úterý 30. května 2023

Jak přes DTM Konektor předávat 3D data když je nemáte?

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) už počítá s plnou podporou 3D dat. Vzhledem k tomu, že správa dat ve 3D není u správců a provozovatelů infrastruktury (tedy subjektů povinných k předávání dat do DTM ČR) vůbec běžná, je dobré popsat základní principy, jak se současnou situací naložit. 

Přenos 3D dat do DTM ČR

Na začátek je potřeba uvést, že naše řešení DTM Konektor přenos 3D dat plně podporuje. A to nejen v situaci, že originální data již jsou 3D, ale umí si poradit i se situacemi, kdy zdroj je pouze 2D, nebo je v nějakém hybridním modelu na cestě od 2D k 3D.

Jaké jsou tedy typické situace?

 1. Správce již má data plně ve 3D
 2. Správce je připraven na 3D evidenci, ale jeho data jsou 3D jen částečně
 3. Správce spravuje data ve 2D, ale pro některé prvky eviduje hodnotu výšky v atributu (např. "Z" atribut u uzlů sítě, apod.) a případně v samostatně vrstvě eviduje měřené body s precizně změřenou Z-hodnotou. 
 4. Správce má pouze 2D data.
Co tedy s tím? Předně bychom rádi zdůraznili, že současné nastavení povinností kolem DTM ČR NEnutí správce narychlo doměřovat existující data. Je možné data předat tak, jak jsou, jen je třeba správně uvést přesnost předaných dat - a to například přesnost uvedených výšek, která může být jednoduše neznámá nebo odhadnutá.

V prvním případě není nutné nic řešit - DTM Konektor předá 3D data tak, jak jsou, tedy ve 3D. V druhém případě se rovněž předají data tak jak jsou, přičemž u záznamů s chybějící nebo nepřesnou výškou může DTM Konektor doplnit - nebo z dat odvodit - přesnost. Podobně jednoduchý je vlastně čtvrtý případ, kde budou výšky všude neznámé. 

Technicky zajímavé je řešení třetí situace z našeho výčtu. Kdy data jsou 2D, ale jsou k dispozici nějakým způsobem evidované výšky. V takovém případě může DTM Konektor při zpracování dat například vztáhnout výšky měřených bodů na linie sítě a tím způsobem jim doplnit chybějící 3D souřadnici. Samozřejmě s určitou přesností a spolehlivostí. Stejně tak je možné 3D složku doplnit z externího zdroje, např. z digitálního modelu terénu (v kombinaci s evidovanou nebo implicitní hloubkou uložení).

DTM Konektor tedy 3D data předávat umí a v řadě případů umí v rámci transformace dat do DTM ČR onu 3D složku doplnit.

Nativní evidence 3D dat v GIS řešení Arkance Systems

Je pro vás zavádění DTM ČR zajímavým impulsem pro přechod z 2D evidence na 3D? I toto je v rámci řešení, která dodáváme, bez problému možné. Typické konfigurace správy dat u našich zákazníků jsou vlastně dvě hlavní:

V obou případech je možné změnit datový model a evidenci dat z 2D na 3D. Otevřená varianta QGIS+PostGIS umí nativní 3D data prostě bezvadně. Jedná se o moderní GIS technologii, která s tímto nemá problém, a informace lze dohledat na řadě míst. Možná překvapivým faktem (pro někoho) je skutečnost, že přejít plně na 3D je možné i u první uvedené "konvenční komerční" varianty AutoCAD Map 3D s databází MS SQL. 3D evidence funguje dobře, což dokládáme ilustracemi níže.

Pokud vás možnost správy dat ve 3D zaujala, kontaktujte naše specialisty. Rádi s vámi projdeme všechny možnosti.

A o tom, jak 3D data prezentovat a zpracovat v GIS aplikaci twiGIS, zase někdy příště...

pondělí 15. května 2023

BVS - Vyjadrovací portál - zákres vodárenských sietí cez web

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. je dlhoročným používateľom GIS aplikácie twiGIS od spoločnosti Arkance Systems. Pomáha pri správe vodovodných a kanalizačných sietí v správe BVS. twiGIS je pre svoju rýchlosť a nenáročnú obsluhu využívaný prakticky všetkými používateľmi, ktorí potrebujú informácie o prevádzkovanej sieti. Veľkým prínosom je napríklad prístup k informáciám pre vedúcich pracovníkov či operátorov call centra v rámci poskytovania služieb občanom.

BVS teraz rozšírila GIS technológiu twiGIS o Webový vyjadrovací portál (WVP). Vďaka tomuto nástroju už teraz môžete zistiť z pohodlia domova kadiaľ vám presne ide cez pozemok vodovod alebo kanalizácia. Informatívny zákres sietí poskytuje BVS cez tento web nástroj, zákres dostanete na e-mail do 30 minút a získate ho bezplatne. Takto získaný zákres má informatívny charakter a nie je určený na právne úkony.

