pátek 16. prosince 2022

Uvádíme novou verzi twiGIS 2022.4

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.4. Čtvrtá aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.4

twiGIS jako plugin - slíbený "twiGIS naruby" je zde, byla doplněna podpora pro integrace twiGISu do aplikací třetích stran. twiGIS lze tedy nyní využít i jako komponentu, která se vloží do jiné webové aplikace. Obsahuje API potřebné pro interakci s "vnější aplikací". Bude tím mít do určité míry osekané funkce (aby nerušily dané uživatelské postupy).

twiGIS dnes disponuje požadovanými funkcemi pro to, aby se do něj daly vkládat moduly/pluginy pro specifické operace. Požadované řešení je vlastně obrácení mechanismu pluginu naruby, tedy že vlastní aplikace twiGIS bude pluginem jiné aplikace. V principu jsou tak nyní k dispozici všechny potřebné funkce, aby se např. rezervace (pro externí aplikaci rezervačního systému) prováděly uvnitř twiGISu.

Vylepšená podpora WMTS - byla vylepšena podpora mapového rozhraní WMTS. Administrace: jednodušší nastavení WMTS na základě informací z capabilities (viz např. capabilities CUZK); Klient: zjednodušené přidání hladiny typu "WMTS" a režimu "RasterExternal" na základě OL funkcí; podpora reverzní proxy

Vylepšená podpora WMS - vylepšení mapového rozhraní WMS o konfiguraci o formát. Každý z formátů pro obrázky má svoje výhody i nevýhody a záleží na jeho aktuálním užití. Např. pro rychlé porovnání: u WMS nad stejnou dlaždicí může být rozdíl ve velikost PNG = cca 158 kB x JPEG = cca 16 kB. To pro některé úlohy může výrazně zlepšit výkon při načítání mapy - klient tak stahuje menší objem dat a mapa se může načíst podstatně rychleji!

Vylepšená podpora hladin XYZ o ApiKey - díky podpoře vložení ApiKey je možné připojovat hladiny z dalších komerčních mapových zdrojů, jako je např. MapTiler.

Export: Výdej dat v kontextu složených entit - třídy prvku z utility modelu - změna v modulu Exportu - ve starších verzích se vyexportují ze složené entity jen data z primární tabulky, která nese jen geometrická data, atributová data se nemají jak exportovat. Nová verze obsahuje úpravu, vlivem které se u složených entit se vyexportují dohromady jak geom. tak i atribut. data! Od verze twiGIS 2022.4 je výchozí WS (*.fmw) kompatibilní s verzí FME 2022.1.3.0 a vyšší.

Hledání: Práce se souřadnicemi (platí pro území CZ, SK, HU, FI) - autodetekce vstupních souřadnic (rozpoznání, zda se jedná o souř. systém projektu nebo WGS84, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat) a automatická oprava vstupních souřadnic (na základě autodetekce souřadnic je možné kontrolovat správnost vstupu, tzn. je možné opravit chybějící znaménka nebo prohozené XY souřadnice, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat)

Hladiny: Vylepšená podpora o HTML formátování - Je nyní možné do legendy předávat HTML prvky, např. odkaz na externí popis hladin třeba u WMS/WMTS.

Připomínáme rovněž, že byla spuštěna nová verze vícejazyčného aplikačního portálu twiGIS.eu.

pondělí 31. října 2022

Novinky GIS aplikace twiGIS 2022.3

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.3. Třetí aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.3

Modul WVP: Byla doplněna podpora pro nový modul pro Vyjadřovací portál (WVP) založený na twiGISu (viz nedávná konference GISfórum).

Podpora nové datové akce, kdy se pro konkrétní prvek může zobrazit nový panel s vlastním obsahem z libovolné URL. Jedná se v podstatě o podporu IFRAME/EMBED v twiGIS, díky které je možné v panelu otevřít libovolnou web stránku. Její URL adresu je možné parametrizovat skrze proměnné z vlastních dat - je tak možné otevírat URL s konkrétními daty pro vybraný prvek!

