pátek 22. března 2024

Jak se předávaly zkušenosti na konferenci DTM ČR v praxi!

Jak je možné předávat zkušenosti a praxi u projektu DTM ČR, když jeho zahájení je až 1.7.2024? Odpověď je jednoduchá. Tímto projektem se nejen společnost ARKANCE, ale i zástupci společností jako je ČEPS, Teplárna České Budějovice či GasNet zabývají již téměř dva roky. A tento náskok je nyní vidět. Během této doby jsme narazili na spoustu překážek, které se nám podařilo společnými silami překonat a připravit funkční řešení - aplikaci DTM Konektor.

A právě předávání  takto nabytých zkušeností bylo hlavním tématem konference DTM ČR v praxi, která proběhla v úterý 19.3.2024. Jednalo se spíše o diskusní fórum, jehož konkrétní náplň do značné míry řídili svými dotazy sami účastníci - těch bylo celkem přes 60. 

Řečníky ze zástupců firem provozující technickou infrastrukturu (Josef Chrást - ČEPS, Dana Zídková - Teplárna České Budějovice, GasNet - Cyril Modra) doplnili zástupci společností a institucí, které jsou na "druhé straně" - tedy příjemci dat Digitální technické mapy ČR. Jak je na DTM připraven Jihočeský kraj? Na toto téma jsme diskutovali s Jakubem Hulcem. Jaký je aktuální stav systému DTM a jaké jsou technické náležitosti s přechodem na verzi VFK-DTM 1.4.3? Odpovědi dostali účastníci od hlavní architekta celého projektu Petra Šebesty ze společnosti T-Mapy. A celý projekt zastřešuje ČUZK. O aktuální informace, ale především odpovědi na dotazy se podělil jeho zástupce, pan Jiří Formánek. 

Příjemné prostředí, přátelská atmosféra a věříme, že i spousta předaných zkušeností, cenných informací, které správcům technické infrastruktury pomohou v posledních měsících příprav na rozběh DTM. To byl cíl konference, který se podařilo splnit. Děkujeme všem přednášejícím i návštěvníkům, kteří se na tom podíleli. 

úterý 27. února 2024

Nový twiGIS 2024.1 ("Amethyst") s webovou administrací

Společnost ARKANCE vydává první letošní verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2024.1. Hlavní novinkou této verze (interně označované "Amethyst") je modul webové administrace - WATG. Ten významně zjednodušuje nastavení a správu twiGISu. Ostatní novinky jsou většinou zaměřeny na vylepšení uživatelského prostředí twiGISu a na implementaci změn vyžádaných stávajícími uživateli. Nasloucháme. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2024.1


Aplikace WATG (webová administrace twiGIS)

Aplikace WATG slouží k administraci a nastavení webové mapové aplikace twiGIS pomocí libovolného webového prohlížeče. Je určena pro administrátory a správce twiGIS, kteří zodpovídají za konfiguraci a údržbu aplikace. Uživatelé musí mít administrátorská práva pro přístup k funkcím aplikace. Pak mohou provádět různé úkony, jako například:

 • Správa uživatelů a jejich oprávnění
 • Správa map a vrstev
 • Nastavení mapových komponent
 • Konfigurace datových zdrojů
 • Publikování map a dat

Hlavní funkce WATG:

 • Správa uživatelů: Vytváření, editace a mazání uživatelů, nastavování jejich rolí a oprávnění.
 • Správa map: Vytváření, editace a mazání map, konfigurace jejich vzhledu a funkcí.
 • Správa vrstev: Přidávání, odebírání a konfigurace vrstev na mapě.
 • Nastavení mapových komponent: Konfigurace legendy, měřítka, mapových nástrojů a dalších komponent.
 • Konfigurace datových zdrojů: Nastavení připojení k databázím a webovým službám.
 • Publikování map a dat: Zpřístupňování map a dat pro webové prohlížeče a mobilní zařízení.

Kromě WATG je součástí verze 2024.1 i nová desktopová administrační aplikace.


Rozšíření funkce "Přidat hladinu" o připojení SHP do mapy a doplnění podpory pro ORACLE

Přidejte do mapy vlastní data s lehkostí!

Nové rozšíření funkce "Přidat hladinu" umožňuje přidání vlastních hladin ze SHP souborů do mapy. U vlastních hladin ze SHP je po kliknutí do mapy možné zobrazit mnohem více atributových informací, které převyšují možnosti DGN/DWG/DXF formátů.

