pondělí 15. července 2019

VFK2DB a deanonymizace dat

Nově aplikace VFK2DB pro import dat z VFK do databáze obsahuje možnost deanonymizaci osobních údajů z pseudonymizovaných kódů prostřednictvím ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).


Co to znamená?

Do naimportovaných dat z VFK v databázi je možné zpětně doplnit informace o vlastnících, které nejsou součástí VFK.

Trocha historie a teorie

Nový formát VFK verze 5.3 od 1.1.2019 doznal změny v pseudonymizaci osobních údajů vlastníků nemovitostí (ve formátu VFK byly upraveny skupiny OPSUB, VLA, JPV, RL a OBESMF) v podobě jednoznačného identifikátoru (pseudonymizovaného kódu). Tímto identifikátorem, který má platnost 3 roky, lze údaje o vlastnících získat prostřednictvím rozhraní ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).  Využití funkce ctiOS není zpoplatněno.

Důvod změny - Nařízení GDPR na služby a data poskytovaná ČÚZK
Protože úřad musí zaznamenávat, kdo data osobních údajů získal, byl koncept upraven tak, že úřad data nevydává, ale žadatel si je stáhne sám. Tím přenáší zodpovědnost z velké míry na osobu žadatele. 


Jak to všechno funguje?

Aby uživatel mohl získat údaje o vlastnících nemovitostí, musí mít zřízen účet u ČÚZK do WSDP. 
Účet v tomto případě představuje identitu, pro kterou je zaznamenáván jakýkoli dotaz na službu pro získání dat vlastníků. Zde je třeba si uvědomit, že kterákoli fyzická osoba se může ČÚZK dotázat, komu byly jeho osobní údaje vydány a z jakého důvodu. Každá organizace tak musí dobře zvážit, jaká osobní data a v jakém rozsahu nutně potřebuje. Získání dat vlastníků by proto prostřednictvím aplikace VFK2DB měla provádět osoba, která má potřebná oprávnění a je si vědoma legislativních pravidel, která je při zacházení s těmito daty nutné dodržovat. 

Aplikace VFK2DB poskytuje pouze způsob, jak data vlastníků získat. Je plně v kompetenci a na zodpovědnosti uživatele, jakým způsobem nástroj použije!

Po zadání přidělených přístupových údajů k účtu ČÚZK do WSDP, URL služby ctiOS a případného SQL filtru pro omezení skupiny dat v sekci Deanonymizace lze provést deanonymizaci vlastníků nemovitostí. Technicky se jedná o proces, který z naimportovaných dat a jednoznačného identifikátoru v databázi provede deanonymizaci dat za pomoci přístupu ke službě ctiOS WSDP, kdy do příslušných skupin doplní osobní údaje vlastníků nemovitostí a identifikátorů pro potřebné vazby. VFK2DB nabízí možnost deanonymizace všech dat z VFK nebo jen části dat za pomoci SQL filtru, např. IČO subjektu.

úterý 2. července 2019

Spuštění Vyjadřovacího portálu ve společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále také VAK) uspořádala v rámci spuštění Vyjadřovacího portálu setkání, kterého se zúčastnili zástupci projekčních společností. Setkáním provázel technický ředitel společnosti Robert Černý. Mimo představení vlastní aplikace byly prezentovány praktické informace pro vzájemnou komunikaci mezi provozovatelem VAK a projektanty.

Nejen projektanti, ale i řadoví občané mají nově možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz Prostřednictvím aplikace je možné zažádat o všechny typy žádostí, které společnost vyřizuje (viz obrázek níže). Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti v šesti krocích. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti (např. o existenci sítí) lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).
Spuštění Vyjadřovacího portálu je přínosem jak pro žadatele, tak  pro VAK. Díky elektronickému sběru žádostí se automatizuje celý proces vyřizování žádostí. Mezi nejdůležitější automatizované procesy, které zaměstnancům šetří čas, patří:

  • vyhodnocení, zdali došlo ke střetu zakresleného polygonu žadatele s provozovanými sítěmi
  • vygenerování šablony s vlastním textem vyjádření - zaměstnanec má možnost před odesláním vyhotovené žádosti text změnit
  • vygenerování mapové situace
  • vygenerování digitálních data (DWG/DGN), pokud o ně žadatel požádal
Pravidelní žadatelé si mohou v aplikaci vytvořit registraci, díky které ušetří čas při zadávání identifikačních údajů a především získají přehled o svých podaných žádostech s informací o aktuálním stavu vyřízení.
Společnost CAD Studio nasadila nejnovější verzi Vyjadřovacího portálu, která využívá funkce jako například automatickou detekci katastrálního území a parcel, registrace žadatelů či interní Vyjadřovací portál.

Právě interní Vyjadřovací portál je zjednodušená verze veřejného portálu, která je k dispozici pouze zaměstnancům společnosti. Využívá se v případech, kdy žadatelé přijdou na pobočku osobně nebo žádost dorazí poštou. Pracovníci v těchto případech vytvoří žádost přes interní Vyjadřovací portál, díky čemuž se udržuje jednotná evidence žádostí.

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. jsou příkladem toho, že nasazení vyjadřovacích portálů není záležitostí pouze "velkých" provozovatelů, ale dá se účelně nasadit i do "menších" společností.