„Automatizácia procesov, ktoré našim zákazníkom zjednodušujú komunikáciu s BVS, je jednou z vecí, na ktorých intenzívne pracujeme. Naším cieľom je umožniť zákazníkom čo najviac úkonov vybaviť elektronicky“ komentuje generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Žiadosť o zákres vodárenských sietí je na stránke BVS možné požiadať iba pre územia, kde BVS pôsobí. Územie, ktoré si chce nechať zákazník BVS preveriť, je možné definovať podľa čísla z listu vlastníctva, ale aj manuálnym výberom na mape. Po kompletnom vyplnení žiadosti dostane zákazník požadovaný zákres najneskôr do 30 minút od odoslania. Tento proces je bezplatný. Zákazník okrem času ušetrí aj desať Eur, ktoré by musel zaplatiť, ak by o zákres a jeho vytlačenie požiadal priamo na niektorom z kontaktných centier BVS alebo by si tento zákres nechal poslať klasickou poštou.

BVS tak prevádzkuje jeden z prvých vyjadrovacích portálov na Slovensku. Každá vodárenská spoločnosť, teplárenská spoločnosť alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb teraz môže mať podobný nástroj pre automatické vyjadrovanie implementovaný v priebehu niekoľkých týždňov.

Viď portál vyjadrenie.bvsas.sk, oznámenie BVS viď zákres na počkanie, aplikácia WVP viď Webový vyjadrovací portál, jej cena viď CAD eShop.

středa 3. května 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.1

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.1. První letošní velká aktualizace přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.1

Práce s BIM modely - tato nejdůležitější novinka integrující GIS funkce s projekčními daty v OpenBIM formátu otevírá široké možnosti využití twiGISu v oblasti správy budov.

Modul umožňuje:
 • Řez 3D modelu
 • Sehrávání 3D modelů
 • Zobrazit libovolný 3D model z IFC
 • Zobrazit 3D model pro vybrané prvky z GIS
 • Zvýraznit vybrané prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace pro prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace ze 3D modelu a zároveň zobrazit informace v GIS
Zobrazení 3D modelu pro vybrané prvky z GIS
Zvýraznění vybraného prvku z GIS ve 3D modelu
Zobrazení libovolného 3D modelu z IFC

Modul Tabulka - optimalizace pro práci s daty 
 • Podpora pro automatické načtení výchozí entity v modulu Tabulka na jeden pracovní prostor. Např. pokud se v pracovním prostoru PASPORT nejčastěji pracuje s entitou BUDOVA, tak při prvním spuštění modulu se tato entita automaticky načte.
 • Podpora pro výchozí chování pro klik na řádek v tabulce. Např. když se klikne na řádek, tak se zobrazí "detail prvku" nebo "zvýraznění prvku v mapě" podle toho jaké výchozí chování bude nastaveno v modulu u pracovního prostoru. Výchozí nastavení zůstává stejné, že po kliku na řádek se nic nestane.
 • Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce.
 • Podpora globálního filtru v tabulce. V současné době není možné filtrovat hodnotu z číselníku přes globální filtr! Bude dořešeno v dalších verzích s podporou na straně služeb.
 • Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení). Stále je možné přepnout zobrazení do klasického zobrazení.
Podpora globálního filtru v tabulce
Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce
Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení)

Modul Tabulka - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro každou entitu. Např. oblíbené filtry a řazení pro rychlý náhled na data, jako jsou revize za jednotlivé roky apod.

Nastavení pro entity je sdílené přes všechny pracovní prostory, výchozí zobrazení se nastavuje per pracovní prostor pro rychlejší přístup k datům dle jeho specifik a určení.

Ukládá se:
 • výchozí řazení
 • použité filtry
 • šířky sloupců
 • pořadí sloupců
 • výchozí zobrazení sloupců

Modul Hladiny - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro pracovní prostor. Např. naposledy zobrazené hladiny, místo na mapě apod. Nastavení hladin je specifické pro uživatele v každém pracovním prostoru. 

Ukládá se:
 • rozbalené/sbalené skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté hladiny
 • zapnuté/vypnuté režim hladiny "rastr online"
 • vybraný styl u vektorové hladiny
 • nastavená průhlednost hladiny
 • ohraničující okno mapy (místo a měřítko, kde bylo uloženo do oblíbených)
 • nastavená úroveň podlaží
 • vybraná základní mapa
 • vybraný režim výběru
 • rotace mapy
Mapové okno - Rozšířená konfigurace pro Clustery (shlukování bodů)
Nově je možné u vektorových hladin typu Cluster definovat v pravidlu stylu kdy a jak se mají zobrazovat Clustery (velikost / barva / text).
Práce s daty - Číselníky
Podpora provázání přes VARCHAR (vazba v datech nejen přes číslo, ale i text).
Modul Hledání - Rozšíření detailu Parcela o prokliky do VDP u hledání přes RÚIAN od ČÚZK
Rozšíření statického obsahu detailu Parcely o odkazy na VDP.
 • Text v aplikaci = VDP detail k.ú. https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/KÓDKÚ
 • Text v aplikaci = VDP detail parcely https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/IDPARCELY
 • Rozšíření je potřeba aktivovat v konfiguraci klienta.


Práce s daty - Vazby - editace vazby a nová akce "Odebrat vše"
Nová funkce pro hromadné odebrání všech záznamů z vazby.


Modul Měření - Podpora měření v námořních mílích (NM)
Podpora měření v námořních mílích (NM) primárně pro leteckou navigaci.


Mapové okno - Zpřístupněn režim výběru "Ohrada" na mobilních zařízeních

Zobrazení informace o verzi twiGIS v modulu Domů


Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme naživo v GIS sekci na zítřejší online konferenci LIVE 2024 vysílané na YouTube.