čtvrtek 21. října 2021

Nové verze GIS aplikace twiGIS

Firma Arkance Systems uvádí novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2021.2. Ta navazuje na v září uvedenou verzi twiGIS 2021.1 a na jarní novinky twiGISu představené na online konferenci LIVE 2022. Nová verze přináší revoluci zejména do vlastní správy a prohlížení dat a výrazně tak pomáhá udržet kvalitu a strukturovanost spravovaných GIS dat. Zásadní evoluce proběhla ve správě vazeb mezi prvky (1:N i M:N) a v používání číselníků, včetně hierarchických číselníků. Vazby je možné zobrazovat a spravovat v detailu a editoru každého prvku, pomocí tabulky a samozřejmě s integrací na mapu. V souvislosti s těmito změnami došlo k výraznému vylepšení dalších částí twiGISu – např. editačních polí či tabulky.

Cena aplikace zůstává beze změn, uživatelé se subscription získávají novou verzi twiGISu automaticky.


Číslování verzí

S letos uvedenými novinkami se především mění způsob označování nových verzí. Nový formát číslování verzí twiGISu platí jak pro jeho hostované (cloudové) verze, tak pro lokální (on-premise) verze. Číslo verze je tvořeno principem rok.update.hotfix, tedy:

<rok verze>.<pořadové číslo verze s novými funkcemi>.<pořadové číslo verze s opravami stabilní verze>

Tedy např.:

 • 2021.1 = verze s novou funkčností (číselníky a vazby)
 • 2021.1.1 = verze s opravami
 • 2021.1.2 = verze s opravami
 • 2021.2 = verze s novou funkčností
 • 2021.3 = verze s novou funkčností
 • 2022.1 = verze s novou funkčností

V instalační složce twiGISu vždy najdou uživatelé dokument 00_INFO_RELEASE_VERSION.txt s podrobným popisem všech nových funkcí a oprav jednotlivých modulů - např. jeho poslední verze má 224 řádků.


Nová FI a HU lokalizace

Aplikace twiGIS je kromě češtiny, slovenštiny a angličtiny nyní nově dostupná i v maďarské a ve finské lokalizaci. Jsme totiž aktivní i na trzích našich sesterských firem skupiny Arkance Systems.


Našeptávače

Nyní je snazší vyhledávání z číselníků. Byla doplněna obsluha diakritiky v našeptávači.


Výběry

Nová je možnost přímého vyhledání parcely z mapy přes službu RÚIAN od ČÚZK.

Výběr v mapě (režim výběr) - vyhledá se prvek z té nejvyšší vrstvy bez ohledu zde se jedná o vektorovou nebo rastrovou vrstvu.

 • Automatické zobrazení detailu prvku ihned po kliknutí do mapy a jeho následná aktualizace při změně výběru v mapě.
 • Vícenásobný výběr zohledňuje kontext se zobrazeným prvkem z modulu "Hledání".

Vazby

Byla doplněna propracovaná podpora vazeb a jejich správy. Plus podpora procházení a editace dat vazeb typu:

 • 1:1 Potomek --> Rodič
 • 1:N Rodič --> Potomek
 • M:N Vazba přes vazební tabulku, vztah prvků mnoho na mnoho

K dispozici je navázaní vybraných prvků z mapy pro konkrétní prvek, např. výběr místností pro nájemní smlouvu. Plus vytvoření nového prvku ve vazbě vůči jinému prvku z jiné entity.

Byla provedena úprava původního ovládacího prvku (pouze rozbalovací seznam), který umožňuje vazbu na právě jeden nadřízený záznam. Byla doplněna podpora akcí:

 • Navázat nový prvek
 • Navázat z tabulky
 • Navázat z mapy

Barevné schéma

Bylo doplněno barevné schéma "Arkance" přizpůsobující prostředí aplikace firemním barvám Arkance Systems.Další informace

Brzy bude rovněž uveden modul WATG - webová administrace twiGISu, která zjednoduší nastavení této GIS aplikace pro místní nebo vzdálené administrátory.