Dalším vylepšením je podpora práce s dočasnými hladinami v ORACLE databázi.

Rozšíření přináší následující výhody:

 • Snadná integrace externích dat z SHP souborů.
 • Detailní zobrazení specifických informací po kliknutí na mapu.
 • Rozšířené možnosti práce s dočasnými hladinami v ORACLE.

MÉDIA - Hromadné akce se soubory na panelu

Novinka: Vyberte soubory na panelu MÉDIA a následně je hromadně stahujte nebo mažte.

Jak na to?

 • Klikněte na ikonu vedle názvu souboru.
 • Pro výběr více souborů:
  • Ctrl + kliknutí: Vyberte jednotlivé soubory.
  • Shift + kliknutí: Vyberte soubory v intervalu.
 • Tlačítko "Stáhnout": Stáhne vybrané soubory.
 • Tlačítko "Smazat": Smaže vybrané soubory.

Usnadněte si práci se soubory!


MÉDIA - Náhled obsahu TXT souboru

Byla doplněna možnost přímého náhledu TXT dokumentu v nové záložce prohlížeče bez potřeby stahování.


Úprava výchozího pojmenování generovaných souborů CSV/ZIP

Bylo upraveno původní pojmenování twigis.* pro všechny generované soubory.

Úprava se týká:

 • Modul Tabulka => Export csv => soubor se pojmenuje {dataentitycaption}_{created_on}.csv, např. Budovy-2024-02-20.csv
 • Panel Média = Stáhnout vše => soubor se pojmenuje {dataentitycaption}_{created_on}.zip, např. Budovy-2024-02-20.zip

Lepší podpora pro hromadné zavírání panelů

Pokud máte zobrazeno více panelů, tak nadpis panelu, např. "02 - Budova", je zobrazen jako odkaz a po kliknutí na tento text se stane panel aktivním a ostatní panely se zavřou.

A stále funguje hromadné zavíraní panelů pomocí oušek karet, když je několik panelů poskládáno za sebe.


Úprava stylu pro nedostupné hladiny

Nové zvýraznění pro snadnou viditelnost nedostupných hladin - v reakci na uživatelskou zpětnou vazbu jsme vylepšili styl zvýraznění nedostupných hladin.

Příklad: při prezentaci na projektoru s nízkým jasem budou popisy nedostupných hladin nyní jasně viditelné a snadněji čitelné.


PŘIHLAŠOVÁNÍ - Rozšíření funkcí KeyCloak

Podpora pro vynucení přihlášení přes "?login=keycloak". Podpora pro odhlášení z KeyCloak v rámci konfigurace klienta v configuration.json proti klíči "keycloakLogout".

Vedle uvedených novinek obsahuje verze 2024.1 i další změny, doplnění a opravy (speciální znaky ve vyhledávání, autorizační klíče, editace ve Firefoxu, ad.) - viz Changelog v dokumentaci.

středa 20. prosince 2023

Uvedena aktualizace GIS/FM aplikace twiGIS 2023.3

Společnost ARKANCE vydává před Vánoci ještě novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.3. S novinkami této verze vás podrobněji seznámíme na webináři 9. ledna. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.3

Nová funkce "Přidat hladinu" - připojení DWG / DGN / DXF do mapy (zatím jen pro MSSQL a PGSQL)

Tato funkce umožňuje uživateli jednoduchým způsobem přidat vlastní hladinu ze souboru DWG / DGN / DXF do mapy. Zvolíte CAD hladinu ze souboru a pojmenujete GIS vrstvu podle vlastních preferencí. Výchozí název vrstvy se odvozuje z názvu vstupního souboru. Vlastní hladiny se v mapě reprezentují jako vektory.

Nová funkce "Vykreslení hladin"

Tato funkce umožňuje uživatelům upravovat pořadí hladin pro zobrazení na mapě. Je užitečná například v situacích, kdy uživatel přidává vlastní hladinu z DWG a potřebuje ji zobrazit pod jinou hladinou pro správný náhled.

Nová funkce "Přiblížit na data"

Pokud hladina má připojenu entitu, která obsahuje geometrie, umožňuje to získání informací o maximálním prostorovém rozsahu dat (extents). Tento rozsah lze využít k zobrazení oblasti na mapě, kde se tato data nacházejí.

V případě, že hladina nemá připojenu entitu, tak tato možnost není k dispozici, např. WMS s ortofoto.