Příklady použití:

 • Video z bezpečnostní kamery v GIS může být dostupné přímo v prostředí twiGIS (obdoba můžou být webové kamery)
 • Firmy a informace z ARESu, může být zobrazen rozcestník firmy s podrobnými informacemi přímo v prostředí twiGIS
 • a spousta dalších možností ...

POZOR: vložená stránka musí mít povolený obsah pro IFRAME, takže nelze použít např. pro BIM360 nebo nahlížení do KN od ČÚZK

Speciální MediaProvider "Cityscape", který umožňuje čtení souborů ze systému CityScape (HU - VARINEX řešení) a následně je zobrazit v twiGIS.

Tento provider podporuje POUZE čtení všech typů souborů. Mapování souborů na konkrétní třidu prvku/entitu a prvek je uloženo ve vlastní tabulce DOCUMENTMANAGER_SETTINGS v databázi a vlastní soubory se ukládají na určené místo na disku.

MÉDIA: Nové doplněné zástupné obrázky pro další typy souborů - s příponou:

 • .txt
 • .zip / .rar
 • .ppt / .pptx

MÉDIA: Zobrazení TAGů - doplněna podpora zobrazení tagů v galerii pro rychlejší zorientování se v souborech.

MÉDIA: Náhled obsahu PDF souboru - doplněna možnost přímého náhledu PDF v nové záložce prohlížeče bez potřeby stahování.

Datum/čas: Konfigurace pro výchozí formát pro zobrazení / editaci datumu a času. Při implementacích twiGIS v zahraničí jsou jiné zvyklosti pro zobrazení a práci s datumem, např. v HU.

Instalace: Nové zakládací skripty.

A na co se můžete těšit v další verzi? Na zajímavou funkci "twiGIS naruby" nebo na vylepšenou podporu WMTS. Nezahálíme!

středa 12. října 2022

GIS výprava na 'Safe software FME UC 2022' v kanadském Vancouveru

 


Ve dnech 24.-26.8.2022 se naši kolegové Lubomír Lazar a Jiří Carda zúčastnili mezinárodní konference FME User Conference, pořádané společností Safe Software v kanadském Vancouveru. Konference se koná běžně jednou za tři roky, nicméně nyní se konala poprvé za pět let v důsledku komplikací způsobených pandemií koronaviru. Společnost Arkance Systems CZ je Service Partnerem společnosti Safe software, taktéž se pravidelně účastní každoroční akce FME World Tour, kde jsou prezentované reálné případy využití technologie FME vyvíjené společností Safe.

Letošní konference byla pořádaná v samotném centru Vancouveru, konkrétně ve Vancouver Convention Centre. Během tří dnů na ní zaznělo celkem více než 100 přednášek, které byly rozdělené do následujících bloků:

 1. Datové operace v FME
 2. Digitální dvojčata & AR
 3. FME a prostorová data
 4. FME v celopodnikových řešeních
 5. Processing datových toků (tzv. data streams)

A součástí bloku „FME a prostorová data“ byla také naše přednáška s názvem „Extend the Life of a BIM Model in GIS/FM with Revit Reader“.


Naší přednášky se zúčastnilo cca 50 posluchačů, z nichž řada byla přímo zaměstnanci Safe software, se kterými spolupracujeme na projektech. Mezi nimi byl i spoluzakladatel společnosti Safe software, Dale Lutz, který ocenil náš významný přínos a spolupráci na vývoji podpory .rvt (Autodesk Revit) formátu v rámci platformy FME.

Dale doslova uvedl: "Kdokoliv se tu zajímá o Revit nebo používá čtení Revit formátu, zaplaťte těmhle klukům pivo, protože s námi tak úzce a intenzivně spolupracovali a to, co dnes Revit-reader umí, je právě díky jejich trpělivé spolupráci a vytrvalosti, jejich testovacím datům. A to už od začátku spolupráce v roce 2019. FME se od té doby hodně posunul, ale řekl bych, že čtení dat Revitu je asi nejsložitější věc, kterou jsme kdy dělali. A jsem velmi hrdý, čeho náš tým dosáhl, s vaší pomocí."

