čtvrtek 21. října 2021

Nové verze GIS aplikace twiGIS

Firma Arkance Systems uvádí novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2021.2. Ta navazuje na v září uvedenou verzi twiGIS 2021.1 a na jarní novinky twiGISu představené na online konferenci LIVE 2022. Nová verze přináší revoluci zejména do vlastní správy a prohlížení dat a výrazně tak pomáhá udržet kvalitu a strukturovanost spravovaných GIS dat. Zásadní evoluce proběhla ve správě vazeb mezi prvky (1:N i M:N) a v používání číselníků, včetně hierarchických číselníků. Vazby je možné zobrazovat a spravovat v detailu a editoru každého prvku, pomocí tabulky a samozřejmě s integrací na mapu. V souvislosti s těmito změnami došlo k výraznému vylepšení dalších částí twiGISu – např. editačních polí či tabulky.

Cena aplikace zůstává beze změn, uživatelé se subscription získávají novou verzi twiGISu automaticky.


Číslování verzí

S letos uvedenými novinkami se především mění způsob označování nových verzí. Nový formát číslování verzí twiGISu platí jak pro jeho hostované (cloudové) verze, tak pro lokální (on-premise) verze. Číslo verze je tvořeno principem rok.update.hotfix, tedy:

<rok verze>.<pořadové číslo verze s novými funkcemi>.<pořadové číslo verze s opravami stabilní verze>

Tedy např.:

 • 2021.1 = verze s novou funkčností (číselníky a vazby)
 • 2021.1.1 = verze s opravami
 • 2021.1.2 = verze s opravami
 • 2021.2 = verze s novou funkčností
 • 2021.3 = verze s novou funkčností
 • 2022.1 = verze s novou funkčností

V instalační složce twiGISu vždy najdou uživatelé dokument 00_INFO_RELEASE_VERSION.txt s podrobným popisem všech nových funkcí a oprav jednotlivých modulů - např. jeho poslední verze má 224 řádků.


Nová FI a HU lokalizace

Aplikace twiGIS je kromě češtiny, slovenštiny a angličtiny nyní nově dostupná i v maďarské a ve finské lokalizaci. Jsme totiž aktivní i na trzích našich sesterských firem skupiny Arkance Systems.


Našeptávače

Nyní je snazší vyhledávání z číselníků. Byla doplněna obsluha diakritiky v našeptávači.


Výběry

Nová je možnost přímého vyhledání parcely z mapy přes službu RÚIAN od ČÚZK.

Výběr v mapě (režim výběr) - vyhledá se prvek z té nejvyšší vrstvy bez ohledu zde se jedná o vektorovou nebo rastrovou vrstvu.

 • Automatické zobrazení detailu prvku ihned po kliknutí do mapy a jeho následná aktualizace při změně výběru v mapě.
 • Vícenásobný výběr zohledňuje kontext se zobrazeným prvkem z modulu "Hledání".

Vazby

Byla doplněna propracovaná podpora vazeb a jejich správy. Plus podpora procházení a editace dat vazeb typu:

 • 1:1 Potomek --> Rodič
 • 1:N Rodič --> Potomek
 • M:N Vazba přes vazební tabulku, vztah prvků mnoho na mnoho

K dispozici je navázaní vybraných prvků z mapy pro konkrétní prvek, např. výběr místností pro nájemní smlouvu. Plus vytvoření nového prvku ve vazbě vůči jinému prvku z jiné entity.

Byla provedena úprava původního ovládacího prvku (pouze rozbalovací seznam), který umožňuje vazbu na právě jeden nadřízený záznam. Byla doplněna podpora akcí:

 • Navázat nový prvek
 • Navázat z tabulky
 • Navázat z mapy

Barevné schéma

Bylo doplněno barevné schéma "Arkance" přizpůsobující prostředí aplikace firemním barvám Arkance Systems.Další informace

Brzy bude rovněž uveden modul WATG - webová administrace twiGISu, která zjednoduší nastavení této GIS aplikace pro místní nebo vzdálené administrátory.

