středa 13. června 2018

Výstaviště České Budějovice využívá GIS řešení CAD Studia pro plánování výstav

Výstaviště České Budějovice a. s. patří již řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 21 pavilonů a velká část volných výstavních ploch o rozloze téměř 35tis. m².
Organizace veletrhů a výstav je spojená nejen se samotnou správou areálu, ale především s vlastním pronájmem výstavních ploch na organizované akce. Oddělení Útvaru správy majetku a obchodu potřebovalo ke své činnosti systém, který by zajistil grafickou pasportizaci a základní evidenci všech informací týkajících se pronájmu výstavních ploch a zároveň řešení pro správu provozně-technické evidence areálu, která bude řešit základní mapu závodu, správu budov, inženýrských sítí, atd.

Implementovaný systém GIS vyřešil oba výše uvedené požadavky. Především u plánování výstav došlo k výraznému zjednodušení procesu pro obchodní referenty, kteří mají na starost přípravu velkých akcí typu Hobby nebo Země živitelka. Díky GIS řešení CAD Studia dokáží obchodní referenti zakreslit do mapy areálu konkrétní výstavní plochu. Přes integraci na systém Microsoft Dynamics Axapta jsou k dispozici požadavky vystavovatele na napojení na technickou infrastrukturu výstaviště s dalšími informacemi o vystavovateli. Zakreslování ploch a práce s daty je realizována výhradně ve webovém prohlížeči.
Areál Výstaviště České Budějovice
Díky dodanému řešení se předchází případným problémům, které mohou vznikat při samotné realizaci výstav. Dalším důležitým přínosem je zobrazování a vyhodnocování využití výstavních ploch na organizovaných akcích a porovnávání historie akcí. Nejdůležitějším výstupem z pohledu vedení společnosti je vyhodnocení obsazenosti ploch na proběhlých akcích.


středa 6. června 2018

Příspěvek na FME World Tour 2018

Byli jsme vyzváni k tomu, abychom přispěli do programu pražské zastávky letošního cyklu FME World Tour. A velmi rádi jsme pozvání přijali!

Na příspěvek jsme měli 45 inut. Nejprve Jakub Bican odprezentoval naše hlavní projekty, na kterých jsme doposud FME využili. A nebylo jich vůbec málo: od jednorázových transformačních či konverzních úloh, přes klasické migrace a čištění výkresových dat do prostorových databází (pro publikaci v twiGISu či jako datový podklad pro Vyjadřovací portál), až po velmi složité integrační procesy pro správu a publikaci schematických výkresových dokumentů ve skupině ČEZ. Třešničkou na dortu mezi různými způsoby použití byly transformace BIM dat, což neuteklo Daleu Lutzovi, zakladateli Safe Software, který se semináře účastnil:
Po tomto přehledu se slova chopil Luboš Lazar, certifikovaný FME specialista, který podrobněji představil jeden z našich rozsáhlejších projektů využívajících FME: kompletní migraci GIS dat Bratislavské vodárenské společnosti v rámci kompletní reimplementace GIS na platformu Autodesk a CAD Studio. Klíčové faktory úspěšného převodu byly zejména iterační postup založený na FME (bylo možné jej opakovaně spouštět a průběžně dolaďovat) a efektivní zapojení klíčových osob zákazníka. Ti byli schopni pomocí mapovacích excelových tabulek na základě výsledků předchozí iterace postupně zpřesňovat transformaci, strukturování a čištění dat ze zmatečné a neúplné výkresové a databázové změti do rozsáhlého a strukturovaného datového modelu. Výsledkem, kromě strukturovaných dat, byly i čisté a kompletně trasovatelné topologie vodovodu i kanalizace.

Po skončení přednášky padlo několik dotazů. A zeptali jsme se i my účastníků: jak odhadují dobu trvání popsané migrace dat BVS. Odpovědí bylo několik, typicky v rozsahu 1-2 roky. O to více šokující musela být naše informace, že kompletní migrace zabrala cca 3 měsíce.

Luboš v příspěvku hezky shrnul použité FME nástroje, což opět Daleu Lutzovi neuniklo:
Po skončení hlavní části konference jsme měli možnost hovořit přímo s kanadskými zástupci Safe Software. Rozvíjeli jsme zejména myšlenku transformací a integrací BIM dat. Zůstáváme v kontaktu a rozhodně je na co se těšit!!