V rámci Q&A a také diskuze, už mimo přednáškový sál, jsme zjistili, že i uživatelé z úplně jiných regionů světa řeší podobné problémy jako my v našich luzích a hájích (mj. problémy s datovým standardem a jeho vyžadováním od projektantů). Celkově měla naše přednáška pozitivní ohlas. Záznam celé naší prezentace je k dispozici online na platformě YouTube zde:

Už mimo naši prezentaci jsme měli možnost navštívit i tzv. FME Basecamp. Jednalo se o technický koutek, kde jsme mohli diskutovat s vývojáři a konzultanty Safe software o možnostech dalšího vylepšení platformy FME. Z naší strany jsme předali taktéž řadu podnětů, které jsme zaznamenali nejen z našich řad, ale i z řad vás, zákazníků (např. podpora PDF/A formátu, dynamické načítání hodnot parametrů při spouštění FME workspace, podpora zápisu dat do .rvt formátu, vylepšení možností GUI pro aplikace FME Serveru).

Celkově konference rozhodně splnila naše očekávání, bylo příjemné navázat kontakty nejen s dalšími uživateli platformy FME, ale i s lidmi, kteří stojí za samotným vývojem FME.

Další ročník konference FME UC se bude výjimečně konat již příští rok, a to začátkem září 2023, blízko, v německém Bonnu ! Na konferenci jste všichni srdečně vítáni!

Mimo samotnou konferenci se nám podařilo na týden uvolnit a trochu poznat krásy Kanady. Zážitků je velké množství, zejména z nepopsatelně krásné kanadské přírody. Zde přinášíme aspoň malou ochutnávku z konference samotné a z cest po Kanadě.
pondělí 19. září 2022

GISfórum 2022 - 6.10.

Zveme vás na 14. ročník konference GISfórum. http://konference.gisforum.cz/gisforum-registrace.asp

Konference je zaměřena na ukázky řešení reálných projektů a implementací, které přednáší manažeři, správci a profesionální uživatelé GIS a FM systémů. Jedná se o ideální příležitost, jak získat praktické zkušenosti o využívání GIS produktů firmy Arkance Systems, Safe Software a Autodesk. Zákaznické prezentace jsou doplněny o ukázky nových řešení z dílny divize GIS Arkance Systems.

Speciální prostor dostala nová služba DTM konektor, která umožní napojení správců infrastruktury na DTM ČR a tím i splnění nové povinnosti od poloviny roku 2023.


Letošní setkání se uskuteční ve Dvoře Pecínov. program je rozdělen do čtyř ucelených tematických bloků:

CAFM řešení

V tomto bloku se můžete těšit na dvě zákaznické prezentace, které mají společné téma, kterým je správa areálu a dlouhodobá údržba dat a informací. 

 • Představení CAFM v prostředí Skupiny ČEZ - Ing. Jitka Havelková, Ing. Petr Militký, ČEZ a.s.
 • 8 let GISu na Výstavišti České Budějovice. Jak jsme daleko? - Jan Šesták, Petr Horký, Výstaviště České Budějovice, a.s.

Platforma twiGIS

Aplikace twiGIS již není jen jednoduchou mapovou aplikací. Umožňuje implementovat moduly, které slouží ke konkrétním účelům. Dokáže se integrovat na data jiných prostředí a vzájemně s nimi komunikovat. V tomto bloku se zaměříme na možnosti, které platforma twiGIS nabízí.  

 • BIM@CAFM - Tomáš Šustek, Arkance Systems
 • DTM konektor - Jakub Bican, Arkance Systems

Automatizace zpracování dat

Automatizace zpracování dat je jednou z nejvíce rostoucích oblastí divize GIS. Za poslední rok jsem zrealizovali několik projektů, které významně šetří čas uživatelům. Specialisté a zákazníci se podělí o reálné zkušenosti s automatizace rutinních agend i komplexních integrací pomocí FME. Prezentace doplní zkušení FME konzultanti, kteří v letošním roce prezentovali naše dovednosti na celosvětové konferenci v Kanadě.