Další informace o nových verzích a především o chystaných nových funkcích (včetně možnosti zaslat vlastní podnět pro vývoj) najdete ve veřejné roadmapě vývoje twiGISu na Trello.

Připravujeme rovněž tištěný uživatelský "tahák" k ovládání aplikace twiGIS:

Více najdete na twigis.cz. A o twiGISu a jeho novinkách bude samozřejmě řeč i na nadcházející listopadové konferenci GISfórum 2021.

pátek 8. října 2021

Termín a místo konference GISfórum 2021 - REGISTRUJTE SE!

Je to tu! Naplánovali jsme konečně místo a čas pro konání letošního GISfóra .... a finišujeme s programem. 

Tedy honem na http://konference.gisforum.cz/ a registrujte se.

Tradičně dostanou prostor dlouholetí i čerství uživatelé našich řešení a přidáme něco i z našeho rybníčku.  Dáme brzy vědět, jak to vše poskládáme. 

 A pro připomenutí něco z minule ...čtvrtek 5. srpna 2021

Certifikovaný GIS

Je polovina léta a my jsme se mezi dovolenými dovolenými ohlédli za jarním certifikačním sprintem: ke konci června jsme úspěšně dosáhli hned dvou met:

 • zavedli a ocertifikovali jsme systém řízení kvality (QMS) pro dodávky a vývoj softwaru týmem divize GIS
 • získali jsme oprávnění pro instalaci a modifikaci leteckých pozemních zařízení (jako software pro správu leteckých informací)

Dobrou vizitkou pro celý tým je to, že zavedení QMS splňující požadavky normy ISO 9001:2015 nevyžadovalo zásadní změny ve fungování, které se snažíme v posledních letech významně lépe organizovat a řídit. Přidali jsme některé metriky, zpevnili dodržování již dříve nastavených pravidel a postupů. Plus samozřejmě přidali administrativu QMS v podobě auditů a dalších nezbytných věcí. 

Velkou oporou nám byly již zavedené metodiky řízení a evidence práce v prostředí Azure DevOps. Pro auditory to bylo příjemným překvapením, stejně jako nastavení a řízení celofiremních obchodních procesů.

Oprávnění od ÚCL na zavedení QMS navazovalo. Umožnilo dám dokončit a dále rozvíjet a udržovat nový rozsáhlý systém pro zpracování a distribuci leteckých informací pro Řízení letového provozu. Jedná se o unikátní využití technologie FME a určitě o tom také napíšeme. 

pondělí 31. května 2021

Jak na firemní přístupy k údajům v katastru nemovitostí?

ČÚZK v červnu mění způsob přístupu k údajům v ISKN. Zjednodušeně: na webu nebude možné prohlížet kompletní údaje anonymně, ale bude nutné se přihlásit. Jsou zatím k dispozici dvě principiálně odlišné formy přihlášení, ne každá je ale vhodná pro přístupy v rámci výkonu povolání.

Edit: ČÚZK nakonec zachová anonymní přístup. Na principech přístupů přes firemní účty, které lze využít např. i pro vybrané placené služby to nic nemění.

Pokud potřebujete přístupy pro své zaměstnance nebo kolegy, koukněte na čerstvé video. Samozřejmě je tento postup plně kompatibilní s twiGISem i Vyjadřovacím portálem.

 


Zde náš komentář k tomu, proč není vhodné používat na služební přístupy soukromé účty:

čtvrtek 13. května 2021

Záznam z Live 2022 k dispozici

 Minulý týden proběhla avizovaná online akce. Přístup k veškerému obsahu můžete získat zde: https://www.arkance-systems.cz/autodesk-live-2022 (pokud jste byli registrovaní, přišel vám přístupový kód, pokud ne, lze to napravit)

Ochutnávka ve formě úvodu do sekce a představení naší činnosti:

čtvrtek 29. dubna 2021

Dvě zásadní online akce ve dvou týdnech! (Live 2022 a FME World Fair 2021)

V blízké době nás čekají dvě akce, kde budete mít možnost načerpat informace o našich produktech, řešeních, službách. Obě zdarma, nabité užitečnými informacemi.

5. května: Autodesk Live 2022

Již tradiční akce uvádění novinek. Sekce GIS vás v čase 11:00 - 12:30 připraví o oběd, nebo jej naopak pěkně okoření. O Autodesk produktech toho moc neuslyšíte, naopak vás seznámíme s několika velmi zásadními novinkami v našich vlastních produktech twiGIS a Vyjadřovací portál.

Registrujte se zde. A koukněte i na další sekce - strojařskou a stavařskou.


Jo - a losuje se o ceny!

11. května: FME World Fair 2021

Tradiční WorldTour akce převedená do online prostředí. V příštím týdnu jsou centrální semináře v angličtině, 11. května pak česká sekce na kterou se můžete zaregistrovat zde.

Naši část si tentokrát vychutnáte až po obědě. Na spaní to ale nebude, budeme totiž ukazovat velmi zajímavé použití FME pro projekt Sčítání 2021.

středa 31. března 2021

SLDB 2021: územní příprava pomocí otevřených nástrojů

Tento příspěvek původně začínal trochu obšírněji: vysvětlením, jak bude letošní census probíhat. Akce však už mezitím začala a získala publicitu i kvůli počátečním potížím s online sčítacím formulářem. To však nebyl skutečný počátek Sčítání lidu domů a bytů. Aby se vůbec mohlo začít sčítat, bylo potřeba učinit řadu přípravných kroků, do kterých jsme jako CAD Studio také přispěli svými službami a technologiemi.  

Poprvé je letošní sčítání alespoň částečně elektronické. Tuto fázi zajišťuje přímo ČSÚ. Po elektronické fázi proběhne klasická etapa sčítání, prostřednictvím formulářů a sčítacích komisařů. A tuto etapu zajišťuje pro ČSÚ společnost Česká Pošta. Práce sčítacích komisařů je podporována mobilními aplikacemi napojenými na centrální systém. Ten řeší i plánování tras pochůzek jednotlivých komisařů, a to především s ohledem na rovnoměrné rozdělení cílových adres do jednotlivých sčítacích obvodů. Každý komisař má přidělenu trasu, kterou je schopen zvládnout ve vymezené době.

Pro tento účel bylo nutné zajistit kvalitní přípravu dat na území celé ČR. Součástí této přípravy je nejen generování vlastních tras přes cílové body (tzv. úloha obchodního cestujícího - TSP), ale i ruční dočištění a úprava dat. Při tom je nutné řešit různé topologické úlohy nad uliční sítí a množinou cílových bodů.

Ve výběrovém řízení na dodávku systému pro tuto územní přípravu - tedy transformace a automatické i ruční čištění dat a výpočet tras pochůzek - jsme vloni uspěli s nabídkou řešení postaveného nad otevřeným software QGIS a našim oblíbeným ETL nástrojem FME Desktop.

 

QGIS hraje roli uživatelské aplikace pro manuální správu dat jednotlivými uživateli v centrální databázi. FME slouží pro hromadné datové transformace a řešení úlohy hledání trasy pochůzky. Tyto dvě hlavní komponenty jsou v rámci dodávky vhodným způsobem nakonfigurovány a doplněny o další spíše drobné prvky (pluginy, webové služby, datový model) vytvořené či vyvinuté na míru tak, aby celek dobře plnil zadanou úlohu. Je řešena i centrální správa a distribuce nastavení projektu, oprávnění prostřednictvím MS AD a další parametry podnikového informačního systému, které u otevřených technologií nebývají zvykem.


