pondělí 27. února 2023

Import změnových dávek RUIAN přes FME


RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

ČÚZK vydává tato data ve výměnném formátu RÚIAN jak ve formě stavových dat jednou měsíčně, tak formou denních změnových dávek. Právě tento typ aktualizace byl nově začleněn do portfolia našich produktů, a to formou připraveného pracovního prostoru pro FME. Dosud jsme podporovali pouze stavový import do databází prostřednictvím nástroje ImportRUIAN.

Denní změnové soubory jsou k dispozici pro základní i kompletní datovou sadu, v rozsahu celé ČR (všechny prvky od státu až po adresní místo). Změnová data prvků mají shodnou strukturu jako stavová data. Pokud dojde ke změně (byť pouze jednoho atributu), do změnových dat se dostane celý prvek, resp. všechny jeho atributy. Vhodnou kombinací s historizační modulem nad databází PostgreSQL je možné snadno zobrazit mapovou informaci o nových a zrušených prvcích registru a v případě aktualizace prvku zobrazit pouze vlastnosti, kterých se změny dotkly.

Zobrazení změn RÚIAN pro definiční body parcel

Společně s produktem FME Desktop nebo FME Server je možné nastavit automatizaci tak, že se změny denně samy načítají z VDP ČÚZK a vkládají do databáze. Data lze také omezit pouze na oblast zájmu, tedy obce již nahrané v databázi. Značně se tak omezí rozsah importovaných dat v případě, že nemáme zájem o celostátní rozsah informace.

Oproti dosavadnímu nástroji ImportRUIAN lze zmínit zejména tyto výhody:

  •  Import změnových dat
  •  Flexibilita využití platformy FME s možností korekcí importovaných dat, jejich filtrování, nebo analýzy a akce prováděné na základě importovaných změn (např. promítnutí do vlastní pozemkové či smluvní evidence). To s využitím celého spektra FME nástrojů.

ImportRUIAN je oproti tomu nástroj jednodušší a nevyžaduje dodatečné licence (FME).

Společně s nasazenou REST službou RUIANService lze v obou případech přes GET či POST požadavky dotazovat fulltextové hledání adres a mnoho dalších typů vyhledávání v registru. A to nejen v systémech GIS, ale kdekoliv, kde je potřeba pracovat s aktuální sadou adres či parcel. 

 

  Náhled změn v parcelách za omezené období

Zajímají vás bližší informace o možnostech zpracování katastrálních dat nebo jiných GIS podkladů pomocí nástrojů FME? Konkatujte nás – viz www.arkance-systems.cz/kontakt 

 

pátek 3. února 2023

Datový standard je na světě! ...seznamte se s kór.FM

Téma datového standardu staveb je nyní velmi žhavé, diskutované, kontroverzní. Do veřejné debaty přinášíme tento náš příspěvek v podobě datového standardu kór.FM - datový standard pro BIM modely určené k podpoře správy a provozu budov a areálu, neboli Facility managementu (FM).

Předloha datového standardu kór.FM vznikla při reálném spouštění základních FM agend nad několika objekty realizovanými s podporou metody BIM. Primárním prostředím pro správu modelů byl Revit+BIM360. To je ve standardu sice rozpoznatelné, nebrání to však zobecněné aplikaci do jakékoliv další technologie. A co tedy pokrývá?

  • Základní klasifikace vybraných prvků a technologií
  • Společné atributy pro spuštění klíčových FM agend
  • Elementární organizace modelu / Podlaží objektů

Náš datový standard kór.FM je ke stažení na adrese cadstudio.cz/getdoc/DSFM

Nad reálným modelem dle tohoto standardu jsou reálně provozovány FM agendy: pasport, servicedesk, reklamace, revize, pravidelná údržba, security. Že to funguje v reálných projektech, dokládá nejen následující video, ale i možnost reálně si vyzkoušet demo na www.twigis.eu/cze 
středa 1. února 2023

