pátek 16. prosince 2022

Uvádíme novou verzi twiGIS 2022.4

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.4. Čtvrtá aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.4

twiGIS jako plugin - slíbený "twiGIS naruby" je zde, byla doplněna podpora pro integrace twiGISu do aplikací třetích stran. twiGIS lze tedy nyní využít i jako komponentu, která se vloží do jiné webové aplikace. Obsahuje API potřebné pro interakci s "vnější aplikací". Bude tím mít do určité míry osekané funkce (aby nerušily dané uživatelské postupy).

twiGIS dnes disponuje požadovanými funkcemi pro to, aby se do něj daly vkládat moduly/pluginy pro specifické operace. Požadované řešení je vlastně obrácení mechanismu pluginu naruby, tedy že vlastní aplikace twiGIS bude pluginem jiné aplikace. V principu jsou tak nyní k dispozici všechny potřebné funkce, aby se např. rezervace (pro externí aplikaci rezervačního systému) prováděly uvnitř twiGISu.

Vylepšená podpora WMTS - byla vylepšena podpora mapového rozhraní WMTS. Administrace: jednodušší nastavení WMTS na základě informací z capabilities (viz např. capabilities CUZK); Klient: zjednodušené přidání hladiny typu "WMTS" a režimu "RasterExternal" na základě OL funkcí; podpora reverzní proxy

Vylepšená podpora WMS - vylepšení mapového rozhraní WMS o konfiguraci o formát. Každý z formátů pro obrázky má svoje výhody i nevýhody a záleží na jeho aktuálním užití. Např. pro rychlé porovnání: u WMS nad stejnou dlaždicí může být rozdíl ve velikost PNG = cca 158 kB x JPEG = cca 16 kB. To pro některé úlohy může výrazně zlepšit výkon při načítání mapy - klient tak stahuje menší objem dat a mapa se může načíst podstatně rychleji!

Vylepšená podpora hladin XYZ o ApiKey - díky podpoře vložení ApiKey je možné připojovat hladiny z dalších komerčních mapových zdrojů, jako je např. MapTiler.

Export: Výdej dat v kontextu složených entit - třídy prvku z utility modelu - změna v modulu Exportu - ve starších verzích se vyexportují ze složené entity jen data z primární tabulky, která nese jen geometrická data, atributová data se nemají jak exportovat. Nová verze obsahuje úpravu, vlivem které se u složených entit se vyexportují dohromady jak geom. tak i atribut. data! Od verze twiGIS 2022.4 je výchozí WS (*.fmw) kompatibilní s verzí FME 2022.1.3.0 a vyšší.

Hledání: Práce se souřadnicemi (platí pro území CZ, SK, HU, FI) - autodetekce vstupních souřadnic (rozpoznání, zda se jedná o souř. systém projektu nebo WGS84, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat) a automatická oprava vstupních souřadnic (na základě autodetekce souřadnic je možné kontrolovat správnost vstupu, tzn. je možné opravit chybějící znaménka nebo prohozené XY souřadnice, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat)

Hladiny: Vylepšená podpora o HTML formátování - Je nyní možné do legendy předávat HTML prvky, např. odkaz na externí popis hladin třeba u WMS/WMTS.

Připomínáme rovněž, že byla spuštěna nová verze vícejazyčného aplikačního portálu twiGIS.eu.