středa 20. prosince 2023

Uvedena aktualizace GIS/FM aplikace twiGIS 2023.3

Společnost ARKANCE vydává před Vánoci ještě novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.3. S novinkami této verze vás podrobněji seznámíme na webináři 9. ledna. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.3

Nová funkce "Přidat hladinu" - připojení DWG / DGN / DXF do mapy (zatím jen pro MSSQL a PGSQL)

Tato funkce umožňuje uživateli jednoduchým způsobem přidat vlastní hladinu ze souboru DWG / DGN / DXF do mapy. Zvolíte CAD hladinu ze souboru a pojmenujete GIS vrstvu podle vlastních preferencí. Výchozí název vrstvy se odvozuje z názvu vstupního souboru. Vlastní hladiny se v mapě reprezentují jako vektory.

Nová funkce "Vykreslení hladin"

Tato funkce umožňuje uživatelům upravovat pořadí hladin pro zobrazení na mapě. Je užitečná například v situacích, kdy uživatel přidává vlastní hladinu z DWG a potřebuje ji zobrazit pod jinou hladinou pro správný náhled.

Nová funkce "Přiblížit na data"

Pokud hladina má připojenu entitu, která obsahuje geometrie, umožňuje to získání informací o maximálním prostorovém rozsahu dat (extents). Tento rozsah lze využít k zobrazení oblasti na mapě, kde se tato data nacházejí.

V případě, že hladina nemá připojenu entitu, tak tato možnost není k dispozici, např. WMS s ortofoto.

Nový režim výběru v mapě "Polygon"

Dostupnost režimu může být podmíněna konfigurací pracovního prostoru. První kliknutí do mapy spustí funkci, která zobrazí lištu pro úpravu geometrie v mapě. Editor pro úpravu geometrie obsahuje pouze tři funkce: 'Zpět', 'Smazat' a 'Dokončit'.

Zobrazení Street View / Panorama / Navigace do bodu

Nově je možné použít akce na základě posledního vybraného bodu v mapě:

 • Street View (Google)
 • Navigace (Google)
 • Panorama (mapy.cz)
 • Navigace (mapy.cz)

Sokolí oko a podpora pro změnu výchozí barvy ohrádky v náhledu

Barva ohrádky se ve výchozím stavu nastavuje dle primární barvy z barevného tématu. Nově je možné v nastavení modulu pro každý pracovní prostor změnit tuto tuto výchozí barvu, např. aby všude byla červená.

PŘIHLAŠOVÁNÍ - Nový režim pro přihlášení pomocí KeyCloak

KeyCloak je open-source platforma pro ověřování a autorizaci. Poskytuje bezpečný a centralizovaný způsob ověřování a autorizace uživatelů pro aplikace a služby. Pokud má uživatel udělen přístup do aplikace v KeyCloak, je automaticky přihlášen do twiGIS.

K napojení uživatele twiGIS na KeyCloak se používá uživatelské jméno, např. josef.novak a emailová adresa uživatele pro vazbu na doménu ve službě CMTService.

Nezapomeňte se zaregistrovat na bezplatný webinář 9.1.2024 a zjistěte bližší informace o možnostech nového twiGISu.
Přejeme hezké Vánoce a hodně úspěchů v novém roce 2024

středa 15. listopadu 2023

Důležité změny web služeb ČÚZK k 31.12.2023

Dovolujeme si upozornit, že k 31. 12. 2023 končí provoz některých webových mapových služeb poskytovaných organizací ČÚZK. Změny probíhají v souvislosti s publikací dat ZABAGED® a nového státního mapového díla (SMD) ve formě otevřených dat. Od 1. 7. 2023 tak došlo k některým významným změnám v publikaci mapových služeb a poskytování původních služeb skončí s koncem roku 2023.

Připravte se tedy na nadcházející změnu, abyste nebyli překvapeni, že vaše mapové a GIS aplikace využívající online zdroje WMS nebo WMTS přestanou po Novém roce fungovat.

K 31.12.2023 budou zrušeny následující web služby:

 • ZM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer
 • ZM_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zmwm/MapServer
 • Ortofoto https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServeR
 • Ortofoto_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto_wm/MapServer

a od 30.9.2023 i služby ZABAGED, ZABAGED_NAD_ORTOFOTO, ZABAGED_TOPO.

