neděle 22. října 2023

AutoCAD Map 3D nebo QGIS? Přinášíme porovnání!

 

Autodesk AutoCAD Map 3D a QGIS jsou dva populární GIS softwary, které nabízejí širokou škálu funkcí pro práci s prostorovými daty. Obě aplikace mají své vlastní silné a slabé stránky, které je třeba zvážit při výběru té správné pro vaše potřeby.


Rozdíly

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Komerční software (součást subscription licence AutoCADu)
 • Vyšší cena
 • Vhodné pro profesionální použití

QGIS

 • Open-source software
 • Zdarma k použití
 • Vhodné pro širokou škálu uživatelů, včetně profesionálů, studentů a nadšenců


Výhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Výkonné funkce pro 2D a 3D mapování
 • Široká škála podporovaných datových formátů
 • Integrace s dalšími Autodesk produkty

QGIS

 • Rozsáhlá funkčnost pro 2D a 3D mapování
 • Podpora pro širokou škálu datových formátů
 • Možnost rozšíření o další pluginy


Nevýhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Vyšší cena
 • Může být náročný na hardware

QGIS

 • Může být náročné se naučit využívat veškeré nástroje aplikace s ohledem na jejich značný rozsah
 • Na některých platformách může být pomalejší


Závěr

Autodesk AutoCAD Map 3D je dobrou volbou pro uživatele, kteří potřebují výkonný GIS software s rozsáhlou funkčností a integrací s dalšími Autodesk produkty. QGIS je dobrou volbou pro uživatele, kteří hledají bezplatný GIS software s rozsáhlou funkčností a možností rozšíření.

Která z těchto aplikací je pro vás ta pravá, závisí na vašich konkrétních potřebách a požadavcích. Pokud potřebujete výkonný software pro profesionální použití, je Autodesk AutoCAD Map 3D dobrou volbou. Pokud hledáte bezplatný software s rozsáhlou funkčností, který lze použít pro širokou škálu účelů, je QGIS dobrou volbou. Ať už používáte Map 3D, QGIS nebo jinou aplikaci, jsme připraveni integrovat je do našich GIS/FM řešení postavených na platformě twiGIS. Neváhejte nás kontaktovat, rádi si vyslechneme Vaše požadavky a navrhneme GIS/FM řešení na míru!


úterý 10. října 2023

Volně dostupné zdroje GIS dat: příležitost pro každého

 GIS data jsou cenným zdrojem informací, které lze využít v řadě různých aplikací. Bohužel, tak jako v jiných oblastech, GIS data mohou být často nákladná, což může být překážkou pro jejich využívání.
Naštěstí existuje řada volně dostupných zdrojů GIS dat, které mohou být použity k uspokojení potřeb široké škály uživatelů.

Zde je několik příkladů volně dostupných zdrojů GIS dat, nejen v České republice:
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): ČÚZK poskytuje přístup k řadě GIS dat o České republice, včetně mapy katastrálního území, mapy parcel, mapy silnic a dalších objektů.
 • OpenStreetMap: OpenStreetMap je celosvětová komunitní mapa, která je vytvářena a udržována dobrovolníky. Na mapě je k dispozici řada dat, včetně mapy silnic, budov, vodních toků a dalších objektů.
 • EU Open Data Portal: EU Open Data Portal poskytuje přístup k řadě GIS dat z Evropské unie, včetně mapy silnic, železnic, vodních toků a dalších objektů.
 • Data z dalších veřejných institucí: V České republice existuje řada dalších veřejných institucí, které poskytují přístup k volně dostupným GIS datům. Mezi ně patří například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, ČSÚ a další.
Volně dostupná GIS data lze využít k řadě účelů, včetně:
 • Plánování a projektování: GIS data lze využít k analýze okolního prostředí a k identifikaci optimálních míst pro umístění budov, infrastruktury a dalších objektů.
 • Správa majetku: GIS data lze využít k sledování a údržbě majetku, jako jsou budovy, vozidla a zařízení.
 • Analýza dat: GIS data lze využít k analýze dat a k získání nových poznatků o okolním světě.
Pokud hledáte GIS data, která jsou cenově dostupná nebo dokonce zdarma, stojí za to prozkoumat volně dostupné zdroje.

Na konferenci GISFórum ve Valči, která se koná 18. října 2023, se dozvíte více o volně dostupných zdrojích GIS dat. Na konferenci bude představena řada volně dostupných GIS datových sad a nástrojů. Budete mít také možnost se setkat s odborníky na GIS a dozvědět se více o jejich zkušenostech s používáním volně dostupných zdrojů GIS dat.
Registrace na konferenci GISFórum je již otevřena. Více informací najdete na webových stránkách www.gisforum.cz.pondělí 2. října 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.2

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.2. Jedná se o jednu z větších aktualizací, která přináší několik zásadních novinek. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.2

Nová CMTService a lepší podpora pro twiGIS CLOUD

Jedna web služba na serveru je nyní schopna obsloužit více slotů/projektů. Díky sdružení web služeb do jedné společné, s novou technologií .NET Core, bude twiGIS rychlejší, bezpečnější a umožní snazší budoucí vývoj. Cloudová služba může nyní být i multiplatformní.