Na dodávku tohoto systému byly zákazníkem - Českou Poštou - kladeny vysoké nároky co se týče termínů pro vytvoření řešení a jeho dodání, a celý proces byl během realizace průběžně upravován, na což bylo nutné flexibilně reagovat. V protikladu k potížím online verze Sčítání jsme rádi, že tímto úspěšným projektem můžeme dokázat, že ani na státní úrovni nemusí být IT řešení komplexní, složité a drahé, a že lze rychle realizovat funkční řešení pomocí otevřených a dostupných softwarových technologií

Byl by zájem o techničtější popis?


pondělí 29. března 2021

Frýdlantská vodárenská společnost využívá komplexní řešení twiGIS Pack L

Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. (dále FVS) je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

Pro efektivní správu svých dat spojených s provozní činností a lepší komunikaci s veřejností a obcemi ve Frýdlantském výběžku, se společnost rozhodla pro implementaci komplexního řešení twiGIS Pack L. Tedy řešení specializované pro správce a provozovatele technické infrastruktury, které svým moderním přístupem nabízí možnosti pro efektivní práci geoinformačními daty. Implementované produkty umožňují adekvátní přístup k datům pro techniky, IT, management společnosti a nabízí jednoduchou a rychlou komunikaci s veřejností.


twiGIS Pack L se skládá z produktů, které komplexně pokrývají činnost vodárenských společností v oblasti geoinformačních technologií. Jádrem řešení je databáze MS SQL a standardizovaný Datový model pro vodovody a kanalizace vyvíjený společností Arkance Systems (dříve CAD Studio). Zaměstnanci společnosti přistupují k datům prostřednictvím dvou klientů:

Uživatelská aplikace twiGIS M - moderní webová mapová aplikace od společnosti Arkance Systems, která slouží k rychlému přístupu ke geografickým a popisným datům. V případě FVS je aplikace využívána zejména techniky pro práci s daty v terénu a managementem společnosti. Uživatelé mají k dispozici jak grafická, tak popisná data. Mimo vlastní data společnosti jsou k dispozici také data spravovaná Libereckým krajem a to zejména mapa technické infrastruktury.

Ukázka z aplikace twiGIS M

Administrační klient AutoCAD Map 3D - disponuje nástroji určenými zejména pro správce dat. V případě FVS je využíván jeden administrační klient pro tvorbu nových grafických dat a komunikaci s projektanty. Uživatel má k dispozici také nástroje pro úpravu Datového modelu dle aktuálních potřeb společnosti. 

FVS se rozhodla využít možností, které jim nabízí implementovaná technologie twiGIS Pack L a zpřístupnila data široké veřejnosti prostřednictvím dvou aplikací.

Vyjadřovací portál - zjednodušuje komunikaci a předávání informací mezi občany a zaměstnanci FVS.  Díky elektronickému sběru žádostí se výrazně zrychlil celý proces vydání vyjádření. Zejména v době "covidové" je efektivita práce s žádostmi prostřednictvím nástrojů Vyjadřovacího portálu výrazně vyšší.

Mapa poruch, odstávek a investičních akcích na webu společnosti - FVS se rozhodla využít možnosti zveřejňovat část dat evidovaných v GIS prostřednictvím veřejného mapového okna. Vybrané informace zadávané do systému GIS, se prakticky obratem projeví ve veřejné mapě. Jedná se o automatizovaný proces, který zrychluje a uživatelsky zpříjemňuje agendu pro zveřejňování informací.

středa 24. března 2021

CAD Studio mění jméno na Arkance Systems

Velkým "evropským cad studiem" jsme se stali už skoro před rokem. Teď se změna dokonává v podobě změny názvu, webu a dalších náležitostí. Změna jména se týká jak samotné společnosti CAD Studio (od dubna Arkance Systems CZ s.r.o.), tak jejího zastoupení na Slovensku (Arkance Systems SK s.r.o.) i nedávno získané společnosti Varinex-CAD Studio v Maďarsku (Arkance Systems HU Kft.). Sídlo firmy se v ČR přesouvá z Ostravy do Prahy, na Slovensku do Bratislavy.