Nahrazeny jsou od 1.7.2023 následujícími službami:

 • ZTM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM/MapServer
 • ZTM_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM_WM/MapServer
 • Ortofoto https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO/MapServer
 • Ortofoto_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO_WM/MapServer
 • ZABAGED_POLOHOPIS https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer
 • ZABAGED_VRSTEVNICE https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED_VRSTEVNICE/MapServer

U našich zákazníků se smlouvou technické podpory budou potřebné změny provedeny automaticky. Ostatní uživatelé GIS aplikací Arkance Systems budou postupně kontaktováni.

Viz bližší informace.

neděle 22. října 2023

AutoCAD Map 3D nebo QGIS? Přinášíme porovnání!

 

Autodesk AutoCAD Map 3D a QGIS jsou dva populární GIS softwary, které nabízejí širokou škálu funkcí pro práci s prostorovými daty. Obě aplikace mají své vlastní silné a slabé stránky, které je třeba zvážit při výběru té správné pro vaše potřeby.


Rozdíly

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Komerční software (součást subscription licence AutoCADu)
 • Vyšší cena
 • Vhodné pro profesionální použití

QGIS

 • Open-source software
 • Zdarma k použití
 • Vhodné pro širokou škálu uživatelů, včetně profesionálů, studentů a nadšenců


Výhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Výkonné funkce pro 2D a 3D mapování
 • Široká škála podporovaných datových formátů
 • Integrace s dalšími Autodesk produkty

QGIS

 • Rozsáhlá funkčnost pro 2D a 3D mapování
 • Podpora pro širokou škálu datových formátů
 • Možnost rozšíření o další pluginy


Nevýhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Vyšší cena
 • Může být náročný na hardware

QGIS

 • Může být náročné se naučit využívat veškeré nástroje aplikace s ohledem na jejich značný rozsah
 • Na některých platformách může být pomalejší


Závěr

Autodesk AutoCAD Map 3D je dobrou volbou pro uživatele, kteří potřebují výkonný GIS software s rozsáhlou funkčností a integrací s dalšími Autodesk produkty. QGIS je dobrou volbou pro uživatele, kteří hledají bezplatný GIS software s rozsáhlou funkčností a možností rozšíření.

Která z těchto aplikací je pro vás ta pravá, závisí na vašich konkrétních potřebách a požadavcích. Pokud potřebujete výkonný software pro profesionální použití, je Autodesk AutoCAD Map 3D dobrou volbou. Pokud hledáte bezplatný software s rozsáhlou funkčností, který lze použít pro širokou škálu účelů, je QGIS dobrou volbou. Ať už používáte Map 3D, QGIS nebo jinou aplikaci, jsme připraveni integrovat je do našich GIS/FM řešení postavených na platformě twiGIS. Neváhejte nás kontaktovat, rádi si vyslechneme Vaše požadavky a navrhneme GIS/FM řešení na míru!


úterý 10. října 2023

Volně dostupné zdroje GIS dat: příležitost pro každého

 GIS data jsou cenným zdrojem informací, které lze využít v řadě různých aplikací. Bohužel, tak jako v jiných oblastech, GIS data mohou být často nákladná, což může být překážkou pro jejich využívání.
Naštěstí existuje řada volně dostupných zdrojů GIS dat, které mohou být použity k uspokojení potřeb široké škály uživatelů.

Zde je několik příkladů volně dostupných zdrojů GIS dat, nejen v České republice:
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): ČÚZK poskytuje přístup k řadě GIS dat o České republice, včetně mapy katastrálního území, mapy parcel, mapy silnic a dalších objektů.
 • OpenStreetMap: OpenStreetMap je celosvětová komunitní mapa, která je vytvářena a udržována dobrovolníky. Na mapě je k dispozici řada dat, včetně mapy silnic, budov, vodních toků a dalších objektů.
 • EU Open Data Portal: EU Open Data Portal poskytuje přístup k řadě GIS dat z Evropské unie, včetně mapy silnic, železnic, vodních toků a dalších objektů.
 • Data z dalších veřejných institucí: V České republice existuje řada dalších veřejných institucí, které poskytují přístup k volně dostupným GIS datům. Mezi ně patří například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, ČSÚ a další.
Volně dostupná GIS data lze využít k řadě účelů, včetně:
 • Plánování a projektování: GIS data lze využít k analýze okolního prostředí a k identifikaci optimálních míst pro umístění budov, infrastruktury a dalších objektů.
 • Správa majetku: GIS data lze využít k sledování a údržbě majetku, jako jsou budovy, vozidla a zařízení.
 • Analýza dat: GIS data lze využít k analýze dat a k získání nových poznatků o okolním světě.
Pokud hledáte GIS data, která jsou cenově dostupná nebo dokonce zdarma, stojí za to prozkoumat volně dostupné zdroje.