Další informace o nových verzích a především o chystaných nových funkcích (včetně možnosti zaslat vlastní podnět pro vývoj) najdete ve veřejné roadmapě vývoje twiGISu na Trello.

Připravujeme rovněž tištěný uživatelský "tahák" k ovládání aplikace twiGIS:

Více najdete na twigis.cz. A o twiGISu a jeho novinkách bude samozřejmě řeč i na nadcházející listopadové konferenci GISfórum 2021.

pátek 8. října 2021

Termín a místo konference GISfórum 2021 - REGISTRUJTE SE!

Je to tu! Naplánovali jsme konečně místo a čas pro konání letošního GISfóra .... a finišujeme s programem. 

Tedy honem na http://konference.gisforum.cz/ a registrujte se.

Tradičně dostanou prostor dlouholetí i čerství uživatelé našich řešení a přidáme něco i z našeho rybníčku.  Dáme brzy vědět, jak to vše poskládáme. 

 A pro připomenutí něco z minule ...čtvrtek 5. srpna 2021

Certifikovaný GIS

Je polovina léta a my jsme se mezi dovolenými dovolenými ohlédli za jarním certifikačním sprintem: ke konci června jsme úspěšně dosáhli hned dvou met:

 • zavedli a ocertifikovali jsme systém řízení kvality (QMS) pro dodávky a vývoj softwaru týmem divize GIS
 • získali jsme oprávnění pro instalaci a modifikaci leteckých pozemních zařízení (jako software pro správu leteckých informací)

Dobrou vizitkou pro celý tým je to, že zavedení QMS splňující požadavky normy ISO 9001:2015 nevyžadovalo zásadní změny ve fungování, které se snažíme v posledních letech významně lépe organizovat a řídit. Přidali jsme některé metriky, zpevnili dodržování již dříve nastavených pravidel a postupů. Plus samozřejmě přidali administrativu QMS v podobě auditů a dalších nezbytných věcí. 

Velkou oporou nám byly již zavedené metodiky řízení a evidence práce v prostředí Azure DevOps. Pro auditory to bylo příjemným překvapením, stejně jako nastavení a řízení celofiremních obchodních procesů.

Oprávnění od ÚCL na zavedení QMS navazovalo. Umožnilo dám dokončit a dále rozvíjet a udržovat nový rozsáhlý systém pro zpracování a distribuci leteckých informací pro Řízení letového provozu. Jedná se o unikátní využití technologie FME a určitě o tom také napíšeme. 

pondělí 31. května 2021

Jak na firemní přístupy k údajům v katastru nemovitostí?

ČÚZK v červnu mění způsob přístupu k údajům v ISKN. Zjednodušeně: na webu nebude možné prohlížet kompletní údaje anonymně, ale bude nutné se přihlásit. Jsou zatím k dispozici dvě principiálně odlišné formy přihlášení, ne každá je ale vhodná pro přístupy v rámci výkonu povolání.

Edit: ČÚZK nakonec zachová anonymní přístup. Na principech přístupů přes firemní účty, které lze využít např. i pro vybrané placené služby to nic nemění.

Pokud potřebujete přístupy pro své zaměstnance nebo kolegy, koukněte na čerstvé video. Samozřejmě je tento postup plně kompatibilní s twiGISem i Vyjadřovacím portálem.

 


Zde náš komentář k tomu, proč není vhodné používat na služební přístupy soukromé účty:

čtvrtek 13. května 2021

Záznam z Live 2022 k dispozici

 Minulý týden proběhla avizovaná online akce. Přístup k veškerému obsahu můžete získat zde: https://www.arkance-systems.cz/autodesk-live-2022 (pokud jste byli registrovaní, přišel vám přístupový kód, pokud ne, lze to napravit)

Ochutnávka ve formě úvodu do sekce a představení naší činnosti:

čtvrtek 29. dubna 2021

Dvě zásadní online akce ve dvou týdnech! (Live 2022 a FME World Fair 2021)

V blízké době nás čekají dvě akce, kde budete mít možnost načerpat informace o našich produktech, řešeních, službách. Obě zdarma, nabité užitečnými informacemi.