středa 17. března 2021

Modul pro Vyjadřovací portál v aplikaci twiGIS

Propojení dvou stěžejních aplikací od CAD Studia, tedy mapové aplikace twiGIS a Vyjadřovacího portálu pro vyřizování žádostí o vyjádřeni, je dalším krokem, díky kterému mají uživatelé dostupnější vnitropodnikové informace a mohou s nimi efektivněji pracovat. Udělali jsme modul (panel) do twiGISu, který umožňuje nad mapou pracovat s jednotlivými žádostmi o vyjádření. 

Díky tomuto spojení může operátor vyjádření přehledněji pracovat s vyhotovením žádostí. V Detailu žádosti o vyjádření v aplikaci „VP operátor“ je dostupné tlačítko „Zobrazit GIS“. Tlačítko slouží k zobrazení informací z Detailu žádosti o vyjádření v mapové aplikaci twiGIS. V aplikaci twiGIS si uživatel může zapnout další hladiny GIS, které ho dostanou do lepšího kontextu situace (např. s digitální technickou mapou). Operátor si může rovněž vyhotovit novou mapovou kompozici, která bude přílohou v odeslané žádosti o vyjádření. 

Z pohledu uživatele aplikace twiGIS je mnohem jednodušší dohledat potřebné informace ke konkrétnímu vyjádření. Ve vyhledávacím okně stačí zadat číslo žádosti, jméno žadatele, nebo číslo odchozí pošty a během několika vteřin má k dispozici všechny potřebné informace o žádosti včetně polygonu zájmového území. 

Panel postupně implementujeme u našich zákazníků již několik měsíců. Díky velmi pozitivním odezvám jej budeme dále rozvíjet. Je možné, že dokonce nahradí některé funkce aplikace VP Operátor.

pátek 5. února 2021

První certifikace na FME Server v ČR

To že se technologií FME zabýváme intenzivně (a proč), to určitě víte (k čemu slouží FME). Nedávno to kolega Luboš zpečetil dosažením první certifikace v ČR na produkt FME Server. Na stránce Safe - FME certification Wall of Fame to poznáte podle zelené ikonky u jeho jména:

Certifikace není rozhodně zadarmo, Safe Software adepty prověří řadou teoretických i velmi praktických (a realistických) zkoušek. To Luboš zvládl, i když to komentoval jako překvapivě náročné. 

Jistotu v garantované kvalitě našich služeb kolem datových migrací a integrací můžete mít tedy i v případě FME Serveru. 


úterý 26. ledna 2021

12 nejčastějších chyb při předávání grafických podkladů do GIS

Aneb jak předejít problémům při vytváření pasportizace?

V nedávném článku o "Zhodnocení investice do geodetických dat" ve společnosti Výstaviště České Budějovice, jsme se zmínili také o problému správné připravenosti dat určených pro automatickou migraci do systému GIS. V tomto článku se budeme věnovat důvodům, proč k tomu dochází a jaké jsou nejčastější problémy ve vytvořeném pasportu areálu.

Zákazník se do situace, kdy nemá k dispozici pasport dle představ, může dostat kombinací různých vlivů:

 • data jsou pořízena primárně pro jiný účel (např. konkrétní investiční činnost), než je správa areálu a majetku,
 • zadavatelé standardy nemají nebo je nevynucují, 
 • stávající data jsou nekvalitní a pak se v případě malých úprav něco těžko zachraňuje, 
 • dodavatelé jsou nuceni k nízké kvalitě tvrdou soutěží na cenu.