Na konferenci GISFórum ve Valči, která se koná 18. října 2023, se dozvíte více o volně dostupných zdrojích GIS dat. Na konferenci bude představena řada volně dostupných GIS datových sad a nástrojů. Budete mít také možnost se setkat s odborníky na GIS a dozvědět se více o jejich zkušenostech s používáním volně dostupných zdrojů GIS dat.
Registrace na konferenci GISFórum je již otevřena. Více informací najdete na webových stránkách www.gisforum.cz.pondělí 2. října 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.2

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.2. Jedná se o jednu z větších aktualizací, která přináší několik zásadních novinek. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.2

Nová CMTService a lepší podpora pro twiGIS CLOUD

Jedna web služba na serveru je nyní schopna obsloužit více slotů/projektů. Díky sdružení web služeb do jedné společné, s novou technologií .NET Core, bude twiGIS rychlejší, bezpečnější a umožní snazší budoucí vývoj. Cloudová služba může nyní být i multiplatformní.

Práce s daty: REST API twiGIS - Swagger CMTService

CMTService poskytuje REST API dokumentaci ve Swaggeru. K dispozici je tak popis API pro integrace a vývoj jiných aplikací nad daty v twiGIS. Jednoduše řečeno, REST API je způsob, jak umožnit aplikacím komunikovat mezi sebou navzájem. Swagger je nástroj, který pomáhá vývojářům REST API lépe porozumět a používat. Dokumentace obsahuje popisy všech API endpointů, včetně parametrů a návratových hodnot.

Práce s daty: Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran

Přidána podpora autorizačního tokenu pro okamžité přihlášení do aplikace. Parametr auth_token je autorizační token pro okamžité přihlášení do twiGIS pro lepší integraci s aplikacemi 3. stran, kdy se může vložit přímo auth_token do URL na základě podpory z API twiGIS - Swagger POST /api/Auth, pro okamžité spuštění akce, aniž by se uživatel musel zvlášť přihlašovat.

Práce s daty: Nové akce pro média

Nové parametry:

 • media - zobrazí se vybraný soubor pokud je uveden filename nebo fileid, jinak se zobrazí jen panel Média se všemi soubory pro vybraný prvek
 • filename (nepovinné) - název souboru pro context media
 • fileid (nepovinné) - id souboru pro context media

Práce s daty: Automatická rotace

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - úprava akce o automatickou rotaci při zobrazení prvku. Pokud má entita nastavenou pro prvky výchozí rotaci, tak při použití akce showfeature se mapa natočí dle rotace prvku.

Práce s daty: Dynamic zoom

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - nové nepovinné nastavení (dynamiczoom / zoom / floor).

PŘIHLAŠOVÁNÍ - Nový režim pro přihlášení pomocí AAD

Azure AD ověření (aad). Pro přihlášení do aplikace se kontroluje Azure AD uživatele (identita z cloudové doménové služby), pokud uživatel má udělen přístup do aplikace v AAD, je automaticky přihlášen. K napojení uživatele twiGIS na AAD se používá uživatelské jméno, např. josef.novak a nastavení vazby na doménu ve službě CMTService. twiGIS se tak snáze využívá v enterprise prostředí, není potřaba samostatná správa uživatelů.

MÉDIA - Podpora Drag and Drop pro přidání souborů

Přidat nový soubor k vybranému prvku lze též pomocí funkce Drag and Drop na panelu Média.

MÉDIA - Možnost měnit zobrazení souborů na panelu

Možnost měnit zobrazení souborů na panelu Zobrazení souborů:

 • mřížka (zobrazení souborů jako dlaždice)
 • seznam (zobrazení souborů jako seznam s podrobnostmi)

Kliknutím na vybrané tlačítko se zobrazí soubory jako dlaždice nebo jako seznam.