5. května: Autodesk Live 2022

Již tradiční akce uvádění novinek. Sekce GIS vás v čase 11:00 - 12:30 připraví o oběd, nebo jej naopak pěkně okoření. O Autodesk produktech toho moc neuslyšíte, naopak vás seznámíme s několika velmi zásadními novinkami v našich vlastních produktech twiGIS a Vyjadřovací portál.

Registrujte se zde. A koukněte i na další sekce - strojařskou a stavařskou.


Jo - a losuje se o ceny!

11. května: FME World Fair 2021

Tradiční WorldTour akce převedená do online prostředí. V příštím týdnu jsou centrální semináře v angličtině, 11. května pak česká sekce na kterou se můžete zaregistrovat zde.

Naši část si tentokrát vychutnáte až po obědě. Na spaní to ale nebude, budeme totiž ukazovat velmi zajímavé použití FME pro projekt Sčítání 2021.

středa 31. března 2021

SLDB 2021: územní příprava pomocí otevřených nástrojů

Tento příspěvek původně začínal trochu obšírněji: vysvětlením, jak bude letošní census probíhat. Akce však už mezitím začala a získala publicitu i kvůli počátečním potížím s online sčítacím formulářem. To však nebyl skutečný počátek Sčítání lidu domů a bytů. Aby se vůbec mohlo začít sčítat, bylo potřeba učinit řadu přípravných kroků, do kterých jsme jako CAD Studio také přispěli svými službami a technologiemi.  

Poprvé je letošní sčítání alespoň částečně elektronické. Tuto fázi zajišťuje přímo ČSÚ. Po elektronické fázi proběhne klasická etapa sčítání, prostřednictvím formulářů a sčítacích komisařů. A tuto etapu zajišťuje pro ČSÚ společnost Česká Pošta. Práce sčítacích komisařů je podporována mobilními aplikacemi napojenými na centrální systém. Ten řeší i plánování tras pochůzek jednotlivých komisařů, a to především s ohledem na rovnoměrné rozdělení cílových adres do jednotlivých sčítacích obvodů. Každý komisař má přidělenu trasu, kterou je schopen zvládnout ve vymezené době.

Pro tento účel bylo nutné zajistit kvalitní přípravu dat na území celé ČR. Součástí této přípravy je nejen generování vlastních tras přes cílové body (tzv. úloha obchodního cestujícího - TSP), ale i ruční dočištění a úprava dat. Při tom je nutné řešit různé topologické úlohy nad uliční sítí a množinou cílových bodů.

Ve výběrovém řízení na dodávku systému pro tuto územní přípravu - tedy transformace a automatické i ruční čištění dat a výpočet tras pochůzek - jsme vloni uspěli s nabídkou řešení postaveného nad otevřeným software QGIS a našim oblíbeným ETL nástrojem FME Desktop.

 

QGIS hraje roli uživatelské aplikace pro manuální správu dat jednotlivými uživateli v centrální databázi. FME slouží pro hromadné datové transformace a řešení úlohy hledání trasy pochůzky. Tyto dvě hlavní komponenty jsou v rámci dodávky vhodným způsobem nakonfigurovány a doplněny o další spíše drobné prvky (pluginy, webové služby, datový model) vytvořené či vyvinuté na míru tak, aby celek dobře plnil zadanou úlohu. Je řešena i centrální správa a distribuce nastavení projektu, oprávnění prostřednictvím MS AD a další parametry podnikového informačního systému, které u otevřených technologií nebývají zvykem.


Na dodávku tohoto systému byly zákazníkem - Českou Poštou - kladeny vysoké nároky co se týče termínů pro vytvoření řešení a jeho dodání, a celý proces byl během realizace průběžně upravován, na což bylo nutné flexibilně reagovat. V protikladu k potížím online verze Sčítání jsme rádi, že tímto úspěšným projektem můžeme dokázat, že ani na státní úrovni nemusí být IT řešení komplexní, složité a drahé, a že lze rychle realizovat funkční řešení pomocí otevřených a dostupných softwarových technologií

Byl by zájem o techničtější popis?