Častým případem po odevzdání dokumentace je, že výkres na první pohled vypadá vizuálně správně, ale grafické elementy nereprezentují vhodně reálné objekty, které se výkres snaží zachytit. Níže uvádíme nejzásadnější chyby:

 • Plošné/polygonové třídy (budovy, místnosti) jsou jen shluky čar, nejedná se ani o uzavřené křivky, natož polygony.
 • Někdy se z těchto shluků ani nedá polygon sestavit (kus hranice chybí, nebo není jednoznačné, k jakému prvku má hranice patřit).
 • Bodové prvky jsou někdy reprezentovány sadou grafických entit (třeba rozpadlým blokem) a není možné rozumně určit referenční (vkládací) bod vlastního objektu.
 • Prvky bývají ve výkresu popsány textovými elementy, ale bez rozumné vazby na vlastní prvek. Ve výkresu je vše napozicované, uživatel to okem vidí, ale data nelze hromadně zpracovat a informace automatizovaně navázat. 
 • S texty je situace ještě složitější. Pokud dané popisy mají reprezentovat nějakou identifikaci objektů, které se pak používají pro vazbu na další datové zdroje. Např. výkres s technologiemi, ke kterému existuje excelová tabulka s dalšími údaji. Pokud se identifikátory nenaváží (například tak, že je identifikátor uveden jako parametr bloku), je s tím pak hodně práce, kterou musí udělat pouze někdo, kdo data a realitu opravdu zná.
 • Často se stává, že jednotlivé typy objektů nejsou vhodně rozděleny do hladin výkresu anebo pomocí stylů. Každý přispěvatel výkresu si zakreslí něco někam a nějak, aby to vizuálně vypadalo korektně, ale při analýze a hromadném zpracování pak nelze rozhodnout, zda je daná linie třeba kus potrubí, hranice plochy, nebo jen nějaká doplňková kresba.
 • Rozpadlé styly čar. Např. kabel („čára s bleskem“) není zanesen jako jedna geometrická linie s příslušným stylem, ale je to rozpadlé do jednotlivých čáreček toho stylu. Z toho nelze určit, kde původní linie začínala a končila, kde se protíná s ostatními.
Všechny tyto vady mají na rozdíl od níže uvedených geometrických chyb tu nepříjemnou vlastnost, že je skoro nemožné se s nimi nějak automatizovaně vypořádat. Musí je opravit nebo roztřídit někdo, kdo zná realitu a dokáže rozhodnout, jak to ve skutečnosti je. A těžko se pak vysvětlují nutné náklady na takovou operaci nezasvěceným, když přeci výkres (vytisknutý na papíře) vypadá správně. 

Účinným řešením je to, že si zadavatel zpracování dokumentace nechá připravit datový standard a data podle něj při přejímce zkontroluje. Obvykle stačí výkres vrátit jednou nebo dvakrát a dodavatel se principy systému naučí. Jak příprava standardu, tak jeho kontrola se dají dělat dodavatelsky, není to nákladné (v porovnání s cenou léčení datových vad). Složité standardy mohou mít samozřejmě vliv na cenu díla. Ve výsledku, kterým je pro nás plynulá migrace dat do systému GIS, se však tato investice vyplatí.

Na závěr doplníme, že častou chybou je také rozdílný slovník pojmů mezi objednatelem, tedy správcem dat a dodavatelem, tedy pořizovatelem dat. Proto doporučujeme vždy si vyjasnit pojmy na obou stranách ještě před zahájením prací.

Níže uvádíme přehledně dvanácti nejčastějších chyb včetně možnosti začištění, které v CAD Studiu pravidelně řešíme při migraci dat.

středa 20. ledna 2021

Nový Vyjadřovací portál ve společnosti ČEPS

Začátkem roku 2021 byl zprovozněn již osmnáctý Vyjadřovací portál od CAD Studia. Ve společnosti ČEPS, a.s. byla dokončena implementace standardizovaného řešení, které bylo vybráno jako nejvhodnější v rámci výběrového řízení. Naše řešení obstálo nejen v konkurenci obdobných portálů. Společnost ČEPS mu dala přednost i před svým vlastním návrhem, který měl být programován na míru. Rozhodující bylo především splnění drtivé většiny požadavků prostřednictvím nástrojů Vyjadřovacího portálu, který vyvíjíme a upravujeme dle potřeb zákazníků už od roku 2013.