MÉDIA - Nová konfigurace pro urychlení pořizování fotek v terénu

Pro mobilní zařízení je možné přes konfiguraci na straně klienta nastavit, že se při přidání souboru na mobilním zařízení nemusí vybírat vstup a automaticky se spustí fotoaparát. Při pořizování spousty fotek se tak ušetří jeden klik navíc.

MÉDIA - Nové vyhodnocení oprávnění

Nově je možné nastavit podrobnější oprávnění na práci se soubory.

TABULKA - Konfigurace pro výšku řádků v gridu

Výšku řádků může mít každý pracovní prostor rozdílnou dle nastavení modulu (jsou možné 2 varianty - velký/malý).

Mapové okno - zobrazení rotace na kompasu

Najetím kurzoru myši nad tlačítko v mapovém okně se zobrazí úhel natočení mapy jako tooltip.

UI optimalizace: Rozšíření hover efektu a sjednocení dialogů

Hover efekt se používá pro tlačítka:

 • Dialog při vstupu do pracovního prostoru
 • Mapa - tlačítka v mapě
 • Přihlašovací stránka
 • Výběr WS
 • Hlavní nabídka (levý panel)
 • Záhlaví panelu
 • Modul Hledání
 • Modul Tabulka
 • Modul Měření
 • Modul Navigace
 • Modul Export
 • Modul Tisk/Report
 • Modul Přidat
 • Panel Média
 • Panel Editace

UI optimalizace: Dostupnější akce pro rychlé obnovení pracovního prostoru do výchozího stavu

Tlačítko pro akci "Aktualizovat pracovní prostor" je nyní v záhlaví prvního panelu z každého modulu.
Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme podrobněji na nadcházející konferenci GISfórum 2023 - 18. 10. na Zámku Valeč - registrujte se - a poté také na samostatném webináři.

čtvrtek 31. srpna 2023

Arkance Systems partnerem konference IFMA - automatizace FM s využitím BIM

Dne 21. září 2023 pořádá organizace IFMA za podpory partnerů konferenci "Automatizace FM procesů s praktickým využitím dat BIM", s podtitulem "Praktické příklady použití CAFM, IoT, BIMu a umělé inteligence ve facility managementu". Společnost Arkance Systems jako poskytovatel GIS/FM řešení je jedním z partnerů této akce.

Akce se koná v Olomouci a zaměří se na praktické využití BIM v CAFM. Objevte nejnovější trendy a technologie, které vylepší váš facility management. Získáte praktické návody a příklady, jak využít inteligentní zpracování dat pro efektivní správu nemovitostí. Připojte se k nám na inspirativním workshopu, kde získáte znalosti od expertů a navážete kontakty s profesionály ze stejného odvětví.

IFMA

Další informace a registrace na IFMA.cz

středa 30. srpna 2023

FME User Conference 2023 - po roce opět na "olympiádě datových specialistů"!
5.-7.9.2023 se v německém Bonnu uskuteční FME User Conference, největší setkání uživatelů softwaru FME. Konference nabídne více než 100 přednášek a workshopů, které se budou věnovat nejnovějším trendům v oblasti datové integrace.

FME je populární software pro integraci dat z různých zdrojů, jako jsou databázové platformy, CAD/GIS data, cloudová úložiště, rastrové formáty, sociální média a mnoho dalších. Software je využíván v mnoha odvětvích, mj. v oblastech GIS, kartografie, stavebnictví, energetiky, dopravy a průmyslu.

Arkance Systems CZ bude mít na této konferenci také své vyslance. Na přednášku z loňské FME UC 2022 v kanadském Vancouveru letos naváží kolegové Lubomír Lazar a Jan Albert v tandemu s Janem Zdeborem zastupujícího našeho zákazníka, společnost ČEZ. Tématem jejich prezentace bude reálná zkušenost s nasazením a provozem FME platformy v prostředí velké společnosti, jakou ČEZ bezesporu je.

FME User Conference je příležitostí pro uživatele FME, aby se setkali s ostatními odborníky v oblasti datové integrace, dozvěděli se o nových funkcích a možnostech softwaru a sdíleli své zkušenosti. Konference nabídne také řadu workshopů a hands-on aktivit, které účastníkům umožní naučit se nové dovednosti a vyzkoušet si FME v praxi.

