom vás rádi pozvali na dvě akce.

CAD Studio LIVE 2021 - 3. ročník online semináře uvádějící novinky v produktech, letos s vyhrazenou polední sekcí GIS, která se zaměří zejména na twiGIS a Vyjadřovací portál. Koná se 28. dubna.  www.cadstudio.cz/live2021

FME World Tour - Virtual Roadshow - online přenášky pořádané jako náhrada za celosvětový kolotoč lokáních FME World Tour, kterých jsme se v posledních letech aktivně účastnili. Koná se od 6. dubna. Informace a registrace zde: www.safe.com/worldtour/virtual-roadshow/

pátek 21. února 2020

Kulatý stůl s Vyjadřovacím portálemU provozovatelů infrastruktury (VaK, CZT, VO, ICT, …) jsme implementovali již 17 našich Vyjadřovacích portálů, aplikací, které pomáhají automatizovat, zrychlit a zjednodušit proces vyjadřování pro žadatele i zpracovatele. Každá implementace má svá specifika nebo sdílí společné rysy s jinými implementacemi. Tento neformální seminář poskytuje platformu pro moderovanou diskuzi uživatelů a garantů Vyjadřovacího portálu nad důležitými tématy z oblasti – základní otázky připravíme předem, ale to, kam se bude diskuze ubírat a čemu se budeme věnovat podrobně, je čistě na potřebách vás, diskutujících.

TERMÍN: 18.3.2020, 9:00-13:00
TRUHLÁRNA - PRAHA 8 - Karlín  Kapacita kulatého stolu je omezena na maximálně 2 zástupce z jedné společnosti. Přednost mají stávající zákazníci a uživatelé aplikace Vyjadřovací portál, ale možnost zúčastnit se mají i další infrastrukturní společnosti (do celkové kapacity 30 osob).

Registrace na: www.cadstudio.cz/seminare.asp?ID=682

pondělí 17. února 2020

Mapové okno Vyjadřovacího portálu s novými funkcemi

Vyjadřovací portál od CAD Studia, který je v současné době implementován v sedmnácti společnostech provozujících technickou infrastrukturu, byl rozšířen o dvě moderní funkce spojené s mapovým oknem pro zadávání zájmového území žadatele.

Nové mapové okno

Mapové okno využívané pro zakreslení zájmového území žadatele lze nově zvětšit téměř přes celou obrazovku monitoru. Díky této funkci získává žadatel větší přehled o situaci na daném území. Reagujeme tím na požadavky žadatelů, především při zakreslování větších liniových staveb. Se změnou mapového okna byla změněna i "nástrojová lišta" pro zakreslení a případně následnou editaci zájmového území (polygonu).


Zakreslení polygonu výběrem parcely

Pro zakreslení polygonu lze nově využít dvě automatické funkce, které mají přímou vazbu na aktuální data katastru nemovitostí:

Zadání parcely textem 
Pokud žadatel zná konkrétní katastrální území a číslo parcely, pro kterou požaduje vyjádření od provozovatele, vyplní tyto údaje do příslušných polí. Následně se v mapovém okně automaticky vytvoří polygon dle zadaných údajů o parcele. Žadatel tak nemusí již nic zakreslovat.

Výběr parcely v mapě
Žadatel má možnost lokalizovat se v mapě pomocí funkce "Vyhledání adresního místa". Následně může vytvořit polygon zájmového území kliknutím na konkrétní parcelu. Žadatel tak opět nemusí již nic zakreslovat. Informace o vybrané parcele a katastrálním území se propíší do příslušných povinných polí.čtvrtek 6. února 2020

CAD Studio má divizi GIS v Maďarsku

Jak jsme informovali začátkem ledna tohoto roku, společnost CAD Studio přebrala CAD/GIS aktivity maďarské společnosti Varinex, nyní již Varinex-CAD Studio.