V rámci této implementace vznikla nová funkcionalita Vyjadřovacího portálu, kterou je přímá integrace na obcemi a kraji využívaný systém Utility Report. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě na portálu ČEPS a CAD Studia.

Společnosti, které již využívají aplikaci Vyjadřovací portál od CAD Studia:

úterý 19. ledna 2021

Zhodnocení investice do geodetických dat – Výstaviště České Budějovice a.s.

 Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. (dále VCB) patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic, jehož součástí je 27 pavilonů. 

V rámci přípravy realizace strategických změn v areálu VCB (demolice některých budov, přestavba pavilonu Z, vytvoření nových venkovních výstavních ploch), které začaly v loňském roce, si společnost nechala geodeticky zaměřit kompletně celý areál. Geodetická dokumentace byla předána ve formátu DWG. Z dlouhodobého pohledu na provoz areálu a sdílení informací mezi zaměstnanci společnosti, je údržba a aktualizace dat v DWG nevhodná! Ze zkušeností víme, že vzniká mnoho podsouborů, různých verzí u zaměstnanců a jde o nekomfortní sdílení informací. Po několika letech je soubor, který by disponoval aktuálními daty k celému areálu těžko dohledatelný. A hodnota investice do geodetických dat, která byla v tomto případě v řádu jednotek statisíců, během času významně klesá.

Společnost VCB se rozhodla tomuto scénáři předejít. Geodetická data z původního DWG souboru, byla migrována do databázového prostředí GIS, kde jsou na jednom místě uložena jak grafická tak popisná data. Bohužel velmi často se setkáváme s tím, že dokumentace pro pasportizaci areálu od geodetů není vždy v takové formě, jakou by si uživatel představoval. Před samotnou migrací dat, která byla prováděna automatizovaně prostřednictvím nástroje FME, muselo dojít k začištění zdrojového souboru.  

Díky implementaci dat do systému GIS se z relativně "hloupého" výkresu stal informační systém společnosti, který umožňuje zaměstnancům přistupovat vždy k aktuálnímu zdroji informací. Data pasportizace areálu udržuje administrátor systému v prostředí AutoCAD Map 3D, ve kterém zaznamenává aktuální stavební změny. Klient nepracuje se souborem DWG, ale přímo s daty v databázi GIS. Provedené změny v pasportu jsou tak okamžitě k dispozici všem uživatelům prostřednictvím webové mapové aplikace twiGIS L. Ta umožňuje nejen na data nahlížet, ale rovněž je editovat či doplňovat o další položky či fotografie.

Právě možnost editace dat byla efektivně využita pro aktualizaci pasportu zeleně v areálu, kterou zpracovávala externí společnost. Za tímto účelem byl v aplikaci twiGIS L vytvořen pracovní prostor, do kterého zaměstnanci externí společnosti zaznamenávali nové prvky (stromy, keře) a zadávali jim potřebné atributové hodnoty. Vše přes mobilní zařízení. Pracovní prostor pro zeleň bude i do budoucna používán externí společností pro následnou péči a údržbu zeleně.

Co je důležité? Informace jsou okamžitě dostupné v systému GIS. Administrátor má přehled o stavu pasportizace. Data se nemusí ručně migrovat, upravovat apod. Hlavní přínos vidíme v úspoře nákladů ne externí společnost a též v úspoře času zaměstnanců VCB na zpracování této agendy = efektivita práce. 


Jak tedy zhodnotíte investici do geodetických dat? Dejte je do informačního systému, který bude sdílet pouze jedna a vždy aktuální data. Postupně budou doplňována zaměstnanci společnosti, nebo vybraná data zpřístupníte externím společnostem. 

Pracujme s daty efektivně!