Mezi témata letošního ročníku patří:
 • Nové funkce softwaru FME
 • Příklady využití FME v praxi
 • Integrace dat z různých zdrojů
 • Automatizace datové integrace
 • Bezpečnost a ochrana dat

Přednášející

Na konferenci vystoupí řada předních odborníků z oblasti datové integrace, včetně zástupců společnosti Safe Software, vývojáře softwaru FME. Mezi přednášející patří také uživatelé FME z různých odvětví, kteří se podělí o své zkušenosti s využitím softwaru. Konference nabídne taktéž širokou škálu přednášek a workshopů, které pokrývají nejnovější trendy v této oblasti.pondělí 14. srpna 2023

Zveme vás na konferenci GISfórum 2023

Registrujte se letošní GISfórum 2023. Na Zámku Valeč se 18. října uskuteční již 15. ročník odborné konference věnované softwaru GIS, CAFM, nástrojům pro utility, katastr a jejich propojení se světem BIM. Letos konference GISfórum navazuje na CAD/BIM konferenci CADfórum 2023, která se na stejném místě koná o den dříve.

Jakub Bican a Tomáš Šustek vás zvou na tuto každoroční akci Arkance Systems ve své videopozvánce ze soutoku Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Registrujte se na konference.gisforum.cz.A na co se můžete těšit?

Kromě networkingu a cenné výměny zkušeností s kolegy z oboru jsme pro vás připravili 10 přednášek profesionálů z praxe i od vývojářů a implementátorů GIS/FM řešení. Dozvíte se více o nejnovějších technologiích a řešeních společností Arkance Systems, Autodesk a Safe Software v oblasti nástrojů pro mapování, geografické informační systémy, správu utilit a systémy pro správu a údržbu majetku (FM/CAFM) i jejich propojení s BIM.

Prezentace pokrývají témata využití twiGISu pro CAFM, využití BIM modelů v CAFM systému, plánování ůdržby, správu veřejného osvětlení v mobilním twiGISu, využití veřejných GIS dat, nasazení komplexního GISu ve vodárenské společnosti, GIS v havarijním managementu, zkušenosti ŘLP s Vyjadřovacím portálem nebo zkušenosti z prvních implementací DTM Konektoru (napojení na digitální technickou mapu).

Nenechte si ujít letošní GISfórum a CADfórum - registrujte se - vstupenka platí pro obě akce najednou.

úterý 30. května 2023

Jak přes DTM Konektor předávat 3D data když je nemáte?

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) už počítá s plnou podporou 3D dat. Vzhledem k tomu, že správa dat ve 3D není u správců a provozovatelů infrastruktury (tedy subjektů povinných k předávání dat do DTM ČR) vůbec běžná, je dobré popsat základní principy, jak se současnou situací naložit. 

Přenos 3D dat do DTM ČR

Na začátek je potřeba uvést, že naše řešení DTM Konektor přenos 3D dat plně podporuje. A to nejen v situaci, že originální data již jsou 3D, ale umí si poradit i se situacemi, kdy zdroj je pouze 2D, nebo je v nějakém hybridním modelu na cestě od 2D k 3D.

Jaké jsou tedy typické situace?

 1. Správce již má data plně ve 3D
 2. Správce je připraven na 3D evidenci, ale jeho data jsou 3D jen částečně
 3. Správce spravuje data ve 2D, ale pro některé prvky eviduje hodnotu výšky v atributu (např. "Z" atribut u uzlů sítě, apod.) a případně v samostatně vrstvě eviduje měřené body s precizně změřenou Z-hodnotou. 
 4. Správce má pouze 2D data.
Co tedy s tím? Předně bychom rádi zdůraznili, že současné nastavení povinností kolem DTM ČR NEnutí správce narychlo doměřovat existující data. Je možné data předat tak, jak jsou, jen je třeba správně uvést přesnost předaných dat - a to například přesnost uvedených výšek, která může být jednoduše neznámá nebo odhadnutá.

V prvním případě není nutné nic řešit - DTM Konektor předá 3D data tak, jak jsou, tedy ve 3D. V druhém případě se rovněž předají data tak jak jsou, přičemž u záznamů s chybějící nebo nepřesnou výškou může DTM Konektor doplnit - nebo z dat odvodit - přesnost. Podobně jednoduchý je vlastně čtvrtý případ, kde budou výšky všude neznámé. 