Za výbornou organizaci a pozvání děkujeme společnosti CSMAP.

pondělí 4. června 2018

GIS roadshow 2019

V minulém týdnu proběhl seminář k uvádění nových produktů v oblasti GIS společností CAD Studio a Autodesk. Největší zájem a zároveň nejvíce času byl věnován novinkám v aplikacích twiGIS a Vyjadřovací portál, které jsou stěžejními produkty divize GIS v CAD Studiu.
Mimo novinek v uváděných produktech byly součástí semináře dvě prezentace věnované aktuálním tématům. První přednáška se zaměřila na informace ohledně zavádění GDPR ve vztahu k datům katastru nemovitostí. Ve druhé přednášce jsme představili řešení pro zákazníky, kteří mají potřebu integrovat systém GIS s daty BIM.
O účast na semináři byl velký zájem a kapacita sálu tak byla do posledního místa naplněna. Pro ty, kteří se neměli možnost akce se zúčastnit, připravujeme podrobné články k prezentovaným novinkám, které budeme postupně zveřejňovat zde na našem blogu.
Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na brzké shledání například na akci GISfórum 2018, které se uskuteční 10.10.2018 ve Znojmě.


pátek 18. května 2018

CAD Studio bude prezentovat na FME World Tour 2018

Praha je jednou ze zastávek celosvětové FME World Tour 2018, která má za cíl představit nové produkty společnosti Safe Software. Mimo vlastní novinky v produktech FME, je seminář zaměřen na prezentaci případových studií a projektů realizovaných v ČR prostřednictvím FME.

CAD Studio již řadu let produkty FME používá pro řešení různorodých úkolů při transformacích a migracích dat GIS: např. pro kompletní migraci dat do nového GIS Bratislavské vodárenské spoločnosti, a. s., pro transformace a sjednocení technologických schémat pro ČEZ a.s., atd.

Právě o naše praktické společnosti se na semináři podělíme v jednom z příspěvků. Prezentovat bude mimo jiné Lubomír Lazar, jeden ze tří certifikovaných specialistů FME v ČR.pondělí 14. května 2018

Seminář CAD Studio GIS roadshow 2019 z poloviny zaplněn

Registrujte se včas na seminář CAD Studio GIS roadshow 2019, který se koná 30. 5. 2018 v Praze na Masarykově koleji. Kapacita semináře je omezena a k dnešní dni je již z poloviny obsazena.

Program semináře:

  • Zahájení + portfolio CAD Studia pro GIS
  • Obchodní informace Autodesk
  • Novinky AutoCAD Map 3D, MapGuide Open Source
  • Novinky twiGIS
  • Novinky v aplikaci Vyjadřovací portál
  • Ukázka aplikace MuM Map Edit
  • Co se děje v GIS v ČR (GDPR a Katastr, BIM,...)
  • Diskuse
  • Losování, závěr


Registrujte se prosím na stránce Semináře CAD Studia (účast je bezplatná).

Těšíme se na setkání s Vámi.

čtvrtek 10. května 2018

Příspěvek na GIVS 2018 - BIM a GIS, co mají společného

Koncem prvního květnového týdne se v Praze na Novotné ho lávce konala konference GIVS 2018 pořádaná CAGI. Významným tématem konference byl fenomén BIM. A u toho jsme samozřejmě nemohli chybět.

S kolegy z divize AEC (stavebnictví) jsme připravili celkem tři témata, ze kterých se nakonec v programu konference objevil jeden příspěvek:


V 15 minutách jsme představili CAD Studio jako společnost, která má bohaté reference, tedy zkušenosti a kompetence, jak v oblasti GIS tak v oblasti BIM. Vysvětlili jsme náš důraz na hodnotu dat a její maximální zachování a zhodnocení,a  vrhli jsme se na praktický stav propojení GIS a BIM. 

Ten je dnes bohužel omezený na pouhé jednorázové vytěžování: BIM modelů do GIS/FM systémů a naopak, GIS dat a vrstev jako podkladů do BIM modelů. Je smutné, že toto je dnes jediný dosažitelný postup, navíc obvykle vůbec ne hladký. Naším cílem je ale víc! Myslíme si, že BIM a GIS/FM vedle sebe musí trvale koexistovat, že každé prostředí a každý nástroj má své uživatele, své místo. A tyto dva světy, dva způsoby práce, dvě datové oblasti, je nutné bezešvě a co nejtěsněji integrovat. V CAD Studiu pro tento účel vyvíjíme již třetí generaci nástrojů:


Klíčové komponenty jsou kvalitní GIS a BIM platforma založená na moderních technologiích, s jednotným datovým skladem, jednoduchý a rychlý prezentační klient twiGIS, propojený s inteligentním DMS pro správu a prezentaci vlastních BIM modelů i jejich obsahu.

Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše informační kanály a zúčastněte se našich akcí: GIS roadshow, případně GIS fórum (letos 10.-11.10.).

pátek 4. května 2018

Vyhledávání adres RUIAN v Microsoft Dynamics 365

S kolegy z AutoCont.cz jsme připravili jednoduchou ale užitečnou funkci do cloudové aplikace Microsoft Dynamics 365: vyhledávání adres v registru RUIAN.

Využíváme vlastních služeb nad databází RUIAN provozovaných v našem cloudovém prostředí a webových komponent určených pro využití služeb pro vlastní vyhledávání: ať už fulltextové či postupné hierarchické. A kolegové tyto komponenty využili v Dynamics 365 pro zadávání strukturovaných adres okódovaných dle registru RUIAN.