Práce s daty: REST API twiGIS - Swagger CMTService

CMTService poskytuje REST API dokumentaci ve Swaggeru. K dispozici je tak popis API pro integrace a vývoj jiných aplikací nad daty v twiGIS. Jednoduše řečeno, REST API je způsob, jak umožnit aplikacím komunikovat mezi sebou navzájem. Swagger je nástroj, který pomáhá vývojářům REST API lépe porozumět a používat. Dokumentace obsahuje popisy všech API endpointů, včetně parametrů a návratových hodnot.

Práce s daty: Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran

Přidána podpora autorizačního tokenu pro okamžité přihlášení do aplikace. Parametr auth_token je autorizační token pro okamžité přihlášení do twiGIS pro lepší integraci s aplikacemi 3. stran, kdy se může vložit přímo auth_token do URL na základě podpory z API twiGIS - Swagger POST /api/Auth, pro okamžité spuštění akce, aniž by se uživatel musel zvlášť přihlašovat.

Práce s daty: Nové akce pro média

Nové parametry:

 • media - zobrazí se vybraný soubor pokud je uveden filename nebo fileid, jinak se zobrazí jen panel Média se všemi soubory pro vybraný prvek
 • filename (nepovinné) - název souboru pro context media
 • fileid (nepovinné) - id souboru pro context media

Práce s daty: Automatická rotace

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - úprava akce o automatickou rotaci při zobrazení prvku. Pokud má entita nastavenou pro prvky výchozí rotaci, tak při použití akce showfeature se mapa natočí dle rotace prvku.

Práce s daty: Dynamic zoom

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - nové nepovinné nastavení (dynamiczoom / zoom / floor).

PŘIHLAŠOVÁNÍ - Nový režim pro přihlášení pomocí AAD

Azure AD ověření (aad). Pro přihlášení do aplikace se kontroluje Azure AD uživatele (identita z cloudové doménové služby), pokud uživatel má udělen přístup do aplikace v AAD, je automaticky přihlášen. K napojení uživatele twiGIS na AAD se používá uživatelské jméno, např. josef.novak a nastavení vazby na doménu ve službě CMTService. twiGIS se tak snáze využívá v enterprise prostředí, není potřaba samostatná správa uživatelů.

MÉDIA - Podpora Drag and Drop pro přidání souborů

Přidat nový soubor k vybranému prvku lze též pomocí funkce Drag and Drop na panelu Média.

MÉDIA - Možnost měnit zobrazení souborů na panelu

Možnost měnit zobrazení souborů na panelu Zobrazení souborů:

 • mřížka (zobrazení souborů jako dlaždice)
 • seznam (zobrazení souborů jako seznam s podrobnostmi)

Kliknutím na vybrané tlačítko se zobrazí soubory jako dlaždice nebo jako seznam.

MÉDIA - Nová konfigurace pro urychlení pořizování fotek v terénu

Pro mobilní zařízení je možné přes konfiguraci na straně klienta nastavit, že se při přidání souboru na mobilním zařízení nemusí vybírat vstup a automaticky se spustí fotoaparát. Při pořizování spousty fotek se tak ušetří jeden klik navíc.

MÉDIA - Nové vyhodnocení oprávnění

Nově je možné nastavit podrobnější oprávnění na práci se soubory.

TABULKA - Konfigurace pro výšku řádků v gridu

Výšku řádků může mít každý pracovní prostor rozdílnou dle nastavení modulu (jsou možné 2 varianty - velký/malý).

Mapové okno - zobrazení rotace na kompasu

Najetím kurzoru myši nad tlačítko v mapovém okně se zobrazí úhel natočení mapy jako tooltip.

UI optimalizace: Rozšíření hover efektu a sjednocení dialogů

Hover efekt se používá pro tlačítka:

 • Dialog při vstupu do pracovního prostoru
 • Mapa - tlačítka v mapě
 • Přihlašovací stránka
 • Výběr WS
 • Hlavní nabídka (levý panel)
 • Záhlaví panelu
 • Modul Hledání
 • Modul Tabulka
 • Modul Měření
 • Modul Navigace
 • Modul Export
 • Modul Tisk/Report
 • Modul Přidat
 • Panel Média
 • Panel Editace

UI optimalizace: Dostupnější akce pro rychlé obnovení pracovního prostoru do výchozího stavu

Tlačítko pro akci "Aktualizovat pracovní prostor" je nyní v záhlaví prvního panelu z každého modulu.
Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme podrobněji na nadcházející konferenci GISfórum 2023 - 18. 10. na Zámku Valeč - registrujte se - a poté také na samostatném webináři.