V tomto týdnu proběhlo první setkání zástupců české a maďarské divize GIS. Kolegové z Maďarska implementují systémy GIS postavené na stejné technologii jako CAD Studio, tedy AutoCAD Map 3D s využitím technologie Oborových modelů. Ukončený produkt Autodesk Infrastructure Map Server postupně nahrazují vlastním řešením CityScape. Jejich partneři jsou jak z oblasti eGov (městské GIS systémy), tak z oblasti komerční sféry působící v oblasti vodárenství a teplárenství.
Po včerejším setkání je zřejmé, že aplikace twiGIS bude přeložena do maďarštiny a budeme společně podnikat další kroky vedoucí k implementaci tohoto moderního a intuitivního řešení k partnerům maďarské společnosti Varinex-CAD Studio.Vybrané reference Varinex-CAD Studio


eGoverment

  • Győr
  • Kaposvár
  • Érd
  • Mosonmagyaróvár

Vodovody a kanalizace


Teplárenství


Více na cads.hu

pondělí 13. ledna 2020

Apple Indoor Maps - vnitřní mapy z GISu a BIMu

Před koncem roku jsme měli možnost pomoci s akcí, která bude mít dopad nejen na odborníky, ale zaznamená ji určitě i významná část veřejnosti: mapy interiérů budov Letiště Václava Havla Praha jsou nyní dostupné v Apple Indoor Maps.

CAD Studio je autorem GIS aplikace twiGIS a partnerem společnosti SAFE Software pro nástroje FME - a právě díky nástrojům twiGIS a FME jsme dnes reálně schopni publikovat Apple Indoor Maps (IMDF) i z BIM modelů budov.

LinkedIn příspěvek Romana Janečka z Letiště Praha:Technologie pro mapování a navigaci uvnitř budov, Apple Indoor Maps, začala svou cestu již v roce 2015, resp. už v roce 2013, kdy Apple za 20 milionů dolarů koupil společnost WiFiSLAM, která se zabývala lokalizací zařízení uvnitř budov prostřednictvím kombinace Wi-Fi a rádiových vln. Následně vznikaly vnitřní mapy velkých a významných veřejných budov (letišť, nákupních středisek), zejména v USA. V roce 2017 pak byly Apple Indoor Maps nabídnuty všem uživatelům mobilních zařízení Apple iPhone a iPad v rámci aktualizace iOS 11. Díky vnitřním mapám se snáze zorientujete v neznámém prostředí a rychleji trefíte na určené místo. Ve vnitřních mapách se - podobně jako v těch vnějších - zobrazují i vizitky obchodů, restaurací, odbavovacích bran a dalších významných míst. Pro publikování dat budov do této služby slouží formát IMDF.

Publikování dat Letiště Václava Havla Praha do formátu IMDF je založeno především na kvalitní datové základně v interním systému LetGIS (který společnost CAD Studio jako dodavatel rozvíjí již téměř 20 let). Je postaven na produktech Autodesk (které slouží pro správu dat a další specifické operace a analýzy) a vlastním produktu twiGIS, díky němuž jsou data systému snadno dostupná cca dvěma tisícům interních uživatelů. Druhým předpokladem je produkt FME Desktop, který disponuje možností zápisu do IMDF. Třetím aspektem je znalost řešení a produktů a schopnost vytvořit funkční řešení. Pracovníci letiště připravili základní workspace FME pro převod dat LetGISu do IMDF. Konzultanti CAD Studia (certifikovaný specialista FME Lubomír Lazar) pomohli vyřešit problémy s transformací a úpravou dat tak, aby mohl být výsledný formát bez problémů přijat do Apple Indoor Maps. Výsledek si dnes může prohlédnout kterýkoliv uživatel Apple Maps.

twiGIS dnes navíc do sebe umí připojovat BIM modely budov tak, že jsou plně zapojeny do datového modelu GIS a k dispozici koncovým uživatelům. Díky twiGISu a FME tak je možné využívat CAD a BIM dokumentaci pro správu budov a rovněž ji zpřístupnit veřejnosti v Apple Maps.

Dale Lutz zakladatel a ředitel kanadské společnosti SAFE Software to komentuje takto:Takže souhlasíme, stojí za to vyzkoušet: Worth Czech'ing out for sure...