 • Automatizace rutinní práce pomocí FME - Ondřej Žák, Zakra, s.r.o.
 • Využití FME serveru pro automatizaci zpracování dat - Stanislav Klimenta, ČEZ, a.s.
 • Postřehy z FME User Conference - Lubomír Lazar, Jiří Carda, Arkance Systems

Utility řešení

Aplikace twiGIS není již jen produkt pro český a slovenský trh. Novým působištěm aplikace je Maďarsko, kde má Arkance Systems také divizi GIS. Kolegové se s vámi podělí o zkušenosti z implementací a rozdílech v přístupu k informací či využití aplikace. 
Poslední prezentace bude zaměřena na nejnovější funkci aplikace twiGIS a s tím i spojenou zásadní změnu v používání aplikace Operátor pro Vyjadřovací portál. 

 • The present of GIS and the future of twiGIS in HungaryRóbert Cservenák a kolegové, Arkance Systems Hungary (přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny)
 • Novinka: kompletní správa vyjádření v twiGIS Tomáš Kroupa, Arkance Systems


neděle 14. srpna 2022

Aplikace twiGIS Výtahy již v pěti společnostech

Specializovanou aplikaci twiGIS Výtahy, která je určena primárně pro zaznamenávání všech servisních úkonů spojených s údržbou výtahů, využívá v České republice již pět společností. První verze aplikace byla vyvíjena ve spolupráci se společností Výtahy Line s.r.o. Ta byla spuštěna před rokem a půl. S rostoucím počtem zákazníků přibývaly požadavky na další digitalizaci procesů, které šetří čas především technikům v terénu a dále také v interní i externí komunikaci s klienty. Nyní jsou v aplikaci k dispozici moduly zaměřené na správu skladu, obchodních nabídek a pro servisní činnost byl doplněn formulář pro zaznamenávání odborných zkoušek.

Jaké jsou přínosy řešení twiGIS Výtahy?

Hlavními přínosy je především komplexní digitalizace činností spojených se správou a údržbou výtahů a centralizace dat a informací do jednoho systému. Z jednotlivých implementací vyplynulo, že právě tyto dva hlavní přínosy dokáží zefektivnit procesy uvnitř společnosti a tím ušetřit spoustu času všem zaměstnancům. Nemalou úsporou jsou pak náklady na odstranění všech papírů a nákladů na tiskárny. 

Stěžejní funkce aplikace:

 • Evidence všech zařízení, prohlídek, servisu, skladového materiálu, kontaktních osob, pracovníků, provozovatelů, majitelů…
 • Digitální zaznamenávání odborných prohlídek a servisních zásahů prostřednictvím mobilního telefonu/tabletu.
 • Automatické generování předávacích protokolů ze servisního zásahu a oborných prohlídek do PDF. Aplikace umožňuje podepsat dokument přímo na tabletu/mobilu.
 • Přehledná mapa všech spravovaných zařízení a možnost zobrazení dat podle různých kritérií (např. dle technika, stavu odborné prohlídky, nosnosti,...).
 • Automatické hlídání termínů provozních prohlídek. 
 • Zaznamenávání činností technika (kdy dorazil na místo, kdy dokončil činnost, …).
 • Plánování výjezdů a činností i s ohledem na lokalitu výtahů.
 • Dashboard pro přehled plánovaných činností.
 • Reportní nástroje pro:
  • Přehled činností technika za dané období.
  • Plánované odborné a inspekční prohlídky na dané období.
  • Přehled všech oprav na výtahu v jeho životním cyklu.
 • Evidence nabídkových příležitostí.
 • Evidence skladu pro zaznamenávání použitého materiálu a prací, které byly provedeny u servisního zásahu.
Přehled činností, které je možné zaznamenávat v aplikaci twiGIS.