Technicky zajímavé je řešení třetí situace z našeho výčtu. Kdy data jsou 2D, ale jsou k dispozici nějakým způsobem evidované výšky. V takovém případě může DTM Konektor při zpracování dat například vztáhnout výšky měřených bodů na linie sítě a tím způsobem jim doplnit chybějící 3D souřadnici. Samozřejmě s určitou přesností a spolehlivostí. Stejně tak je možné 3D složku doplnit z externího zdroje, např. z digitálního modelu terénu (v kombinaci s evidovanou nebo implicitní hloubkou uložení).

DTM Konektor tedy 3D data předávat umí a v řadě případů umí v rámci transformace dat do DTM ČR onu 3D složku doplnit.

Nativní evidence 3D dat v GIS řešení Arkance Systems

Je pro vás zavádění DTM ČR zajímavým impulsem pro přechod z 2D evidence na 3D? I toto je v rámci řešení, která dodáváme, bez problému možné. Typické konfigurace správy dat u našich zákazníků jsou vlastně dvě hlavní:

V obou případech je možné změnit datový model a evidenci dat z 2D na 3D. Otevřená varianta QGIS+PostGIS umí nativní 3D data prostě bezvadně. Jedná se o moderní GIS technologii, která s tímto nemá problém, a informace lze dohledat na řadě míst. Možná překvapivým faktem (pro někoho) je skutečnost, že přejít plně na 3D je možné i u první uvedené "konvenční komerční" varianty AutoCAD Map 3D s databází MS SQL. 3D evidence funguje dobře, což dokládáme ilustracemi níže.

Pokud vás možnost správy dat ve 3D zaujala, kontaktujte naše specialisty. Rádi s vámi projdeme všechny možnosti.

A o tom, jak 3D data prezentovat a zpracovat v GIS aplikaci twiGIS, zase někdy příště...

pondělí 15. května 2023

BVS - Vyjadrovací portál - zákres vodárenských sietí cez web

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. je dlhoročným používateľom GIS aplikácie twiGIS od spoločnosti Arkance Systems. Pomáha pri správe vodovodných a kanalizačných sietí v správe BVS. twiGIS je pre svoju rýchlosť a nenáročnú obsluhu využívaný prakticky všetkými používateľmi, ktorí potrebujú informácie o prevádzkovanej sieti. Veľkým prínosom je napríklad prístup k informáciám pre vedúcich pracovníkov či operátorov call centra v rámci poskytovania služieb občanom.

BVS teraz rozšírila GIS technológiu twiGIS o Webový vyjadrovací portál (WVP). Vďaka tomuto nástroju už teraz môžete zistiť z pohodlia domova kadiaľ vám presne ide cez pozemok vodovod alebo kanalizácia. Informatívny zákres sietí poskytuje BVS cez tento web nástroj, zákres dostanete na e-mail do 30 minút a získate ho bezplatne. Takto získaný zákres má informatívny charakter a nie je určený na právne úkony.

„Automatizácia procesov, ktoré našim zákazníkom zjednodušujú komunikáciu s BVS, je jednou z vecí, na ktorých intenzívne pracujeme. Naším cieľom je umožniť zákazníkom čo najviac úkonov vybaviť elektronicky“ komentuje generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Žiadosť o zákres vodárenských sietí je na stránke BVS možné požiadať iba pre územia, kde BVS pôsobí. Územie, ktoré si chce nechať zákazník BVS preveriť, je možné definovať podľa čísla z listu vlastníctva, ale aj manuálnym výberom na mape. Po kompletnom vyplnení žiadosti dostane zákazník požadovaný zákres najneskôr do 30 minút od odoslania. Tento proces je bezplatný. Zákazník okrem času ušetrí aj desať Eur, ktoré by musel zaplatiť, ak by o zákres a jeho vytlačenie požiadal priamo na niektorom z kontaktných centier BVS alebo by si tento zákres nechal poslať klasickou poštou.

BVS tak prevádzkuje jeden z prvých vyjadrovacích portálov na Slovensku. Každá vodárenská spoločnosť, teplárenská spoločnosť alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb teraz môže mať podobný nástroj pre automatické vyjadrovanie implementovaný v priebehu niekoľkých týždňov.

Viď portál vyjadrenie.bvsas.sk, oznámenie BVS viď zákres na počkanie, aplikácia WVP viď Webový vyjadrovací portál, jej cena viď CAD eShop.

středa 3. května 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.1

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.1. První letošní velká aktualizace přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.1

Práce s BIM modely - tato nejdůležitější novinka integrující GIS funkce s projekčními daty v OpenBIM formátu otevírá široké možnosti využití twiGISu v oblasti správy budov.

Modul umožňuje:
 • Řez 3D modelu
 • Sehrávání 3D modelů
 • Zobrazit libovolný 3D model z IFC
 • Zobrazit 3D model pro vybrané prvky z GIS
 • Zvýraznit vybrané prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace pro prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace ze 3D modelu a zároveň zobrazit informace v GIS
Zobrazení 3D modelu pro vybrané prvky z GIS
Zvýraznění vybraného prvku z GIS ve 3D modelu
Zobrazení libovolného 3D modelu z IFC

Modul Tabulka - optimalizace pro práci s daty 
 • Podpora pro automatické načtení výchozí entity v modulu Tabulka na jeden pracovní prostor. Např. pokud se v pracovním prostoru PASPORT nejčastěji pracuje s entitou BUDOVA, tak při prvním spuštění modulu se tato entita automaticky načte.
 • Podpora pro výchozí chování pro klik na řádek v tabulce. Např. když se klikne na řádek, tak se zobrazí "detail prvku" nebo "zvýraznění prvku v mapě" podle toho jaké výchozí chování bude nastaveno v modulu u pracovního prostoru. Výchozí nastavení zůstává stejné, že po kliku na řádek se nic nestane.
 • Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce.
 • Podpora globálního filtru v tabulce. V současné době není možné filtrovat hodnotu z číselníku přes globální filtr! Bude dořešeno v dalších verzích s podporou na straně služeb.
 • Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení). Stále je možné přepnout zobrazení do klasického zobrazení.
Podpora globálního filtru v tabulce
Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce
Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení)

Modul Tabulka - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro každou entitu. Např. oblíbené filtry a řazení pro rychlý náhled na data, jako jsou revize za jednotlivé roky apod.

Nastavení pro entity je sdílené přes všechny pracovní prostory, výchozí zobrazení se nastavuje per pracovní prostor pro rychlejší přístup k datům dle jeho specifik a určení.

Ukládá se:
 • výchozí řazení
 • použité filtry
 • šířky sloupců
 • pořadí sloupců
 • výchozí zobrazení sloupců

Modul Hladiny - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro pracovní prostor. Např. naposledy zobrazené hladiny, místo na mapě apod. Nastavení hladin je specifické pro uživatele v každém pracovním prostoru. 

Ukládá se:
 • rozbalené/sbalené skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté hladiny
 • zapnuté/vypnuté režim hladiny "rastr online"
 • vybraný styl u vektorové hladiny
 • nastavená průhlednost hladiny
 • ohraničující okno mapy (místo a měřítko, kde bylo uloženo do oblíbených)
 • nastavená úroveň podlaží
 • vybraná základní mapa
 • vybraný režim výběru
 • rotace mapy
Mapové okno - Rozšířená konfigurace pro Clustery (shlukování bodů)
Nově je možné u vektorových hladin typu Cluster definovat v pravidlu stylu kdy a jak se mají zobrazovat Clustery (velikost / barva / text).
Práce s daty - Číselníky
Podpora provázání přes VARCHAR (vazba v datech nejen přes číslo, ale i text).
Modul Hledání - Rozšíření detailu Parcela o prokliky do VDP u hledání přes RÚIAN od ČÚZK
Rozšíření statického obsahu detailu Parcely o odkazy na VDP.
 • Text v aplikaci = VDP detail k.ú. https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/KÓDKÚ
 • Text v aplikaci = VDP detail parcely https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/IDPARCELY
 • Rozšíření je potřeba aktivovat v konfiguraci klienta.


Práce s daty - Vazby - editace vazby a nová akce "Odebrat vše"
Nová funkce pro hromadné odebrání všech záznamů z vazby.


Modul Měření - Podpora měření v námořních mílích (NM)
Podpora měření v námořních mílích (NM) primárně pro leteckou navigaci.


Mapové okno - Zpřístupněn režim výběru "Ohrada" na mobilních zařízeních

Zobrazení informace o verzi twiGIS v modulu Domů


Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme naživo v GIS sekci na zítřejší online konferenci LIVE 2024 vysílané na YouTube.