čtvrtek 31. října 2019

Podrobný harmonogram GISfórum 2019

Podrobný harmonogram na konferenci GISfórum 2019 má finální podobu. Přednášky jsou rozděleny do čtyř tématických bloků, které pokrývají kompletní činnost divize GIS společnosti CAD Studio, s.r.o.

  1. blok - GIS a aplikace twiGIS
  2. blok - Využití BIM dat v twiGIS a FM
  3. blok - Vyjadřovací portál a jeho implementace
  4. blok - Použití FME pro automatizaci v GIS projektech

Kdo zatím váhal s registrací, může se ještě přihlásit prostřednictvím registračního formuláře

čtvrtek 7.11.
9:30Registrace
9:45Zahájení
9:50Jan Šmolík, ČEZ Teplárenská a.s.: Zavedení GIS ve velké teplárenské společnosti
10:30Petr Průša, Jakub Bican, CAD Studio: Aplikace a vybrané novinky twiGIS
11:05Přestávka
11:20Roman Janeček, Letiště Praha: Praktické otázky propojení BIM a GIS
11:40Jakub Bican, CAD Studio: Propojení BIM modelu do twiGIS
12:00Oběd
13:00Robert Černý, VaK Jesenicka: Vyjadřovací portál v malé vodárně
13:30Tomáš Kroupa, CAD Studio: Vyjadřovací modul v twiGIS
13:45Přestávka
14:05Pavel Pitsmaus, GridServices: Kontroly geodetického zaměření pomocí FME ve skupině Innogy
14:35Lubomír Lazar, CAD Studio: Možnosti automatizace pomocí FME
15:30Výstup na Svatý kopeček
18:00Degustace --> Raut


pondělí 14. října 2019

Online deanonymizace KN dat v twiGISu

Před časem jsme psali o tom, jak lze dávkově, například během importu KN dat z VFK, deanonymizovat osobní údaje v katastrálních datech. Dávková deanonymizace je vhodná pokud je dopředu známá množina nemovitostí, u kterých je potřeba pracovat s osobními údaji - například pro tvorbu záborů, reporty, mapové výstupy s tématickým zobrazením dle vlastníků,... atd.

Nyní jsme popsaný způsob doplnili o druhou variantu: online deanonymizaci dat v twiGISu na vyžádání. Pro uživatele twiGIS, který přistupuje na osobní údaje jednotlivých subjektů či nemovitostí, se tento způsob chová tak, jakoby byla dopředu deanonymizována všechna importovaná data. Prostě zobrazuje oprávněné subjekty včetně všech osobních údajů.


Systém automaticky rozpozná, že se jedná o osobní údaje KN, a pokud dané záznamy v databázi nejsou deanonymizovány, tak údaje získá pomocí služby ctiOS z ČÚZK. K deanonymizaci tak dochází lokálně, jen na vyžádání uživatelů. Získané údaje jsou uloženy v databázi spolu s identifikací času deanonymizace a aplikace a uživatele, který deanonymizaci provedl. Pokud skladování dat není žádoucí, je možné data průběžně čistit.

Nový způsob deanonymizace lze navíc kombinovat s prvním - při importu deanonymizovat jen malou část dat, se kterou se explicitně pracuje, a současně uživatelům poskytnout možnost přistoupit na libovolné další údaje díky novému online způsobu.

Díky dvěma způsobům deanonymizace mají zákazníci a uživatelé GIS a FM aplikací společnosti CAD Studio k dispozici dostatek nástrojů, aby pracovali s daty KN tak, jak byli zvykli před zavedením poskytování anonymizovaných dat.

středa 9. října 2019

Zúčastnili jsme se slovenské konference Facility Management 2019

Tradiční konference jsme se zúčastnili jako Hlavní partner. Představili jsme naše nástroje na správu a publikaci nejen grafických pasportních dat a zejména náš pohled na využití dat BIM pro FM.

Rozsáhlý report od kolegy zde: