úterý 30. května 2023

Jak přes DTM Konektor předávat 3D data když je nemáte?

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) už počítá s plnou podporou 3D dat. Vzhledem k tomu, že správa dat ve 3D není u správců a provozovatelů infrastruktury (tedy subjektů povinných k předávání dat do DTM ČR) vůbec běžná, je dobré popsat základní principy, jak se současnou situací naložit. 

Přenos 3D dat do DTM ČR

Na začátek je potřeba uvést, že naše řešení DTM Konektor přenos 3D dat plně podporuje. A to nejen v situaci, že originální data již jsou 3D, ale umí si poradit i se situacemi, kdy zdroj je pouze 2D, nebo je v nějakém hybridním modelu na cestě od 2D k 3D.

Jaké jsou tedy typické situace?

 1. Správce již má data plně ve 3D
 2. Správce je připraven na 3D evidenci, ale jeho data jsou 3D jen částečně
 3. Správce spravuje data ve 2D, ale pro některé prvky eviduje hodnotu výšky v atributu (např. "Z" atribut u uzlů sítě, apod.) a případně v samostatně vrstvě eviduje měřené body s precizně změřenou Z-hodnotou. 
 4. Správce má pouze 2D data.
Co tedy s tím? Předně bychom rádi zdůraznili, že současné nastavení povinností kolem DTM ČR NEnutí správce narychlo doměřovat existující data. Je možné data předat tak, jak jsou, jen je třeba správně uvést přesnost předaných dat - a to například přesnost uvedených výšek, která může být jednoduše neznámá nebo odhadnutá.

V prvním případě není nutné nic řešit - DTM Konektor předá 3D data tak, jak jsou, tedy ve 3D. V druhém případě se rovněž předají data tak jak jsou, přičemž u záznamů s chybějící nebo nepřesnou výškou může DTM Konektor doplnit - nebo z dat odvodit - přesnost. Podobně jednoduchý je vlastně čtvrtý případ, kde budou výšky všude neznámé. 

Technicky zajímavé je řešení třetí situace z našeho výčtu. Kdy data jsou 2D, ale jsou k dispozici nějakým způsobem evidované výšky. V takovém případě může DTM Konektor při zpracování dat například vztáhnout výšky měřených bodů na linie sítě a tím způsobem jim doplnit chybějící 3D souřadnici. Samozřejmě s určitou přesností a spolehlivostí. Stejně tak je možné 3D složku doplnit z externího zdroje, např. z digitálního modelu terénu (v kombinaci s evidovanou nebo implicitní hloubkou uložení).

DTM Konektor tedy 3D data předávat umí a v řadě případů umí v rámci transformace dat do DTM ČR onu 3D složku doplnit.

Nativní evidence 3D dat v GIS řešení Arkance Systems

Je pro vás zavádění DTM ČR zajímavým impulsem pro přechod z 2D evidence na 3D? I toto je v rámci řešení, která dodáváme, bez problému možné. Typické konfigurace správy dat u našich zákazníků jsou vlastně dvě hlavní:

V obou případech je možné změnit datový model a evidenci dat z 2D na 3D. Otevřená varianta QGIS+PostGIS umí nativní 3D data prostě bezvadně. Jedná se o moderní GIS technologii, která s tímto nemá problém, a informace lze dohledat na řadě míst. Možná překvapivým faktem (pro někoho) je skutečnost, že přejít plně na 3D je možné i u první uvedené "konvenční komerční" varianty AutoCAD Map 3D s databází MS SQL. 3D evidence funguje dobře, což dokládáme ilustracemi níže.

Pokud vás možnost správy dat ve 3D zaujala, kontaktujte naše specialisty. Rádi s vámi projdeme všechny možnosti.

A o tom, jak 3D data prezentovat a zpracovat v GIS aplikaci twiGIS, zase někdy příště...

pondělí 15. května 2023

BVS - Vyjadrovací portál - zákres vodárenských sietí cez web

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. je dlhoročným používateľom GIS aplikácie twiGIS od spoločnosti Arkance Systems. Pomáha pri správe vodovodných a kanalizačných sietí v správe BVS. twiGIS je pre svoju rýchlosť a nenáročnú obsluhu využívaný prakticky všetkými používateľmi, ktorí potrebujú informácie o prevádzkovanej sieti. Veľkým prínosom je napríklad prístup k informáciám pre vedúcich pracovníkov či operátorov call centra v rámci poskytovania služieb občanom.

BVS teraz rozšírila GIS technológiu twiGIS o Webový vyjadrovací portál (WVP). Vďaka tomuto nástroju už teraz môžete zistiť z pohodlia domova kadiaľ vám presne ide cez pozemok vodovod alebo kanalizácia. Informatívny zákres sietí poskytuje BVS cez tento web nástroj, zákres dostanete na e-mail do 30 minút a získate ho bezplatne. Takto získaný zákres má informatívny charakter a nie je určený na právne úkony.

„Automatizácia procesov, ktoré našim zákazníkom zjednodušujú komunikáciu s BVS, je jednou z vecí, na ktorých intenzívne pracujeme. Naším cieľom je umožniť zákazníkom čo najviac úkonov vybaviť elektronicky“ komentuje generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Žiadosť o zákres vodárenských sietí je na stránke BVS možné požiadať iba pre územia, kde BVS pôsobí. Územie, ktoré si chce nechať zákazník BVS preveriť, je možné definovať podľa čísla z listu vlastníctva, ale aj manuálnym výberom na mape. Po kompletnom vyplnení žiadosti dostane zákazník požadovaný zákres najneskôr do 30 minút od odoslania. Tento proces je bezplatný. Zákazník okrem času ušetrí aj desať Eur, ktoré by musel zaplatiť, ak by o zákres a jeho vytlačenie požiadal priamo na niektorom z kontaktných centier BVS alebo by si tento zákres nechal poslať klasickou poštou.

BVS tak prevádzkuje jeden z prvých vyjadrovacích portálov na Slovensku. Každá vodárenská spoločnosť, teplárenská spoločnosť alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb teraz môže mať podobný nástroj pre automatické vyjadrovanie implementovaný v priebehu niekoľkých týždňov.

Viď portál vyjadrenie.bvsas.sk, oznámenie BVS viď zákres na počkanie, aplikácia WVP viď Webový vyjadrovací portál, jej cena viď CAD eShop.

středa 3. května 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.1

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.1. První letošní velká aktualizace přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.1

Práce s BIM modely - tato nejdůležitější novinka integrující GIS funkce s projekčními daty v OpenBIM formátu otevírá široké možnosti využití twiGISu v oblasti správy budov.

Modul umožňuje:
 • Řez 3D modelu
 • Sehrávání 3D modelů
 • Zobrazit libovolný 3D model z IFC
 • Zobrazit 3D model pro vybrané prvky z GIS
 • Zvýraznit vybrané prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace pro prvky z GIS ve 3D modelu
 • Zobrazit popisné informace ze 3D modelu a zároveň zobrazit informace v GIS
Zobrazení 3D modelu pro vybrané prvky z GIS
Zvýraznění vybraného prvku z GIS ve 3D modelu
Zobrazení libovolného 3D modelu z IFC

Modul Tabulka - optimalizace pro práci s daty 
 • Podpora pro automatické načtení výchozí entity v modulu Tabulka na jeden pracovní prostor. Např. pokud se v pracovním prostoru PASPORT nejčastěji pracuje s entitou BUDOVA, tak při prvním spuštění modulu se tato entita automaticky načte.
 • Podpora pro výchozí chování pro klik na řádek v tabulce. Např. když se klikne na řádek, tak se zobrazí "detail prvku" nebo "zvýraznění prvku v mapě" podle toho jaké výchozí chování bude nastaveno v modulu u pracovního prostoru. Výchozí nastavení zůstává stejné, že po kliku na řádek se nic nestane.
 • Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce.
 • Podpora globálního filtru v tabulce. V současné době není možné filtrovat hodnotu z číselníku přes globální filtr! Bude dořešeno v dalších verzích s podporou na straně služeb.
 • Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení). Stále je možné přepnout zobrazení do klasického zobrazení.
Podpora globálního filtru v tabulce
Podpora pro změnu šířky sloupce v tabulce
Optimalizace zobrazení tabulky na mobilních zařízeních (kompaktní zobrazení)

Modul Tabulka - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro každou entitu. Např. oblíbené filtry a řazení pro rychlý náhled na data, jako jsou revize za jednotlivé roky apod.

Nastavení pro entity je sdílené přes všechny pracovní prostory, výchozí zobrazení se nastavuje per pracovní prostor pro rychlejší přístup k datům dle jeho specifik a určení.

Ukládá se:
 • výchozí řazení
 • použité filtry
 • šířky sloupců
 • pořadí sloupců
 • výchozí zobrazení sloupců

Modul Hladiny - Ukládání uživatelské konfigurace
Každý uživatel může mít sadu vlastních uživatelských zobrazení pro pracovní prostor. Např. naposledy zobrazené hladiny, místo na mapě apod. Nastavení hladin je specifické pro uživatele v každém pracovním prostoru. 

Ukládá se:
 • rozbalené/sbalené skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté skupiny hladin
 • zapnuté/vypnuté hladiny
 • zapnuté/vypnuté režim hladiny "rastr online"
 • vybraný styl u vektorové hladiny
 • nastavená průhlednost hladiny
 • ohraničující okno mapy (místo a měřítko, kde bylo uloženo do oblíbených)
 • nastavená úroveň podlaží
 • vybraná základní mapa
 • vybraný režim výběru
 • rotace mapy
Mapové okno - Rozšířená konfigurace pro Clustery (shlukování bodů)
Nově je možné u vektorových hladin typu Cluster definovat v pravidlu stylu kdy a jak se mají zobrazovat Clustery (velikost / barva / text).
Práce s daty - Číselníky
Podpora provázání přes VARCHAR (vazba v datech nejen přes číslo, ale i text).
Modul Hledání - Rozšíření detailu Parcela o prokliky do VDP u hledání přes RÚIAN od ČÚZK
Rozšíření statického obsahu detailu Parcely o odkazy na VDP.
 • Text v aplikaci = VDP detail k.ú. https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/KÓDKÚ
 • Text v aplikaci = VDP detail parcely https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/IDPARCELY
 • Rozšíření je potřeba aktivovat v konfiguraci klienta.


Práce s daty - Vazby - editace vazby a nová akce "Odebrat vše"
Nová funkce pro hromadné odebrání všech záznamů z vazby.


Modul Měření - Podpora měření v námořních mílích (NM)
Podpora měření v námořních mílích (NM) primárně pro leteckou navigaci.


Mapové okno - Zpřístupněn režim výběru "Ohrada" na mobilních zařízeních

Zobrazení informace o verzi twiGIS v modulu Domů


Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme naživo v GIS sekci na zítřejší online konferenci LIVE 2024 vysílané na YouTube.

pondělí 27. února 2023

Import změnových dávek RUIAN přes FME


RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

ČÚZK vydává tato data ve výměnném formátu RÚIAN jak ve formě stavových dat jednou měsíčně, tak formou denních změnových dávek. Právě tento typ aktualizace byl nově začleněn do portfolia našich produktů, a to formou připraveného pracovního prostoru pro FME. Dosud jsme podporovali pouze stavový import do databází prostřednictvím nástroje ImportRUIAN.

Denní změnové soubory jsou k dispozici pro základní i kompletní datovou sadu, v rozsahu celé ČR (všechny prvky od státu až po adresní místo). Změnová data prvků mají shodnou strukturu jako stavová data. Pokud dojde ke změně (byť pouze jednoho atributu), do změnových dat se dostane celý prvek, resp. všechny jeho atributy. Vhodnou kombinací s historizační modulem nad databází PostgreSQL je možné snadno zobrazit mapovou informaci o nových a zrušených prvcích registru a v případě aktualizace prvku zobrazit pouze vlastnosti, kterých se změny dotkly.

Zobrazení změn RÚIAN pro definiční body parcel

Společně s produktem FME Desktop nebo FME Server je možné nastavit automatizaci tak, že se změny denně samy načítají z VDP ČÚZK a vkládají do databáze. Data lze také omezit pouze na oblast zájmu, tedy obce již nahrané v databázi. Značně se tak omezí rozsah importovaných dat v případě, že nemáme zájem o celostátní rozsah informace.

Oproti dosavadnímu nástroji ImportRUIAN lze zmínit zejména tyto výhody:

 •  Import změnových dat
 •  Flexibilita využití platformy FME s možností korekcí importovaných dat, jejich filtrování, nebo analýzy a akce prováděné na základě importovaných změn (např. promítnutí do vlastní pozemkové či smluvní evidence). To s využitím celého spektra FME nástrojů.

ImportRUIAN je oproti tomu nástroj jednodušší a nevyžaduje dodatečné licence (FME).

Společně s nasazenou REST službou RUIANService lze v obou případech přes GET či POST požadavky dotazovat fulltextové hledání adres a mnoho dalších typů vyhledávání v registru. A to nejen v systémech GIS, ale kdekoliv, kde je potřeba pracovat s aktuální sadou adres či parcel. 

 

  Náhled změn v parcelách za omezené období

Zajímají vás bližší informace o možnostech zpracování katastrálních dat nebo jiných GIS podkladů pomocí nástrojů FME? Konkatujte nás – viz www.arkance-systems.cz/kontakt 

 

pátek 3. února 2023

Datový standard je na světě! ...seznamte se s kór.FM

Téma datového standardu staveb je nyní velmi žhavé, diskutované, kontroverzní. Do veřejné debaty přinášíme tento náš příspěvek v podobě datového standardu kór.FM - datový standard pro BIM modely určené k podpoře správy a provozu budov a areálu, neboli Facility managementu (FM).

Předloha datového standardu kór.FM vznikla při reálném spouštění základních FM agend nad několika objekty realizovanými s podporou metody BIM. Primárním prostředím pro správu modelů byl Revit+BIM360. To je ve standardu sice rozpoznatelné, nebrání to však zobecněné aplikaci do jakékoliv další technologie. A co tedy pokrývá?

 • Základní klasifikace vybraných prvků a technologií
 • Společné atributy pro spuštění klíčových FM agend
 • Elementární organizace modelu / Podlaží objektů

Náš datový standard kór.FM je ke stažení na adrese cadstudio.cz/getdoc/DSFM

Nad reálným modelem dle tohoto standardu jsou reálně provozovány FM agendy: pasport, servicedesk, reklamace, revize, pravidelná údržba, security. Že to funguje v reálných projektech, dokládá nejen následující video, ale i možnost reálně si vyzkoušet demo na www.twigis.eu/cze 
středa 1. února 2023

Vodohospodářská společnost Olomouc spouští elektronické žádosti o vyjádření

Téma digitalizace již dlouho rezonuje společností a s rostoucí potřebou pohodlí v našem každodenním životě se objevují i pojmy jako "bezkontaktní/na dálku" nebo "rychlost". Vlastnosti, které jsou v dnešní době vnímány jako parametry pro kvalitní a dobrou službu, může díky Vyjadřovacímu portálu společnosti Arkance Systems poskytovat další, již čtyřiadvacátý provozovatel svým zákazníkům.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen VHS Olomouc), která spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů (obcí a měst) v rámci většiny olomouckého okresu, se v loňském roce pustila do digitalizace služeb spojených s bezkontaktní obsluhou zákazníka. Je nám ctí, že pro elektronizaci procesu sběru a výdeje žádostí o vyjádření, vybrala Vyjadřovací portál společnosti Arkance Systems, který teď uvedla pro své zákazníky společně s novým zákaznickým portálem. Žádost u VHS Olomouc si nově můžete podat na adrese: vyjadreni.vhs-ol.cz/WVP

Digitalizace procesů je krokem, který umožňuje a podporuje jejich možnou částečnou nebo úplnou automatizaci. Urychluje řešení situací a úkolů a umožňuje jejich převedení do bezkontaktní podoby, tak jako je v případě elektronické žádosti o vyjádření vyřízené na dálku přes internet. Zákazník vodohospodářské společnosti, projektant nebo stavebník, jednoduše vyplní žádost na webu a následně e-mailem obdrží informace o jejím stavu i její výsledek. Díky tomu, že celý proces podání žádosti probíhá bezkontaktně a přes internet, se žadatel nemusí omezovat pracovními hodinami zákaznického centra nebo cestovat za jejím vyřízením. Zákazníkům VHS Olomouc po zadání žádosti přes portál stačí počkat až se zpráva s výsledkem objeví v jejich e-mailové schránce. Do budoucna lze v některých případech (sdělení k existenci sítí a ochranných pásem vodních zdrojů) automatizovat proces vyjádření a tím výrazně urychlit vyjadřovací proces. Žadatel tak může očekávat vyjádření tohoto typu „téměř obratem“.

Dalšími přínosy zavedení elektronické vyjadřovací agendy jsou:

 • Integrita, zálohování a archivace dat
 • Role a zodpovědnosti pracovníků
 • Pracovní postupy včetně postupů pro práci vzdáleně
 • Možnost částečné automatizace
 • Přehled a kontrola procesu

Fungování Vyjadřovacího portálu by nebylo možné bez datové základny, například v podobě geografického informačního systému. V případě VHS Olomouc se jednalo o GIS na platformě ESRI, na který se automatizace vyjadřování pohodlně integruje pomocí standardních webových služeb – podobně, jako v již ve více než pěti dřívějších implementacích Vyjadřovacího portálu nad touto technologií.

„Realizace splnila naše očekávání zejména v rámci zefektivnění a automatizace celého procesu. Jsme přesvědčeni, že touto novou aplikací se více otevíráme potřebám zákazníků, nenutíme je k návštěvám zákaznických center, vytváření žádostí a dopisů, pro podání žádosti neplatí otevírací doba a očekáváme i mnohem rychlejší vybavení našich stanovisek a vyjádření. Těší nás i to, že se celý produkt dále vyvíjí a inovuje. Je to záruka toho, že „nezamrzl“ a budeme tak mít možnost zvážit, co nového a jinými kolegy odzkoušeného, nabídnout následně i našim zákazníkům,“ popisuje svoji zkušenost se zavedením elektronické žádosti o vyjádření Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc.

Vyjadřovací portál VHS Olomouc se řadí k více než dvacítce již implementovaných řešení této technologie. V tomto kontextu jde o nejúspěšnější aplikaci pro tento účel v ČR. A jsme rádi, že jejích služeb teď mohou využít klienti i v dalším regionu.

Více viz: www.arkance-systems.cz/reseni/gis-a-sprava-majetku

pátek 16. prosince 2022

Uvádíme novou verzi twiGIS 2022.4

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.4. Čtvrtá aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.4

twiGIS jako plugin - slíbený "twiGIS naruby" je zde, byla doplněna podpora pro integrace twiGISu do aplikací třetích stran. twiGIS lze tedy nyní využít i jako komponentu, která se vloží do jiné webové aplikace. Obsahuje API potřebné pro interakci s "vnější aplikací". Bude tím mít do určité míry osekané funkce (aby nerušily dané uživatelské postupy).

twiGIS dnes disponuje požadovanými funkcemi pro to, aby se do něj daly vkládat moduly/pluginy pro specifické operace. Požadované řešení je vlastně obrácení mechanismu pluginu naruby, tedy že vlastní aplikace twiGIS bude pluginem jiné aplikace. V principu jsou tak nyní k dispozici všechny potřebné funkce, aby se např. rezervace (pro externí aplikaci rezervačního systému) prováděly uvnitř twiGISu.

Vylepšená podpora WMTS - byla vylepšena podpora mapového rozhraní WMTS. Administrace: jednodušší nastavení WMTS na základě informací z capabilities (viz např. capabilities CUZK); Klient: zjednodušené přidání hladiny typu "WMTS" a režimu "RasterExternal" na základě OL funkcí; podpora reverzní proxy

Vylepšená podpora WMS - vylepšení mapového rozhraní WMS o konfiguraci o formát. Každý z formátů pro obrázky má svoje výhody i nevýhody a záleží na jeho aktuálním užití. Např. pro rychlé porovnání: u WMS nad stejnou dlaždicí může být rozdíl ve velikost PNG = cca 158 kB x JPEG = cca 16 kB. To pro některé úlohy může výrazně zlepšit výkon při načítání mapy - klient tak stahuje menší objem dat a mapa se může načíst podstatně rychleji!

Vylepšená podpora hladin XYZ o ApiKey - díky podpoře vložení ApiKey je možné připojovat hladiny z dalších komerčních mapových zdrojů, jako je např. MapTiler.

Export: Výdej dat v kontextu složených entit - třídy prvku z utility modelu - změna v modulu Exportu - ve starších verzích se vyexportují ze složené entity jen data z primární tabulky, která nese jen geometrická data, atributová data se nemají jak exportovat. Nová verze obsahuje úpravu, vlivem které se u složených entit se vyexportují dohromady jak geom. tak i atribut. data! Od verze twiGIS 2022.4 je výchozí WS (*.fmw) kompatibilní s verzí FME 2022.1.3.0 a vyšší.

Hledání: Práce se souřadnicemi (platí pro území CZ, SK, HU, FI) - autodetekce vstupních souřadnic (rozpoznání, zda se jedná o souř. systém projektu nebo WGS84, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat) a automatická oprava vstupních souřadnic (na základě autodetekce souřadnic je možné kontrolovat správnost vstupu, tzn. je možné opravit chybějící znaménka nebo prohozené XY souřadnice, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat)

Hladiny: Vylepšená podpora o HTML formátování - Je nyní možné do legendy předávat HTML prvky, např. odkaz na externí popis hladin třeba u WMS/WMTS.

Připomínáme rovněž, že byla spuštěna nová verze vícejazyčného aplikačního portálu twiGIS.eu.