Nový režim výběru v mapě "Polygon"

Dostupnost režimu může být podmíněna konfigurací pracovního prostoru. První kliknutí do mapy spustí funkci, která zobrazí lištu pro úpravu geometrie v mapě. Editor pro úpravu geometrie obsahuje pouze tři funkce: 'Zpět', 'Smazat' a 'Dokončit'.

Zobrazení Street View / Panorama / Navigace do bodu

Nově je možné použít akce na základě posledního vybraného bodu v mapě:

 • Street View (Google)
 • Navigace (Google)
 • Panorama (mapy.cz)
 • Navigace (mapy.cz)

Sokolí oko a podpora pro změnu výchozí barvy ohrádky v náhledu

Barva ohrádky se ve výchozím stavu nastavuje dle primární barvy z barevného tématu. Nově je možné v nastavení modulu pro každý pracovní prostor změnit tuto tuto výchozí barvu, např. aby všude byla červená.

PŘIHLAŠOVÁNÍ - Nový režim pro přihlášení pomocí KeyCloak

KeyCloak je open-source platforma pro ověřování a autorizaci. Poskytuje bezpečný a centralizovaný způsob ověřování a autorizace uživatelů pro aplikace a služby. Pokud má uživatel udělen přístup do aplikace v KeyCloak, je automaticky přihlášen do twiGIS.

K napojení uživatele twiGIS na KeyCloak se používá uživatelské jméno, např. josef.novak a emailová adresa uživatele pro vazbu na doménu ve službě CMTService.

Nezapomeňte se zaregistrovat na bezplatný webinář 9.1.2024 a zjistěte bližší informace o možnostech nového twiGISu.
Přejeme hezké Vánoce a hodně úspěchů v novém roce 2024

středa 15. listopadu 2023

Důležité změny web služeb ČÚZK k 31.12.2023

Dovolujeme si upozornit, že k 31. 12. 2023 končí provoz některých webových mapových služeb poskytovaných organizací ČÚZK. Změny probíhají v souvislosti s publikací dat ZABAGED® a nového státního mapového díla (SMD) ve formě otevřených dat. Od 1. 7. 2023 tak došlo k některým významným změnám v publikaci mapových služeb a poskytování původních služeb skončí s koncem roku 2023.

Připravte se tedy na nadcházející změnu, abyste nebyli překvapeni, že vaše mapové a GIS aplikace využívající online zdroje WMS nebo WMTS přestanou po Novém roce fungovat.

K 31.12.2023 budou zrušeny následující web služby:

 • ZM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer
 • ZM_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zmwm/MapServer
 • Ortofoto https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServeR
 • Ortofoto_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto_wm/MapServer

a od 30.9.2023 i služby ZABAGED, ZABAGED_NAD_ORTOFOTO, ZABAGED_TOPO.

Nahrazeny jsou od 1.7.2023 následujícími službami:

 • ZTM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM/MapServer
 • ZTM_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM_WM/MapServer
 • Ortofoto https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO/MapServer
 • Ortofoto_WM https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO_WM/MapServer
 • ZABAGED_POLOHOPIS https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer
 • ZABAGED_VRSTEVNICE https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED_VRSTEVNICE/MapServer

U našich zákazníků se smlouvou technické podpory budou potřebné změny provedeny automaticky. Ostatní uživatelé GIS aplikací Arkance Systems budou postupně kontaktováni.

Viz bližší informace.

neděle 22. října 2023

AutoCAD Map 3D nebo QGIS? Přinášíme porovnání!

 

Autodesk AutoCAD Map 3D a QGIS jsou dva populární GIS softwary, které nabízejí širokou škálu funkcí pro práci s prostorovými daty. Obě aplikace mají své vlastní silné a slabé stránky, které je třeba zvážit při výběru té správné pro vaše potřeby.


Rozdíly

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Komerční software (součást subscription licence AutoCADu)
 • Vyšší cena
 • Vhodné pro profesionální použití

QGIS

 • Open-source software
 • Zdarma k použití
 • Vhodné pro širokou škálu uživatelů, včetně profesionálů, studentů a nadšenců


Výhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Výkonné funkce pro 2D a 3D mapování
 • Široká škála podporovaných datových formátů
 • Integrace s dalšími Autodesk produkty

QGIS

 • Rozsáhlá funkčnost pro 2D a 3D mapování
 • Podpora pro širokou škálu datových formátů
 • Možnost rozšíření o další pluginy


Nevýhody

Autodesk AutoCAD Map 3D

 • Vyšší cena
 • Může být náročný na hardware

QGIS

 • Může být náročné se naučit využívat veškeré nástroje aplikace s ohledem na jejich značný rozsah
 • Na některých platformách může být pomalejší


Závěr

Autodesk AutoCAD Map 3D je dobrou volbou pro uživatele, kteří potřebují výkonný GIS software s rozsáhlou funkčností a integrací s dalšími Autodesk produkty. QGIS je dobrou volbou pro uživatele, kteří hledají bezplatný GIS software s rozsáhlou funkčností a možností rozšíření.

Která z těchto aplikací je pro vás ta pravá, závisí na vašich konkrétních potřebách a požadavcích. Pokud potřebujete výkonný software pro profesionální použití, je Autodesk AutoCAD Map 3D dobrou volbou. Pokud hledáte bezplatný software s rozsáhlou funkčností, který lze použít pro širokou škálu účelů, je QGIS dobrou volbou. Ať už používáte Map 3D, QGIS nebo jinou aplikaci, jsme připraveni integrovat je do našich GIS/FM řešení postavených na platformě twiGIS. Neváhejte nás kontaktovat, rádi si vyslechneme Vaše požadavky a navrhneme GIS/FM řešení na míru!


úterý 10. října 2023

Volně dostupné zdroje GIS dat: příležitost pro každého

 GIS data jsou cenným zdrojem informací, které lze využít v řadě různých aplikací. Bohužel, tak jako v jiných oblastech, GIS data mohou být často nákladná, což může být překážkou pro jejich využívání.
Naštěstí existuje řada volně dostupných zdrojů GIS dat, které mohou být použity k uspokojení potřeb široké škály uživatelů.

Zde je několik příkladů volně dostupných zdrojů GIS dat, nejen v České republice:
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): ČÚZK poskytuje přístup k řadě GIS dat o České republice, včetně mapy katastrálního území, mapy parcel, mapy silnic a dalších objektů.
 • OpenStreetMap: OpenStreetMap je celosvětová komunitní mapa, která je vytvářena a udržována dobrovolníky. Na mapě je k dispozici řada dat, včetně mapy silnic, budov, vodních toků a dalších objektů.
 • EU Open Data Portal: EU Open Data Portal poskytuje přístup k řadě GIS dat z Evropské unie, včetně mapy silnic, železnic, vodních toků a dalších objektů.
 • Data z dalších veřejných institucí: V České republice existuje řada dalších veřejných institucí, které poskytují přístup k volně dostupným GIS datům. Mezi ně patří například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, ČSÚ a další.
Volně dostupná GIS data lze využít k řadě účelů, včetně:
 • Plánování a projektování: GIS data lze využít k analýze okolního prostředí a k identifikaci optimálních míst pro umístění budov, infrastruktury a dalších objektů.
 • Správa majetku: GIS data lze využít k sledování a údržbě majetku, jako jsou budovy, vozidla a zařízení.
 • Analýza dat: GIS data lze využít k analýze dat a k získání nových poznatků o okolním světě.
Pokud hledáte GIS data, která jsou cenově dostupná nebo dokonce zdarma, stojí za to prozkoumat volně dostupné zdroje.

Na konferenci GISFórum ve Valči, která se koná 18. října 2023, se dozvíte více o volně dostupných zdrojích GIS dat. Na konferenci bude představena řada volně dostupných GIS datových sad a nástrojů. Budete mít také možnost se setkat s odborníky na GIS a dozvědět se více o jejich zkušenostech s používáním volně dostupných zdrojů GIS dat.
Registrace na konferenci GISFórum je již otevřena. Více informací najdete na webových stránkách www.gisforum.cz.pondělí 2. října 2023

Uvedena nová verze GIS/FM aplikace twiGIS 2023.2

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi populární GIS/FM aplikace twiGIS - twiGIS 2023.2. Jedná se o jednu z větších aktualizací, která přináší několik zásadních novinek. Další, budoucí plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2023.2

Nová CMTService a lepší podpora pro twiGIS CLOUD

Jedna web služba na serveru je nyní schopna obsloužit více slotů/projektů. Díky sdružení web služeb do jedné společné, s novou technologií .NET Core, bude twiGIS rychlejší, bezpečnější a umožní snazší budoucí vývoj. Cloudová služba může nyní být i multiplatformní.

Práce s daty: REST API twiGIS - Swagger CMTService

CMTService poskytuje REST API dokumentaci ve Swaggeru. K dispozici je tak popis API pro integrace a vývoj jiných aplikací nad daty v twiGIS. Jednoduše řečeno, REST API je způsob, jak umožnit aplikacím komunikovat mezi sebou navzájem. Swagger je nástroj, který pomáhá vývojářům REST API lépe porozumět a používat. Dokumentace obsahuje popisy všech API endpointů, včetně parametrů a návratových hodnot.

Práce s daty: Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran

Přidána podpora autorizačního tokenu pro okamžité přihlášení do aplikace. Parametr auth_token je autorizační token pro okamžité přihlášení do twiGIS pro lepší integraci s aplikacemi 3. stran, kdy se může vložit přímo auth_token do URL na základě podpory z API twiGIS - Swagger POST /api/Auth, pro okamžité spuštění akce, aniž by se uživatel musel zvlášť přihlašovat.

Práce s daty: Nové akce pro média

Nové parametry:

 • media - zobrazí se vybraný soubor pokud je uveden filename nebo fileid, jinak se zobrazí jen panel Média se všemi soubory pro vybraný prvek
 • filename (nepovinné) - název souboru pro context media
 • fileid (nepovinné) - id souboru pro context media

Práce s daty: Automatická rotace

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - úprava akce o automatickou rotaci při zobrazení prvku. Pokud má entita nastavenou pro prvky výchozí rotaci, tak při použití akce showfeature se mapa natočí dle rotace prvku.

Práce s daty: Dynamic zoom

Vylepšení externích odkazů ActionURL pro integrace s aplikacemi 3. stran - nové nepovinné nastavení (dynamiczoom / zoom / floor).

PŘIHLAŠOVÁNÍ - Nový režim pro přihlášení pomocí AAD

Azure AD ověření (aad). Pro přihlášení do aplikace se kontroluje Azure AD uživatele (identita z cloudové doménové služby), pokud uživatel má udělen přístup do aplikace v AAD, je automaticky přihlášen. K napojení uživatele twiGIS na AAD se používá uživatelské jméno, např. josef.novak a nastavení vazby na doménu ve službě CMTService. twiGIS se tak snáze využívá v enterprise prostředí, není potřaba samostatná správa uživatelů.

MÉDIA - Podpora Drag and Drop pro přidání souborů

Přidat nový soubor k vybranému prvku lze též pomocí funkce Drag and Drop na panelu Média.

MÉDIA - Možnost měnit zobrazení souborů na panelu

Možnost měnit zobrazení souborů na panelu Zobrazení souborů:

 • mřížka (zobrazení souborů jako dlaždice)
 • seznam (zobrazení souborů jako seznam s podrobnostmi)

Kliknutím na vybrané tlačítko se zobrazí soubory jako dlaždice nebo jako seznam.

MÉDIA - Nová konfigurace pro urychlení pořizování fotek v terénu

Pro mobilní zařízení je možné přes konfiguraci na straně klienta nastavit, že se při přidání souboru na mobilním zařízení nemusí vybírat vstup a automaticky se spustí fotoaparát. Při pořizování spousty fotek se tak ušetří jeden klik navíc.

MÉDIA - Nové vyhodnocení oprávnění

Nově je možné nastavit podrobnější oprávnění na práci se soubory.

TABULKA - Konfigurace pro výšku řádků v gridu

Výšku řádků může mít každý pracovní prostor rozdílnou dle nastavení modulu (jsou možné 2 varianty - velký/malý).

Mapové okno - zobrazení rotace na kompasu

Najetím kurzoru myši nad tlačítko v mapovém okně se zobrazí úhel natočení mapy jako tooltip.

UI optimalizace: Rozšíření hover efektu a sjednocení dialogů

Hover efekt se používá pro tlačítka:

 • Dialog při vstupu do pracovního prostoru
 • Mapa - tlačítka v mapě
 • Přihlašovací stránka
 • Výběr WS
 • Hlavní nabídka (levý panel)
 • Záhlaví panelu
 • Modul Hledání
 • Modul Tabulka
 • Modul Měření
 • Modul Navigace
 • Modul Export
 • Modul Tisk/Report
 • Modul Přidat
 • Panel Média
 • Panel Editace

UI optimalizace: Dostupnější akce pro rychlé obnovení pracovního prostoru do výchozího stavu

Tlačítko pro akci "Aktualizovat pracovní prostor" je nyní v záhlaví prvního panelu z každého modulu.
Další informace najdete na vícejazyčném aplikačním portálu twiGIS.eu. Novou verzi twiGISu rovněž představíme podrobněji na nadcházející konferenci GISfórum 2023 - 18. 10. na Zámku Valeč - registrujte se - a poté také na samostatném webináři.