Vodohospodářská společnost Olomouc spouští elektronické žádosti o vyjádření

Téma digitalizace již dlouho rezonuje společností a s rostoucí potřebou pohodlí v našem každodenním životě se objevují i pojmy jako "bezkontaktní/na dálku" nebo "rychlost". Vlastnosti, které jsou v dnešní době vnímány jako parametry pro kvalitní a dobrou službu, může díky Vyjadřovacímu portálu společnosti Arkance Systems poskytovat další, již čtyřiadvacátý provozovatel svým zákazníkům.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen VHS Olomouc), která spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů (obcí a měst) v rámci většiny olomouckého okresu, se v loňském roce pustila do digitalizace služeb spojených s bezkontaktní obsluhou zákazníka. Je nám ctí, že pro elektronizaci procesu sběru a výdeje žádostí o vyjádření, vybrala Vyjadřovací portál společnosti Arkance Systems, který teď uvedla pro své zákazníky společně s novým zákaznickým portálem. Žádost u VHS Olomouc si nově můžete podat na adrese: vyjadreni.vhs-ol.cz/WVP

Digitalizace procesů je krokem, který umožňuje a podporuje jejich možnou částečnou nebo úplnou automatizaci. Urychluje řešení situací a úkolů a umožňuje jejich převedení do bezkontaktní podoby, tak jako je v případě elektronické žádosti o vyjádření vyřízené na dálku přes internet. Zákazník vodohospodářské společnosti, projektant nebo stavebník, jednoduše vyplní žádost na webu a následně e-mailem obdrží informace o jejím stavu i její výsledek. Díky tomu, že celý proces podání žádosti probíhá bezkontaktně a přes internet, se žadatel nemusí omezovat pracovními hodinami zákaznického centra nebo cestovat za jejím vyřízením. Zákazníkům VHS Olomouc po zadání žádosti přes portál stačí počkat až se zpráva s výsledkem objeví v jejich e-mailové schránce. Do budoucna lze v některých případech (sdělení k existenci sítí a ochranných pásem vodních zdrojů) automatizovat proces vyjádření a tím výrazně urychlit vyjadřovací proces. Žadatel tak může očekávat vyjádření tohoto typu „téměř obratem“.

Dalšími přínosy zavedení elektronické vyjadřovací agendy jsou:

  • Integrita, zálohování a archivace dat
  • Role a zodpovědnosti pracovníků
  • Pracovní postupy včetně postupů pro práci vzdáleně
  • Možnost částečné automatizace
  • Přehled a kontrola procesu

Fungování Vyjadřovacího portálu by nebylo možné bez datové základny, například v podobě geografického informačního systému. V případě VHS Olomouc se jednalo o GIS na platformě ESRI, na který se automatizace vyjadřování pohodlně integruje pomocí standardních webových služeb – podobně, jako v již ve více než pěti dřívějších implementacích Vyjadřovacího portálu nad touto technologií.

„Realizace splnila naše očekávání zejména v rámci zefektivnění a automatizace celého procesu. Jsme přesvědčeni, že touto novou aplikací se více otevíráme potřebám zákazníků, nenutíme je k návštěvám zákaznických center, vytváření žádostí a dopisů, pro podání žádosti neplatí otevírací doba a očekáváme i mnohem rychlejší vybavení našich stanovisek a vyjádření. Těší nás i to, že se celý produkt dále vyvíjí a inovuje. Je to záruka toho, že „nezamrzl“ a budeme tak mít možnost zvážit, co nového a jinými kolegy odzkoušeného, nabídnout následně i našim zákazníkům,“ popisuje svoji zkušenost se zavedením elektronické žádosti o vyjádření Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc.

Vyjadřovací portál VHS Olomouc se řadí k více než dvacítce již implementovaných řešení této technologie. V tomto kontextu jde o nejúspěšnější aplikaci pro tento účel v ČR. A jsme rádi, že jejích služeb teď mohou využít klienti i v dalším regionu.

Více viz: www.arkance-systems.cz/reseni/gis-a-sprava-majetku