pondělí 14. října 2019

Online deanonymizace KN dat v twiGISu

Před časem jsme psali o tom, jak lze dávkově, například během importu KN dat z VFK, deanonymizovat osobní údaje v katastrálních datech. Dávková deanonymizace je vhodná pokud je dopředu známá množina nemovitostí, u kterých je potřeba pracovat s osobními údaji - například pro tvorbu záborů, reporty, mapové výstupy s tématickým zobrazením dle vlastníků,... atd.

Nyní jsme popsaný způsob doplnili o druhou variantu: online deanonymizaci dat v twiGISu na vyžádání. Pro uživatele twiGIS, který přistupuje na osobní údaje jednotlivých subjektů či nemovitostí, se tento způsob chová tak, jakoby byla dopředu deanonymizována všechna importovaná data. Prostě zobrazuje oprávněné subjekty včetně všech osobních údajů.


Systém automaticky rozpozná, že se jedná o osobní údaje KN, a pokud dané záznamy v databázi nejsou deanonymizovány, tak údaje získá pomocí služby ctiOS z ČÚZK. K deanonymizaci tak dochází lokálně, jen na vyžádání uživatelů. Získané údaje jsou uloženy v databázi spolu s identifikací času deanonymizace a aplikace a uživatele, který deanonymizaci provedl. Pokud skladování dat není žádoucí, je možné data průběžně čistit.

Nový způsob deanonymizace lze navíc kombinovat s prvním - při importu deanonymizovat jen malou část dat, se kterou se explicitně pracuje, a současně uživatelům poskytnout možnost přistoupit na libovolné další údaje díky novému online způsobu.

Díky dvěma způsobům deanonymizace mají zákazníci a uživatelé GIS a FM aplikací společnosti CAD Studio k dispozici dostatek nástrojů, aby pracovali s daty KN tak, jak byli zvykli před zavedením poskytování anonymizovaných dat.

středa 9. října 2019

Zúčastnili jsme se slovenské konference Facility Management 2019

Tradiční konference jsme se zúčastnili jako Hlavní partner. Představili jsme naše nástroje na správu a publikaci nejen grafických pasportních dat a zejména náš pohled na využití dat BIM pro FM.

Rozsáhlý report od kolegy zde: