úterý 23. října 2018

Zápisník GF2018 - workflow v aplikaci twiGIS na Letišti Praha, a.s.

Roman Janeček ze společnosti Letiště Praha, a.s. prezentoval na letošní GISfóru jednu z nejdůležitějších agend provozovaného systému GIS ve společnosti. Tou je agenda správy vnitřních ploch na jednotlivých budovách letiště.

Vnitřní plochy se zde skládají přibližně z 10 tisíc místností, které jsou zhruba ze 40 % využívány jako komerční plochy. Při takto vysokém stavu místností dochází samozřejmě k velkému počtu změn v obsazenosti místnosti konkrétními osobami a organizačními složkami (týká se místností, které využívá Letiště Praha pro své účely) a dále ke změnám využití ploch pro komerční účely (změna nájemce, změna reklamní plochy, atd.). Především správa komerčních ploch je pro Letiště Praha stěžejní, protože příjmy z této agendy tvoří nemalou část na celkovém hospodaření.

Za účelem efektivní správy místností byla v nedávné době upgradována aplikace twiGIS na nejnovější verzi, která mimo standardní funkce a nástroje, obsahuje nástroj "Univerzální modul". Ten umožňuje v rámci aplikace twiGIS naprogramovat specifické nástroje dle potřeb zákazníka. U zákazníka Letiště Praha a.s. to byl požadavek na obsluhu workflow pro schvalování změn na vnitřeních plochách, které je díky zmíněné funkci twiGIS těsně integrováno do stávajícího řešení.

Roman Janeček ve své poutavé prezentaci rovněž vyzdvihl důležitost celkové přivětivosti a kvality (nejen) geo-informačních systémů v mnoha parametrech.

Správa místností na Letišti Praha a jejich provázanost. Zdroj: Prezentace Romana Janečka na GF2018 Znojmo.

pátek 12. října 2018

Rekordní účast na konferenci GISfórum 2018

Jedenáctý ročník konference GISfórum byl, co se týká počtu účastníků, největší ve své historii. Na sedmdesát účastníků z více než tří desítek společností mělo možnost čerpat zkušenosti od kolegů, kteří představovali své projekty z praxe.  Letos se těchto prezentací zhostili zástupci společností Povodí Odry s.p., Veletrhy Brno a.s., Letiště Praha a.s. a Řízení letového provozu s.p.
 
Hlavním tématem zákaznických prezentací byla aplikace twiGIS a široké možnosti využití nad různými daty. Povodí Odry má aplikaci zaměřenou především na práci s katastrálními daty a daty ke správě toků, Veletrhy Brno využívají twiGIS pro správu majetku a budov a dále také pro práci s výstavními plochami na jednotlivých veletrzích, Letiště Praha představilo první workflow v twiGIS pro správu obsazenosti a využívání více než deseti tisíc místností a Řízení letového provozu ukázalo řešení pro správu bezpečnostních systémů a inženýrských sítích uvnitř budov. K jednotlivým prezentacím se v nejbližší době budeme vracet a blíže je představíme všem, kteří se této znojemské konference nemohli zúčastnit.

Zákaznické prezentace a živé vstupy byly doplněny přednáškami zástupců CAD Studia. Hlavním tématem těchto přednášek byla DATA a možnosti, které CAD Studio nabízí pro migraci a čištění dat pomocí nástroje FME, sdílení dat mezi projektanty, investory a stavebními společnostmi za pomoci cloudového úložiště BIM 360 a následná správa dat prostřednictvím aplikace twiGIS s integrací na modely BIM. 


Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup na oficiální části konference a za pohodovou atmosféru při neoficiálních aktivitách.