středa 31. března 2021

SLDB 2021: územní příprava pomocí otevřených nástrojů

Tento příspěvek původně začínal trochu obšírněji: vysvětlením, jak bude letošní census probíhat. Akce však už mezitím začala a získala publicitu i kvůli počátečním potížím s online sčítacím formulářem. To však nebyl skutečný počátek Sčítání lidu domů a bytů. Aby se vůbec mohlo začít sčítat, bylo potřeba učinit řadu přípravných kroků, do kterých jsme jako CAD Studio také přispěli svými službami a technologiemi.  

Poprvé je letošní sčítání alespoň částečně elektronické. Tuto fázi zajišťuje přímo ČSÚ. Po elektronické fázi proběhne klasická etapa sčítání, prostřednictvím formulářů a sčítacích komisařů. A tuto etapu zajišťuje pro ČSÚ společnost Česká Pošta. Práce sčítacích komisařů je podporována mobilními aplikacemi napojenými na centrální systém. Ten řeší i plánování tras pochůzek jednotlivých komisařů, a to především s ohledem na rovnoměrné rozdělení cílových adres do jednotlivých sčítacích obvodů. Každý komisař má přidělenu trasu, kterou je schopen zvládnout ve vymezené době.

Pro tento účel bylo nutné zajistit kvalitní přípravu dat na území celé ČR. Součástí této přípravy je nejen generování vlastních tras přes cílové body (tzv. úloha obchodního cestujícího - TSP), ale i ruční dočištění a úprava dat. Při tom je nutné řešit různé topologické úlohy nad uliční sítí a množinou cílových bodů.

Ve výběrovém řízení na dodávku systému pro tuto územní přípravu - tedy transformace a automatické i ruční čištění dat a výpočet tras pochůzek - jsme vloni uspěli s nabídkou řešení postaveného nad otevřeným software QGIS a našim oblíbeným ETL nástrojem FME Desktop.

 

QGIS hraje roli uživatelské aplikace pro manuální správu dat jednotlivými uživateli v centrální databázi. FME slouží pro hromadné datové transformace a řešení úlohy hledání trasy pochůzky. Tyto dvě hlavní komponenty jsou v rámci dodávky vhodným způsobem nakonfigurovány a doplněny o další spíše drobné prvky (pluginy, webové služby, datový model) vytvořené či vyvinuté na míru tak, aby celek dobře plnil zadanou úlohu. Je řešena i centrální správa a distribuce nastavení projektu, oprávnění prostřednictvím MS AD a další parametry podnikového informačního systému, které u otevřených technologií nebývají zvykem.


Na dodávku tohoto systému byly zákazníkem - Českou Poštou - kladeny vysoké nároky co se týče termínů pro vytvoření řešení a jeho dodání, a celý proces byl během realizace průběžně upravován, na což bylo nutné flexibilně reagovat. V protikladu k potížím online verze Sčítání jsme rádi, že tímto úspěšným projektem můžeme dokázat, že ani na státní úrovni nemusí být IT řešení komplexní, složité a drahé, a že lze rychle realizovat funkční řešení pomocí otevřených a dostupných softwarových technologií

Byl by zájem o techničtější popis?


pondělí 29. března 2021

Frýdlantská vodárenská společnost využívá komplexní řešení twiGIS Pack L

Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. (dále FVS) je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

Pro efektivní správu svých dat spojených s provozní činností a lepší komunikaci s veřejností a obcemi ve Frýdlantském výběžku, se společnost rozhodla pro implementaci komplexního řešení twiGIS Pack L. Tedy řešení specializované pro správce a provozovatele technické infrastruktury, které svým moderním přístupem nabízí možnosti pro efektivní práci geoinformačními daty. Implementované produkty umožňují adekvátní přístup k datům pro techniky, IT, management společnosti a nabízí jednoduchou a rychlou komunikaci s veřejností.


twiGIS Pack L se skládá z produktů, které komplexně pokrývají činnost vodárenských společností v oblasti geoinformačních technologií. Jádrem řešení je databáze MS SQL a standardizovaný Datový model pro vodovody a kanalizace vyvíjený společností Arkance Systems (dříve CAD Studio). Zaměstnanci společnosti přistupují k datům prostřednictvím dvou klientů:

Uživatelská aplikace twiGIS M - moderní webová mapová aplikace od společnosti Arkance Systems, která slouží k rychlému přístupu ke geografickým a popisným datům. V případě FVS je aplikace využívána zejména techniky pro práci s daty v terénu a managementem společnosti. Uživatelé mají k dispozici jak grafická, tak popisná data. Mimo vlastní data společnosti jsou k dispozici také data spravovaná Libereckým krajem a to zejména mapa technické infrastruktury.

Ukázka z aplikace twiGIS M

Administrační klient AutoCAD Map 3D - disponuje nástroji určenými zejména pro správce dat. V případě FVS je využíván jeden administrační klient pro tvorbu nových grafických dat a komunikaci s projektanty. Uživatel má k dispozici také nástroje pro úpravu Datového modelu dle aktuálních potřeb společnosti. 

FVS se rozhodla využít možností, které jim nabízí implementovaná technologie twiGIS Pack L a zpřístupnila data široké veřejnosti prostřednictvím dvou aplikací.

Vyjadřovací portál - zjednodušuje komunikaci a předávání informací mezi občany a zaměstnanci FVS.  Díky elektronickému sběru žádostí se výrazně zrychlil celý proces vydání vyjádření. Zejména v době "covidové" je efektivita práce s žádostmi prostřednictvím nástrojů Vyjadřovacího portálu výrazně vyšší.

Mapa poruch, odstávek a investičních akcích na webu společnosti - FVS se rozhodla využít možnosti zveřejňovat část dat evidovaných v GIS prostřednictvím veřejného mapového okna. Vybrané informace zadávané do systému GIS, se prakticky obratem projeví ve veřejné mapě. Jedná se o automatizovaný proces, který zrychluje a uživatelsky zpříjemňuje agendu pro zveřejňování informací.

středa 24. března 2021

CAD Studio mění jméno na Arkance Systems

Velkým "evropským cad studiem" jsme se stali už skoro před rokem. Teď se změna dokonává v podobě změny názvu, webu a dalších náležitostí. Změna jména se týká jak samotné společnosti CAD Studio (od dubna Arkance Systems CZ s.r.o.), tak jejího zastoupení na Slovensku (Arkance Systems SK s.r.o.) i nedávno získané společnosti Varinex-CAD Studio v Maďarsku (Arkance Systems HU Kft.). Sídlo firmy se v ČR přesouvá z Ostravy do Prahy, na Slovensku do Bratislavy.





středa 17. března 2021

Modul pro Vyjadřovací portál v aplikaci twiGIS

Propojení dvou stěžejních aplikací od CAD Studia, tedy mapové aplikace twiGIS a Vyjadřovacího portálu pro vyřizování žádostí o vyjádřeni, je dalším krokem, díky kterému mají uživatelé dostupnější vnitropodnikové informace a mohou s nimi efektivněji pracovat. Udělali jsme modul (panel) do twiGISu, který umožňuje nad mapou pracovat s jednotlivými žádostmi o vyjádření. 

Díky tomuto spojení může operátor vyjádření přehledněji pracovat s vyhotovením žádostí. V Detailu žádosti o vyjádření v aplikaci „VP operátor“ je dostupné tlačítko „Zobrazit GIS“. Tlačítko slouží k zobrazení informací z Detailu žádosti o vyjádření v mapové aplikaci twiGIS. V aplikaci twiGIS si uživatel může zapnout další hladiny GIS, které ho dostanou do lepšího kontextu situace (např. s digitální technickou mapou). Operátor si může rovněž vyhotovit novou mapovou kompozici, která bude přílohou v odeslané žádosti o vyjádření. 

Z pohledu uživatele aplikace twiGIS je mnohem jednodušší dohledat potřebné informace ke konkrétnímu vyjádření. Ve vyhledávacím okně stačí zadat číslo žádosti, jméno žadatele, nebo číslo odchozí pošty a během několika vteřin má k dispozici všechny potřebné informace o žádosti včetně polygonu zájmového území. 

Panel postupně implementujeme u našich zákazníků již několik měsíců. Díky velmi pozitivním odezvám jej budeme dále rozvíjet. Je možné, že dokonce nahradí některé funkce aplikace VP Operátor.