Aplikace twiGIS Výtahy udělala za poslední rok výrazný posun a to především v rozšíření agend, které ještě více digitalizují vnitřní procesy v podniku. Nové funkce vychází z reálných potřeb společností, které aplikaci využívají. Napříč společnostmi jsou drobné rozdíly v řešení různých situací či v procesech. Ty řešíme vždy individuálním nastavením aplikace. Každopádně všichni mají stejný cíl, kterým je zaznamenat celý životní cyklus výtahu a udržovat veškeré informace na jednom místě, dodává vedoucí obchodního oddělení GIS, Tomáš Šustek.

Více informací na Servisní moduly twiGIS a GIS aplikace twiGIS.

neděle 31. července 2022

Novinky ve Vyjadřovacím portálu

Aplikace Vyjadřovací portál od společnosti Arkance Systems, kterou v současné době využívá 20 společností v České republice, přináší několik novinek. Ty ulehčují práci žadatelům i uživatelům aplikace a jsou vyvíjeny především na základě uživatelských požadavků jednotlivých společností. 

Volba zákresu zájmového území

Na základě požadavku provozovatelů jednotlivých Vyjadřovacích portálů měníme vzhled stránky pro zakreslení zájmového území žadatele. Po diskusi v rámci setkání uživatelů "Kulatý stůl s Vyjadřovacím portálem" jsme došli k závěru, že čtyři možnosti pro zakreslení zájmového území jsou dostačující, ale jsou nepřehledně uspořádány a pro uživatele mohou být matoucí. Především z tohoto důvodu měníme vzhled stránky tak, aby uživatele lépe provedl zakreslením polygonu. Každá společnost si také může určit, jaké možnosti zákresu svým uživatelům zpřístupní. 


Návaznost předchozích vyjádření

Funkce, která šetří čas žadatelům a usnadňuje práci správcům aplikace. "Navázání na předchozí žádost" se využívá ve chvíli, kdy má žadatel již jedno vyjádření od společnosti (např. k existenci sítí) a potřebuje změnit údaje o typu žádosti, případně jen prodloužit platnost vyjádření. Žadatel není povinen projít všemi kroky aplikace, což mu výrazně šetří čas. Na druhé straně  má správce vyjádření  lepší přehled o přijatých žádostech, protože tyto žádosti jsou mezi sebou provázané a lépe dohledatelné.


Vkládání dynamických textů do šablon

Tato novinka, která byla vyvíjena především se společností ČEPS, výrazně ulehčuje práci správcům vyjádření při editaci dokumentu vyjádření. Uživatel má nově při editaci textového dokumentu možnost vkládat předdefinovaná textová pole. Výhodou tohoto řešení je, že texty nemusí nikde dohledávat a především, že všichni správci pracují se stejnými texty. 


Generování dotčených dat

Díky přímému napojení aplikace Vyjadřovací portál na systém GIS provozovaný ve společnosti, je možné automaticky generovat popisná data do samostatných příloh. Těmito daty mohou být např. dotčené parcely či dotčená zařízení (technologie), které mají průnik se zakresleným zájmovým územím žadatele. Níže na obrázku vidíte dva případy použití. Tato funkcionalita je dostupná i v případě napojení aplikace na GIS externího dodavatele.

Příloha č. 2 - ukázka výstupu dotčených zařízení. Příloha č. 3 - ukázka výstupu dotčených parcel.

 Adresní místa mimo ČR

Tato "drobná" novinka umožňuje zadávat adresní místa žadatelů i mimo ČR. 


Tu nejzásadnější novinku pro rok 2022 si však necháváme na podzim letošního roku! 

pondělí 25. července 2022

GLP využívá BIM a CAFM řešení s využitím twiGIS

Společnost GLP je přední investor a developer logistických areálů. Pro plánování, výstavbu a následné provozování těchto staveb využívá GLP pokročilé BIM produkty Autodesk propojené se systémem pro facility management (CAFM) twiGIS od firmy Arkance Systems.

Jak pomáhá Autodesk BIM 360, cloudová platforma Forge nebo twiGIS například při developmentu a správě areálu společnosti Alza v Praze Chrášťanech, jednoho z nejmodernějších distribučních center v Evropě, a o dalších zkušenostech GLP s využitím tohoto softwaru se dozvíte v reportáži níže.